Catedra Algebra, Geometrie și Topologie

I. Informații generale

Mitrofan Cioban

Academician
Șef catedră

II. Istoria catedrei

Catedra de matematică a fost creată în anul 1930, concomitent cu fondarea Universităţii de Stat din Tiraspol. Fenomenele sociale şi politice prin care a trecut Republica Moldova în ultimii 90 de ani au influenţat direct asupra evoluţiei şi structurii Universităţii şi, în particular, al catedrelor universităţii.

La 12 octombrie 1962, prin ordinul Comitetului pentru Învăţământul Superior al Consiliului de Miniştri ai Republicii Moldova a fost fondată Catedra de Geometrie şi Metodica Predării Matematicii. Primul şef de catedră a fost numit doctorul conferenţiar universitar (docent) Gherş Isac Gleizer. În anul 1966, în baza Catedrei de Matematică au fost fondate Catedra de Algebră şi Catedra de Analiză Matematică. În decembrie 1979 Catedra de Geometrie şi Metodica Predării Matematicii a fos divizată în Catedra de Geometrie şi Catedra Metodica Predării Matematicii.

În anul 2001 catedrele de matematici au fost reorganizate în următoarele catedre:

 • Catedra de Analiză Matematică şi Algebră;
 • Catedra de Geometrie şi Metodica Predării Matematicii.

În anul 2007, în scopul favorizării cercetărilor în domeniul ştiinţelor educaţionale, catedrele matematice au fost reorganizate în modul următor:

 • Catedra Algebră, Geometrie şi Topologie;
 • Catedra Analiză Matematică şi Educaţii Diferenţiale;
 • Catedra Didactica Matematicii, Fizicii şi Informaticii.

Reorganizările catedrelor matematice au fost efectuate concomitent cu unele schimbări şi în cadrul celorlalte două catedre din componenţa Facultăţii Fizică, Matematică şi Tehnologii Informaţionale.

Începând cu anul 1962 catedrele, care stau la baza Catedrei AGT au fost conduse de mai multe personalităţi:

 • Doctorul conferenţiar universitar Gh.Gleizer a fost şeful Catedrei Geometrie şi Metodica Predării Matematicii în anii1962 – 1966.
 • Doctorul conferenţiar universitar Ion Florea a fost şeful Catedrei Algebră în anii 1966 – 1976.
 • Doctorul conferenţiar universitar Zinaida Turlacov a fost şefa Catedrei Geometrie şi Metodica Predării Matematicii în anii 1966 – 1976.
 • Doctorul conferenţiar universitar Andrei Ceban a fost şeful Catedrei Algebră în anii 1976 – 1983.
 • Academicianul Mitrofan Cioban a fost şeful Catedrei Geometrie şi Metodica Predării Matematicii în anii 1976  1979 şi a Catedrei Geometrie în anii 1979 – 1983.
 • Doctorul conferenţiar universitar Nestor Dodon a fost şeful Catedrei Geometrie în anii 1983 – 1992.
 • Doctorul habilitat profesorul Dumitru Botnaru a fost şeful Catedrei Algebră în anii 2000 – 2001.
 • În anul 2001, Catedra Algebră a fost unită cu Catedra Analiză Matematică.
 • Profesorul Andrei Hariton a fost şeful Catedrei Geometrie şi Metodica Predării Matematicii în anii 2003 – 2007.
 • Doctorul habilitat, profesorul Laurenţiu Calmuţchi a fost şeful Catedrei Geometrie în anii 1992, şi a Catedrei Algebră, Geometrie şi Topologie în anii 2007 – 2009. 11.
 • În anul 2009 şef al Catedrei Algebră, Geometrie şi Topologie a fost ales academicianul Mitrofan Cioban.

In diferite perioade, începând cu anul 1962, în cadrul catedrelor de geometrie şi algebră au activat Profesorul Petru Osmatescu; doctorul habilitat D.M.Ipate, doctorul habilitat profesorul Mihail Ursul; doctorii conferenţiari Constantin Cozlovschi, Alexandru Moloşniuc, Alexandru Pascari, Iuli Ciubarov-Carpov, Stelean Dumitraşcu, Dumitru Şiman; lectorii superiori Nicolae Ermacov, Mihail Vasilache, Andrei Belioglo, Selivestru Jucovschi, Pavel Ciocălău, Ludmila Vnorovschi, Sezont Tutunaru, Mifodii Cuşnir.

În anul 1998 în cadrul catedrei a fost deschisă secţia de doctorantură la specialităţile:
01.01.01 – analiză matematică;
01.01.04 – geometrie şi topologie;
01.01.06 – logica matematică, algebră şi teoria numerelor.

