Structura facultății

I. CATEDRELE FACULTĂŢII

 1. Catedra Algebra, Geometrie și Topologie
 2. Catedra Analiză Matematică și Ecuații Diferențiale
 3. Catedra Fizică Teoretică și Experimentală
 4. Catedra Informatică și Tehnologii Informationale

II. CONSILIUL FACULTĂȚII

 1. Andrei Braicov, doctor, conferenţar universitar – preşedintele Consiliului;
 2. Vitalie Puţuntică, doctor, conferenţiar universitar – vicepreşedintele Consiliului;
 3. Liubomir Chiriac, doctor habilitat, profesor universitar – şeful catedrei „Informatică şi Tehnologii Informaţionale”;
 4. Dumitru Cozma, doctor habilitat, profesor universitar – şeful catedrei „Analiză matematică şi Ecuaţii diferenţiale”;
 5. Dorin Afanas, doctor, conferenţiar universitar – şeful catedrei „Algebră, Geometrie şi Topologie”;
 6. Igor Postolachi, doctor, conferenţiar universitar – şeful catedrei „Fizică teoretică şi experimentală”;
 7. Natalia Lupașco, doctor, conferenţiar universitar – preşedintele biroului sindical al facultăţii.
 8. Vadim Repeşco, doctor, conferenţiar universitar – membru;
 9. Teodora Vascan, doctor, conferenţiar universitar – secretar al Consiliului facultăţii.
 10. Leonid Guţuleac, doctor, conferenţiar universitar la catedra „Fizică teoretică şi experimentală” – membru.
 11. Tatiana Veverița, doctor, lector universitar – membru;
 12. Zinaida Stasev, masterandă, grupa C2M2 – membru;
 13. Mirela Covalciuc, studentă, grupa 3MI – membru.

III. COMISIA CURRICULARĂ

Comisia de asigurare a calității

1 Vitalie Puţuntică, doctor, conferenţiar universitar – preşedinte;
2 Andrei Braicov, doctor, conferenţiar universitar – vicepreşedinte;
3 Mitrofan Cioban, doctor habilitat, profesor universitar, academician, şeful catedrei „Algebră, Geometrie şi Topologie” – membru;
4 Igor Postolachi, doctor, conferenţiar universitar, şeful catedrei „Fizică teoretică şi experimentală” – membru;
5 Liubomir Chiriac, doctor habilitat, profesor universitar, şeful catedrei „Informatică şi tehnologii informaţionale” – membru;
6 Dumitru Cozma, doctor habilitat, conferenţiar universitar, şeful catedrei „Analiză matematică şi Ecuaţii diferenţiale” – membru;
7 Munjiu Rita, studentă, grupa 3M – membru;
8 Natalia Cașu, studentă, grupa 2MI – membru.