Laboratorul Sisteme Informaţionale Geografice (SIG)

Mironov Ion

dr. conferențiar universitar

? 022 79-84-19 022 79-84-19

Membri: Vitalie Dilan; Ion Mironov; Elena Sochircă; Gherman Bejenaru; Vitalie Mamot; Lucia Căpățînă; Nicolae Balan.

A fost înfiinţat prin hotărîrea Senatului Universităţii de Stat din Tiraspol din ianuarie 2005.

În 2005 a fost semnat un contract cu compania producătoare de soft utilizat în domeniul SIG „Intergaraph” în cadrul proiectului Intergraph Synergy Registered Research Laboratory, prin care Laboratorului sisteme informaţionale i-a fost oferit un pachet soft integru care cuprinde după cum urmează:

 • 5 licenţe GeoMedia;
 • 5 licenţe GeoMedia Professional;
 • 5 licenţe GeoMedia Terrain;
 • 5 licenţe GeoMedia Grid;
 • 5 licenţe SMMS for GeoMedia;
 • 1 licenţă GeoConnect;
 • 1 licenţă map server GeoMedia Web Map Professional;
 • 2 licenţe GeoMedia Image.

Conectare la TECHNET, care include suportul tehnic, biblioteca digitală etc.

Universitatea, la rîndul său, a repartizat pentru laborator 11 calculatoare noi; imprimantă Laser alb-negru; imprimantă color format A2; scaner; echipamente pentru reţea.

La moment, în blocul de studii din str. Drumul Viilor 26/a exista 3 săli atribuite Laboratorului – 209 birou, 215 – sala de calculatoare, 214 – sala de curs, cu o suprafata totala de circa 130 mp.

Aceste săli sînt conectate la reţeaua INTRANET în cadrul blocul de studii din str. Drumul Viilor 26/a şi prin intermediul acesteia reţeaua INTERNET, fapt ce facilitează gestionarea eficientă a resurselor informaţionale din cadrul Laboratorului.

Acest lucru este benefic, deoarece asigură o infrastructură absolut necesară pentru realizarea unei cercetări geografice moderne şi eficiente, pentru realizarea unor colaborări cu celelalte instituţii de profil din ţară şi străinătate, pentru atragerea de noi fonduri prin contractarea de noi proiecte şi, nu în ultimul rînd, pentru atragerea şi formarea tinerilor cercetători.

În perioada 2005-2009, în cadrul laboratorului SIG, a fost creată o bibliotecă, care include publicaţii periodice de specialitate, literatură de specialitate, o colecţie de atlase geografice şi o bogată colectie de materiale MULTIMEDIA (enciclopedii, atlase digitale, filme etc.).

În cadrul laboratorului se realizează atît activităţi de cercetare, cît şi de instruire.

Domenii de cercetare

Activitatea de cercetare este realizată în cadrul diferitelor proiecte, în colaborare cu instituţii naţionale şi internaţionale. Dintre acestea pot fi menţionate:

 • Elaborarea Sistemului Informaţional Geografic al primului Parc Naţional preconiza „Nistru de Jos”, – conform acordului de colaborare dintre Universitatea de Stat din Tiraspol şi compania producătoare de soft utilizat în domeniul SIG „Intergaraph”.
 • Elaborarea unui Sistem Spaţial Suport de decizie de Mediu Municipal – pe parcursul anilor 2006/2007 conform acordului de colaborare dintre Universitatea de Stat din Tiraspol şi Asociaţia de Ecoturism din Republica Moldova din 01 martie 2006.
 • Elaborarea hărţilor digitale ale bazinului rîului Prut – pe parcursul anilor 2007/2008 în cadrul unei colaborări dintre Universitatea de Stat din Tiraspol şi Asociaţia Obştească “OIKUMENA”.
 • Utilizarea durabilă şi integrată a terenurilor de stepă din Eurasia – pe parcursul anului 2009 în cadrul unei colaborări cu Oficiul Naţional al acestui proiect.

Activitatea educaţională se realizează prin predarea cursurilor studenţilor facultăţii la ciclul I: Geoinformatică, Geomodelare, Design cartografic. La ciclul II: Analiză spaţială şi modelare în GIS, Tehnologii geoinformationale.

Începînd cu anul de studii 2009/2010, în cadrul Laboratorului sînt organizate training-uri săptămînale în domeniul SIG şi Teledetecţie cu tematica generală “SIG şi Teledetecţie în domenii de activitate” pentru studenţii facultăţii.

Sub îndrumarea membrilor Laboratorului, studenţii elaborează teze de licenţe, dezvoltă proiecte de cercetare, rezultatele fiind prezentate la conferintele ştiinţifice studenţeşti.

Pe parcursul activităţii, Laboratorul a stabilit relaţii de colaborare cu instituţiile de profil din ţară din domeniul educaţiei (Centrul Tehnologiilor Geoinformatice – Universitatea Tehnică a Moldovei; Facultatea cadastru şi ingineria mediului – Universitatea Agrară de Stat din Moldova), cercetării (Institutul de Ecologie şi Geografie – Academia de Ştiinte a Moldovei) şi din sfera producţiei (compania “Trimetrica” – distribuitor oficial ESRI în Moldova, compania Bloom, membră a trU.S.T.ului european Bloom).

În aprilie 2009, Laboratorul a organizat seminarul “Oportunităţi de utilizare a SIG în instruirea şi cercetarea geografică” la care au participat profesorii şi studenţii de la facultate, dar şi reprezentanţi ai instituţiilor de profil din ţară.

Pe parcursul activităţii, Laboratorul a participat la organizarea unor măsuri comune cu colegii din alte instituţii.

Dintre cele mai importante pot fi menţionate workshop-ul internaţional “Instruirea universitară în tehnologii geospaţiale” din octombrie 2005 la Universitatea Tehnică a Moldovei şi seminarul „Metodologii de dezvoltare a Sistemului Geoinformaţional Integrat Municipal” din noiembrie 2008 în cadrul Primăriei municipiului Chişinău.Rezultatele activităţii laboratorului au fost prezentate şi aprobate la diverse simpozioane naţionale (Crearea infrastructurii de date spaţiale la nivel naţional şi internaţional) şi internaţionale (Simpozionul „Sisteme informaţionale geografice”).