Test

Nr. crt. Denumirea manifestării Organizatori Data desfășurării Locul desfășurării (adresa) Informație de contact (persoana responsabilă / telefon, e-mail)
I. CONGRESE, SIMPOZIOANE, CONFERINȚE INTERNAȚIONALE
1Congresul internațional moldo-polono-roman “Educație, politici, societate”
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Centrul de Istorie și Cultură Poloneză13-15 mai 2021Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5, Sala de festivităţiValentin Constantinov,
dr. hab., conf. univ.
walentconstant@yahoo.fr
022-75-49-24
2Conferinţa ştiinţifică internațională “Cultura cercetării pedagogice: provocări și tendințe contemporane”, Ediția I-a
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Departamentul Didactica Științelor, Centrul de cercetări și inovații pedagogice, Școala Doctorală „Științe ale educației” 5-6 iunie, 2021Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5, Bloc I, Sala de festivități Google MeetBorozan Maia,
prof. univ., dr. hab. maiaborozan1963@gmail.com
060520050
Andrițchi Viorica,
prof. univ., dr. hab.
vandritchi@mail.ru
3Simpozionul ştiinţific internaţional “Sisteme informaționale geografice”
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Facultatea de Geografie15-16 octombrie 2021Drumul Viilor,26A, USTTudor Castraveţ,
dr., conf. univ.tcastravet@gmail.com022798419
4Conferința științifică internațională “Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale (concept STEAM)”
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, Departamentul Didactica Științelor29-30 octombrie 2021Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5, UST, Sala de festivitățiLiubomir Chiriac,
dr. hab., prof. univ.llchiriac@gmail.com
022-75-49-24
5Conferința ştiinţifico-didactică internațională “Probleme actuale ale matematicii și informaticii”, ediția a 3-a
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale26-27 noiembrie 2021Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5, Sala de festivitățiDumitru Cozma,
prof. univ.
dcozma@gmail.com
022-75-49-24
II. CONGRESE, SIMPOZIOANE, CONFERINȚE CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ
1Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internațională “Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, Ediția a VIII-a
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Facultatea Biologie și Chimie20-21 martie 2021Chișinău, Drumul Viilor, 26 A, UST, Sala de festivităţiNicolae Aluchi,
dr., conf. univ.
n_aluchi@yahoo.com
022-20-05-36
2Conferința științifică cu participare internațională “Educația lingvistică și literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane”, Ediția a II-a
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Facultatea de Filologie20-21 mai 2021Chișinău, Str. Drumul Viilor, UST, Blocul B, sala 109 sau/și onlineAnatol Ionaș,
dr., conf. univ.
anatolie.ionaș@gmail.com
069244403
Natalia Străjescu,
dr., conf. univ.
strajescu.natalia@mail.ru069629455
3Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională “Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective”
Anunț / Program / Rezoluția
UST1-2 octombrie 2021Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5, Sala de festivităţiLora Moşanu-Şupac,
dr., conf. univ.
moshanu_ssust@yahoo.com
022-24-40-85
4Conferința ştiinţifico-practică cu participare internațională “Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii”, ediția I-a
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Departamentul didactica științelor, Centrul de cercetări și inovații pedagogice Catedra „Pedagogie și psihologie generală”30-31 octombrie, 2021Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5, Bloc I, Sala de festivități Google MeetBorozan Maia,
prof. univ., dr. hab.
maiaborozan1963@gmail.com060520050
Rusu Elena,
conf. univ., dr.
manuil_elena@mail.ru
5Conferința națională cu participare internațională “Educația în fața noilor provocări”
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Facultatea de Pedagogie5-6 noiembrie, 2021Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5Galina Chirică,
dr., conf. univ.
chiricagalina@gmail.com
022-75-06-44
III. CONGRESE, SIMPOZIOANE, CONFERINȚE NAȚIONALE
1Conferinţa republicană a cadrelor didactice
Anunț / Program / Rezoluția
UST27-28 februarie 2021Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5, Sala de festivităţiEduard Coropceanu,
dr., prof. univ.
