Pedagogie

Dragi abiturienți! Vă așteptăm la Facultatea Pedagogie a Universității de Stat din Tiraspol, Facultate cu tradiții frumoase în pregătirea specialiștilor pentru activitatea în domeniul Științe ale Educației, atât la ciclul I. Studii superioare de licență, cât și la ciclul II. Studii superioare de master.

 Toate specialitățile de la ciclul I sunt acreditate de către agenții naționale și internaționale de asigurare a calității, precum Agenţia Germană de Asigurare a Calităţii (AQAS), care a acreditat internaţional programul Pedagogie în învățământul primar și Pedagogie preșcolară (2016). Celelalte programe de la Ciclul I sunt acreditate de către experţii ANACIP (actualmente ANACEC) (2017).

Absolventul Facultății Pedagogie poate profesa varii funcții:

 • Învățător în clasele primare;
 • Educator;
 • Metodist în instituțiile de învățământ preșcolar;
 • Profesor de limbă engleză în instituțiile de învățământ primar și general;
 • Psiholog, psihopedagog, consilier educațional;
 • Psiholog social;
 • Psiholog de familie;
 • Manager în învățământul general;
 • Formator pentru cadrele didactice și părinți;
 • Psihopedagog – cercetător științific în psihologie și pedagogie;
 • Specialist în psihopedagogia învățământului general;
 • Consultant în domeniul psihopedagogic;
 • Servicii și politici educaționale;
 • Consilier în relații interpersonale;
 • Specialist în domeniul educației preșcolare: manager, asistent universitar, consultant educațional în domeniul educației preșcolare, coordonator, specialist consultant în MECC, ONG-uri care au obiect de activitate – educația, ocrotirea și asistența copiilor, coordonator de programe/proiecte educaționale;
 • Psiholog în cadrul echipei multidisciplinare axată pe problema incluziunii sociale a subiecților cu nevoi speciale ș.a.

   Actualmente, în condițiile economiei de piață,  se resimte necesitatea pregătirii unui specialist competitiv, cu un nivel înalt de independență, flexibilitate a gândirii, capacitate de reflecție, rezistență la stres, tendințe de a obține competențe și performanțe profesionale. Din această perspectivă, activitatea Facultății Pedagogie este axată  pe personalitatea studentului, pe asigurarea unității științei și practicii pedagogice, instruirii și autoinstruirii, pe caracterul prospectiv al instruirii, pe integrarea inter- și transdisciplinară, îmbinând tradițiile fundamentale și abordările inovaționale în organizarea procesului de învățământ.

 Sunteți așteptați de  un colectiv didactic experimentat, care posedă titluri ştiinţifice de doctori habilitaţi şi doctori în ştiinţe pedagogice și psihologice, titluri științifico-didactice de profesori, conferențiari universitari, având drept misiune de bază pregătirea profesională modernă, științifică, psihopedagogică și metodologică a tinerilor, viitori specialiști în domeniul Științe ale educației.

Vă așteptăm  cu drag, să deveniți ai noștri studenți pentru a savura un proces educaţional de calitate în formarea profesională inițială și continuă!