Formele de studii

În cadrul facultății FMTI studiile superioare se efectuează în limbile română şi rusă cu finanţare din buget şi prin contract, fiind organizate în trei cicluri:

I. Studii superioare de licență (Ciclul I)

Specialități:

 1. Matematică şi Informatică
 2. Fizică şi Informatică
 3. Informatică şi Matematică
 4. Matematică
 5. Informatică
 6. Fizică

Durata studiilor: 4 ani la învăţământ cu frecvenţă la specialităţile duble, 3 ani la învăţământ cu frecvenţă la monospecialităţi şi 4 ani la învăţământ cu frecvenţă redusă.

Admiterea se efectuează în baza diplomei de bacalaureat şi diplomei de colegiu. Absolvenţilor ciclului I li se conferă titlul de licenţiat. Calificarea obţinută de către absolvenţii ciclului I este relevantă pentru piaţa de muncă şi le permite absolvenţilor să activeze în calitate de licențist în domeniul de formare profesională.

II. Studii superioare de master (ciclul II)

Specialități:

 1. Matematici Moderne şi Tehnologii Moderne de Instruire
 2. Tehnologii Informaţionale în Instruire
 3. Fizică modernă şi Tehnologii Formative
 4. Management Educaţional
 5. Management şi Comunicare Instituţională

Durata studiilor este de 2 ani şi se asigură numai la învăţământ cu frecvenţa la zi.
Admiterea se efectuează în baza diplomei studiilor superioare de licenţă. Absolventilor ciclului II li se conferă titlul de master. Calificarea obţinută de către absolvenţii ciclului II este relevantă pentru piaţa de muncă la un nivel de calificare superior licenţiatului şi le permite absolvenţilor să activeze nu doar în calitate de specialiști cu categorie mai înaltă, ci și experţi, conducători de echipe şi subdiviziuni, manageri de proiecte. Absolvenţi ciclului II pot să urmeze studiile de doctorat (ciclul III).

III. Doctorat la specialităţile:

Specialități:

 • 134.12. Fizică didactică
 • 531.01. Teoria generală a educației
 • 531.02. Management educațional
 • 531.04. Pedagogie socială
 • 532.01. Didactică preșcolară
 • 532.02. Didactică școlară (pe trepte și discipline de învățământ)