Structura facultății Pedagogie

II. DECANATUL FACULTĂȚII PEDAGOGIE

 1. Munteanu Tamara, dr., Decanul Facultății;
 2. Stratan Victoria, dr., Prodecanul Facultății;
 3. Golubițchi Silvia, dr., conf. univ., șef Catedră PMÎP;
 4. Mîslițchi Valentina, dr., conf. univ., șef Catedră PEP;
 5. Poștan Liliana, președintele BS al Facultății Pedagogie, dr., conf. univ.

III. CONSILIUL FACULTĂȚII

 1. Munteanu Tamara, dr., Decanul Facultății;
 2. Stratan Victoria, dr., Prodecanul Facultății;
 3. Golubițchi Silvia, dr., conf. univ., șef Catedră PMÎP;
 4. Mîslițchi Valentina, dr., conf. univ., șef Catedră PEP;
 5. Botnari Valentina, dr., prof. univ. interim.
 6. Pavlenko Lilia, dr., conf. univ.
 7. Antoci  Diana, dr., conf. univ.
 8. Posțan Liliana, președintele BS al Facultății Pedagogie, dr., conf. univ.
 9. Faina Natalia, studenta gr. 401
 10. Grogoreț Nicoleta, studenta gr. 206.

IV. COMISIA DE ASIGURARE A CALITĂȚII

 1. Stratan Victoria, președinte, Prodecanul Facultății
 2. Munteanu Tamara, vicepreședinte, Decanul Facultății
 3. Golubițchi Silvia, dr., conf. univ., șef catedră PMÎP
 4. Mîslițchi Valentina, dr., conf. univ., șef catedră PEP
 5. Cojocaru Victoria, dr. hab., prof. univ.
 6. Botnari Valentina, dr., prof. univ. interim
 7. Antoci Diana, dr., conf. univ.
 8. Posțan Liliana, dr., conf. univ.
 9. Pavlenko Lilia, dr., conf. univ.
 10. Cernobrovciuc Natalia, grupa 103
 11. Munteanu Gabriela, grupa 102

V. MEMBRII SENATULUI UST DIN CADRUL FACULTĂȚII

 1. Munteanu Tamara, vicepreședinte, Decanul Facultății
 2. Golubițchi Silvia, dr., conf. univ., șef catedră PMÎP
 3. Mîslițchi Valentina, dr., conf. univ., șef catedră PEP
 4. Botnari Valentina, dr., prof. univ. interim
 5. Luca Renata, gr. 301 (ciclul I)
 6. Bîrcă Maria, gr. 16M (ciclul II)
 7. Repeșco Gabriela, anul II, doctorat (ciclul III)

VI. COMPONENȚA COMISIEI DE CONCURS DIN CADRUL FACULTĂȚII

 1. Cojocaru Victoria, dr. hab., prof. univ.
 2. Botnari Valentina, dr., prof. univ. interim
 3. Țapu Grigore, dr., conf. univ.

Planul de activitate al consiliului facultății pentru anul de studii 2020-2021

1. Septembrie
1.Alegerea secretarului Consiliului Facultății Pedagogie pentru anul de studii 2020-2021. Decanul
2. Confirmarea mentorilor în grupele academice la anul I și II, Învățământ cu frecvență.

Şefii de catedre

3. Rezultatele Admiterii 2020. Decanul, șefii de catedre
4. Confirmarea candidaților studenților aleși în Senatul UST și Consiliul Facultății Pedagogie pentru anul de studii 2020-2021.

Decanul

5. Alegerea Comisiei de asigurare a calității și a Comisiei de concurs pentru anul de studii 2020-2021. Decanul
6. Aprobarea Planului de lucru al Consiliului Facultății și al Comisiei de asigurare a Calității în anul de studii 2020-2021. Decanul, Prodecanul
7. Aprobarea modificărilor în planurile de învățământ în conformitate cu prevederile noului Plan-cadru. Decanul, șefii de catedre
8. Diverse  
2. Octombrie
1. Repartizarea sarcinii didactice pentru anul de studii 2020-2021. Şefii de catedre
2. Confirmarea planurilor de activitate educativă a mentorilor pentru anul de studii 2020-2021.

