Formele de studii

I. Studii superioare de licență (Ciclul I)

Învățământ cu frecvență:

 1. Pedagogie în Învăţământul Primar şi Pedagogie Preşcolară – 4 ani.
 2. Pedagogie în Învăţământul Primar şi Limbă Engleză – 4 ani.
 3. Pedagogie în Învăţământul Primar şi Psihopedagogie – 4 ani.
 4. Pedagogie în Învăţământul Primar – 3 ani.
 5. Psihopedagogie – 3 ani.
 6. Pedagogie Preşcolară – 3 ani.

Învățământ cu frecvență redusă:

 1. Pedagogie în Învăţământul Primar – 4 ani
 2. Psihopedagogie – 4 ani
 3. Pedagogie Preşcolară – 4 ani

Admiterea se efectuează în baza diplomei de: BAC, colegiu pedagogic, studii superioare.
Absolvenţilor ciclului I li se conferă titlul de Licențiat în Științe ale Educației.

II. Studii superioare de master (Ciclul II)

 1. Pedagogia şi Metodologia Învăţământului Primar – 2 ani.
 2. Psihopedagogia Învăţământului Preuniversitar – 2 ani.
 3. Psihologia Socială şi a Familiei – 2 ani.
 4. Managementul Educaţiei Preşcolare – 2 ani.
 5. Psihologie și consiliere educațională – 2 ani.
 6. Managementul Inovării și Antreprenoriat Educațional – 2 ani.

Admiterea se efectuează în baza diplomei de licență, diplomei de studii superioare.
Absolvenților ciclului II li se conferă titlul de Master de profesionalizare în Științe ale Educației.