Structura facultății geografie

I. CATEDRELE FACULTĂŢII

 1. Catedra geografie generală
 2. Catedra de georafie umană, regională și turism

II. CONSILIUL FACULTĂȚII

 • Mironov Ion, conf. univ., dr. – decanul facultății, președinte Consiliului;
 • Crețu Vasile, lector univ., dr. – membru, prodecan, vicepreședintele Consiliului;
 • Volontir Nina, conf. univ., dr. – șef catedră Geografie Generală;
 • Sochircă Elena, conf. univ., dr. – șef catedră GURT;
 • Mamot Vitalie, asistent universitar – președintele comitetului sindical al facultății;
 • Căpățînă Lucia, asistent universitar – secretar;
 • Bejenaru Gherman, conf. univ., dr.;
 • Codreanu Igor, conf. univ., dr.;
 • Cujbă Vadim, conf. univ. int., dr.;
 • Prunici Petru, conf. univ., dr.;
 • Puțuntică Anatolie, conf. univ., dr.;
 • Botnari Petru, student ciclul II, gr. 122 – președintele comitetului sindical studențesc al UST;
 • Reaboi Lina, student ciclul I, gr. 202 -președitele comitetului sindical studențesc al facultății.

III. PLANUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI FACULTĂŢII
ANUL DE STUDII 2020-2021

IV. COMISIA CURRICULARĂ

 • Crețu Vasile, lector univ., dr. – prodecan, președintele comisiei
 • Volontir Nina, conf. univ., dr. – șef catedră Geografie Generală;
 • Sochircă Elena, conf. univ., dr. – șef catedră GURT;
 • Cujbă Vadim, conf. univ. int., dr.;
 • Dilan Vitalie, asistent universitar;
 • Luchian Victor, student;
 • Bejan Iurie, conf. univ., dr. – reprezentant al angajatorilor, Directorul Institutului de Ecologie și Geografie.