Șefii de catedră

3. Aprobarea Planului activităților extracurriculare la Facultatea Pedagogie. Prodecanul
4. Despre realizarea PLANULUI STRATEGIC de dezvoltare a Facultății Pedagogie pntru anii 2016-2020 și elaborarea noului PLAN STRATEGIC de dezvoltare a Facultății Pedagogie pentru anii 2021-2025. Decanul
5. Aprobarea listei studenților pentru acordarea bursei sociale. Decanul, șefii de catedre
6. Calitatea programelor de master în cadrul Facultății Pedagogie și pregătirea lor pentru evaluare și acreditare. Decanul, șefii de catedre
7. Despre calitatea organizării a procesului educațional la Facultatea Pedagogie. Prodecanul, șefii de catedre
8. Diverse  
3. Noiembrie – Decembrie
1. Raportul cu privire la activitatea ştiinţifico-metodică a cadrelor didactice în anul 2020. Şefii de catedre
2. Aprobarea Planului de activitate şi a temelor de cercetare ştiinţifică pentru anul 2021. Şefii de catedre
3. Rezultatele și calitatea realizării practicii pedagogice și psihologige, secţia Învățământ cu frecvenţă (gr. 304, 401, 402, 403). Conducăt. practicii
4. Prezentarea și aprobarea tematicii tezelor de licență și de master. Șefii de catedre
5. Despre realizarea Planului de acțiuni privind obiecţiile / propunerile Comisiei de acreditare AQAS, ANACEC. Șefii de catedre
6. Monitorizarea și sporirea calității activităţii de învăţare autonomă a studenţilor. Decanul, șefii de catedre
7. Planul de acțiuni privind pregătirea Facultății Pedagogie pentru Admiterea 2021. Decanul
8. Diverse  
4. Ianuarie – Februarie
1. Informaţie despre realizarea planurilor individuale de  către cadrele didactice în I semestru. Şefii de catedre
2. Rezultatele sesiunii de iarnă la Învățământ cu frecvență și Învățământ cu frecvență redusă. Modalități de sporire a calităţii pregătirii specialiştilor. Metodistul Facultății Pedagogie, Prodecanul Facultății, Şefii de catedre
3. Organizarea activității educative cu studenţii Facultății Pedagogie. Adunarea generală cu studenții anului I și părinții acestora. Mentorii grupelor academice, Prodecanul
4. Activitatea catedrelor Facultății Pedagogie privind orientarea profesională a subiecţilor.  Şefii de catedre
5. Aprobarea listei studenților pentru acordarea bursei sociale. Decanul
6. Diverse  
5. Martie – Aprilie
1. Despre pregătirea Facultății Pedagogie pentru Admiterea studenților la studii 2021-2022. Decanul, șefii de catedră
2. Nivelul și calitatea realizării tezelor de licență și master. Șefii de catedră
3. Totalurile practicii pedagogice și psihologice la anul III, calitatea realizării Învățământ cu frecvență. Conducătorii practicii
4. Despre eficientizarea organizării Conferinţei ştiinţifice a studenţilor. Decanul, șefii de catedre
5. Diverse  
6. Mai – Iunie
1.Rezultatele și calitatea susţinerii  tezelor de licență și master la Facultatea Pedagogie.  Şefii de catedră
2. Recomandarea absolvenţilor Facultății Pedagogie la ciclul III de studii, doctorat. Decanul
3. Organizarea sesiunii de vară la Învățământ cu frecvență redusă. Decanul, Prodecanul Facultății
4. Raportul anual al Comisiei de Asigurare a Calității din cadrul Facultății Pedagogie.  Prodecanul, șefii de catedră
5. Diverse.