coropceanu.eduard@ust.md
022-75-49-24
2Conferinţa ştiinţifică studenţească
Anunț / Program / Rezoluția
UST28 aprilie 2020Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5 Drumul Viilor, 26A, USTLora Moşanu-Şupac,
dr., conf. univ.
moshanu_ssust@yahoo.com
022-24-40-85
IV. ALTE TIPURI DE MANIFESTĂRI: SESIUNI, SEMINARE, MESE ROTUNDE, COLOCVII
1Concurs Republican al elevilor la fizică “Fizica altfel. Dincolo de aparențe”
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale05 martie 2021OnlineMihail Calalb
mcalalb@hotmail.com
079-55-77-09
2Workshopul “Educația interculturală în contextul predării/învățării limbii străine”
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Facultatea de Filologie 27 martie 2021Chișinău, Str. Drumul Viilor, 26 A Blocul B, UST sau onlineTatiana Ciorba-Lașcu
tatianaciorba@yahoo.com
079446053
3Workshopul “Abordarea integrata a învățarii prin tehnologii interactive la geografie”
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Facultatea de GeografieMartieChișinău, Str. Drumul Viilor, 26 A Blocul B, USTElena Sochircă,
dr., conf. univ.
geo.sochirca.elena@gmail.com
022798419
4Masă rotundă “Direcții de management al cercetării și transferului inovațional în învățământul superior”
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Centrul de cercetări și inovații pedagogiceMartie, 2021Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5, Bloc I, Sala de festivitățiGoogle MeetBorozan Maia,
prof. univ., dr. hab.
060520050maiaborozan1963@gmail.com
5Concursul național cu elevii în colaborare cu MECC “Mediul local și dezvoltarea durabilă”
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Facultatea de GeografieMai 2020Chișinău, Str. Drumul Viilor, 26 A Blocul B, USTIon Mironov,
dr., conf. univ.
mironovioan@gmail.com
022-79-84-19
6Workshopul “Tehnologii performante în educație”
Anunț / Program / Rezoluția
USTIunie 2021Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5 Sala de festivităţiEduard Coropceanu,
dr., prof. univ.
coropceanu.eduard@ust.md
022-75-49-24
7Workshopul “Evaluarea rezultatelor școlare: realizări și perspective”
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Facultatea de Pedagogie 11 iunie, 2021Chișinău,str. Gh. Iablocikin 5 USTSilvia Golubițchi,
dr., conf. univ.
Silvana_g@mail.ru
8Școala de vară pentru elevi “Tânărul investigator”
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Facultatea Biologie și Chimie Iunie, 2021Chișinău, str. Drumul Viilor, 26 A Blocul B, USTEduard Coropceanu,
dr., prof. univ.
coropceanu.eduard@ust.md
022-75-49-24
9Școala de vară pentru studenți “Cercetări interdisciplinare”
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Facultatea Biologie și Chimie Iunie, 2021Chișinău, Str. Drumul Viilor, 26 A Blocul B, USTEduard Coropceanu,
dr., prof. univ.
coropceanu.eduard@ust.md
022-75-49-24
10Seminarul republican cu profesorii școlari “Seminar științifico-metodic „Didacticachimiei și biologiei””
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Facultatea Biologie și Chimie Ianuarie, Aprilie, Octombrie 2021Chișinău, Str. Drumul Viilor, 26 A Blocul B, USTEduard Coropceanu,
dr., prof. univ.
coropceanu.eduard@ust.md
022-75-49-24
11Seminarul republican cu profesorii școlari “Seminarul metodologic republican al profesorilor de fizică”
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii InformaționaleIanuarie, martie, septembrie, noiembrie, 2021Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5, UST, sala 309Viorel Bocancea,
dr., conf. univ.,
vibocancea@gmail.com
022-75-49-24
12Atelier Internațional “Clasa digitalizată. Realizări recente”
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii InformaționaleUST,28 octombrie 2021Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5,sau onlineMihail Calalb,
mcalalb@hotmail.com
079-55-77-09