Structura facultății

I. CATEDRELE FACULTĂŢII

 1. Catedra Algebra, Geometrie și Topologie
 2. Catedra Analiză Matematică și Ecuații Diferențiale
 3. Catedra Fizică Teoretică și Experimentală
 4. Catedra Informatică și Tehnologii Informationale

II. CONSILIUL FACULTĂȚII

 1. Andrei Braicov, doctor, confereníar universitar – preşedintele Consiliului;
 2. Vitalie Puţuntică, doctor, conferenţiar universitar – vicepreşedintele Consiliului;
 3. Mitrofan Cioban, doctor habilitat, profesor universitar, academician, şeful catedrei AGT – membru;
 4. Igor Postolachi, doctor, conferenţiar universitar, şeful catedrei FTE – membru;
 5. Laurenţiu Calmuţchi, doctor habilitat, profesor universitar – membru;
 6. Dumitru Cozma, doctor habilitat, conferenţiar universitar, şeful catedrei AMED – membru;
 7. Liubomir Chiriac, doctor habilitat, profesor universitar, şeful catedrei ITI – membru;
 8. Larisa Sali, doctor, conferenţiar universitar – membru;
 9. Angela Globa, doctor, conferenţiar universitar – membru;
 10. Vadim Repeşco, doctor, conferenţiar universitar, preşedintele biroului sindical al facultăţii – membru;
 11. Dorin Afanas, doctor, conferenţiar universitar – membru;
 12. Natalia Cașu, studentă, grupa 2MI – membru;
 13. Rita Munjiu, studentă, grupa 3M – membru;

III. COMISIA CURRICULARĂ

Comisia de asigurare a calității

1 Vitalie Puţuntică, doctor, conferenţiar universitar – preşedinte;
2 Andrei Braicov, doctor, conferenţiar universitar – vicepreşedinte;
3 Mitrofan Cioban, doctor habilitat, profesor universitar, academician, şeful catedrei „Algebră, Geometrie şi Topologie” – membru;
4 Igor Postolachi, doctor, conferenţiar universitar, şeful catedrei „Fizică teoretică şi experimentală” – membru;
5 Liubomir Chiriac, doctor habilitat, profesor universitar, şeful catedrei „Informatică şi tehnologii informaţionale” – membru;
6 Dumitru Cozma, doctor habilitat, conferenţiar universitar, şeful catedrei „Analiză matematică şi Ecuaţii diferenţiale” – membru;
7 Munjiu Rita, studentă, grupa 3M – membru;
8 Natalia Cașu, studentă, grupa 2MI – membru.