Formele de studii

I. Studii superioare de licență – ciclul – I

Programe de studii la învățământ cu frecvenţă:

  • Ştiinţe ale Naturii, specialitatea: Geografie – durata studiilor este de 3 ani;
  • Ştiinţe ale Educaţiei, specialităţile: Geografie şi biologie, Geografie şi limba engleză, Geografie şi informatică – durata studiilor este de 4 ani;
  • Servicii Publice, specialitatea: Turism – durata studiilor este de 3 ani.

Programe de studii la învățământ cu frecvenţă redusă:

  • Ştiinţe ale Educaţiei, specialitatea: Geografie – durata studiilor este de 4 ani;
  • Servicii Publice, specialitatea: Turism – durata studiilor este de 4 ani.

II. Studii superioare de master – ciclul – II

  • Ştiinţe ale Educaţiei, specialitatea: Geografie şi tehnologii educaţionale;
  • Ştiinţe ale Naturii, specialitatea: Geoinformatică; Geografia mediului înconjurător;
  • Servicii Publice, specialitatea: Management strategic în turism.

Durata studiilor: 2 ani.

Toate programele de studii sunt acreditate de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC).