Formele de studii

I. Studii superioare de licență (Ciclul I)

Specialităţi la secţia cu frecvenţă:

  • Ştiinţe ale Naturii, specialitatea: Geografie – durata studiilor este de 3 ani;
  • Ştiinţe ale Educaţiei, specialităţile: Geografie şi Biologie, Geografie şi Limba Engleză, Geografie şi Informatică; Geografie şi Istorie – durata studiilor este de 4 ani;
  • Servicii Publice, specialitatea: Turism – durata studiilor este de 3 ani.

Specialităţi la secţia cu frecvenţă redusă:

  • Ştiinţe ale Educaţiei, specialitatea: Geografie – durata studiilor este de 4 ani;
  • Servicii Publice, specialitatea: Turism – durata studiilor este de 4 ani.

     Programele de la ciclul I – licență sunt acreditate de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional – ANACIP (actualmente – ANACEC).

II. Studii superioare de master (Ciclul II)

  • Ştiinţe ale Educaţiei, specialitatea: Geografie şi Tehnologii Educaţionale;
  • Ştiinţe ale Naturii, specialitatea: Geoinformatică; Geografia Mediului Înconjurător;
  • Servicii Publice, specialitatea: Management Strategic în Turism.

Durata studiilor: 1,5 ani şi se asigură numai la învăţământ cu frecvenţa la zi.