Actualmente în cadrul Catedrei Algebră, Geometrie şi Topologie activează:

 • Afanas Dorin – doctor, conferenţiar universitar, şef al catedrei;
 • Bordan Valeriu – doctor, conferenţiar universitar, prorector;
 • Calmuţchi Laurenţiu – doctor habilitat, profesor universitar;
 • Gurdiş Aliona – doctor, conferenţiar universitar interimar;
 • Hajdeu Mihaela – lector universitar;
 • Sali Larisa – doctor, conferenţiar universitar.

III. Membrii catedrei

Afanas Dorin, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar

Născut la 18 iunie 1973, în satul Hristici, raionul Soroca, Republica Moldova.

Studiile: în anul 1995 a absolvit Facultatea Fizică şi Matematică a Universităţii de Stat din Tiraspol, în anul 1999 – doctoratul la Universitatea de Stat din Moldova (specialitatea 01.01.04 – Geometrie şi Topologie).

Activitatea în cadrul Universităţii din Tiraspol începe în anul 1995 la Catedra Geometrie: în doctorantură cu destinaţie specială (1996 – 1999); lector universitar (1999-2001); conferenţiar universitar (2002 – până în prezent); secretar ştiinţific al Seminarului Ştiinţific de Profil şi al Consiliului Ştiinţific Specializat D 36-13.00.02 – Teoria şi Metodologia Instruirii (ştiinţe reale) (2004 – 2009); Secretar ştiinţific al Consiliului Ştiinţific Specializat D 36-13.00.02 – Teoria şi Metodologia Instruirii (ştiinţe reale) (2009 – până în prezent); preşedinte al comisiei metodice al Facultăţii Fizică, Matematică şi Tehnologii Informaţionale (2003 – 2010; 2015 – până în prezent), șef al catedrei din 23.02.2021.

Interesele ştiinţifice: spaţiile funcţionale, spaţiile topologice, spaţiile compacte, problema echivalenţei funcţionale a spaţiilor topologice, problema clasificării topologice şi liniar topologice a spaţiilor Frechet, Banach, implementarea conceptului STEAM în educaţie.

Rezultatele ştiinţifice principale: a rezolvat problema izomorfizmului pentru spaţiile Cp (X, R) în cazul când spaţiile X sunt compacte extremal discontinue; a demonstrat teoreme generale despre păstrarea proprietăţilor topologice; a determinat legătura dintre proprietăţile spaţiului X, proprietăţile acoperirii A şi proprietăţile spaţiului Ca (X, L); a calculat desimea spaţiului Ca (X, L). În anul 2001, la Institutul de Matematică din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei a susţinut teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice.

Activitatea ştiinţifico-didactică: este autor la peste 20 lucrări metodico-didactice şi la peste 100 articole ştiinţifice şi didactice publicate în reviste de prestigiu din ţară şi de peste hotare. Este membru al Societăţii de Matematică din Republica Moldova și ROMAI. A participat la peste 60 conferinţe internaţionale din ţară şi de peste hotare.

Distincţii: Laureat al Premiului pentru Tineret în domeniile Ştiinţei şi Tehnicii.

Valeriu BORDAN, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar

Născut la 14 august 1970, satul Başcalia, raionul Basarabeasca, Republica Moldova.

Studii. În anul 1987 a absolvit cu menţiune şcoala medie din satul Başcalia, în anul 1992 absolveşte cu menţiune Facultatea de fizică şi matematică a Universităţii de Stat din Tiraspol, în anul 1996 – doctoratul la Institutul de Matematică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (specialitatea 01.01.06 – logica matematică, algebra şi teoria numerelor).
În ianuarie 1997 a susţinut teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice.

Activitatea în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol începe în anul 1992 la Catedra de algebră: asistent universitar (1992-1993), lector superior (1997-2002), conferenţiar universitar (2002-prezent), şef al Secţiei studii (2005-2010), prorector pentru activitatea metodică şi relaţii externe (2010-2016), din 2016 până în prezent – prim-prorector al UST.

Rezultate ştiinţifice principale. A descris clasa algebrelor ereditar liniar compacte semisimple; a demonstrat nilpotenţa proiectivă a radicalului Jacobson al unei algebre ereditar liniar compacte; a obţinut o caracterizare categorială a clasei algebrelor ereditar liniar compacte; a caracterizat corpurile comutative F pentru care orice F- algebră ereditar liniar compactă este S- algebră; a demonstrat analogul teoremei Tihonov pentru algebrele ereditar liniar compacte; a stabilit metode de construire a inelelor topologice simple proneutheriene, care nu-s liniar compacte; a studiat clase de algebre local liniar compacte mărginite generalizate, diverse probleme ce ţin de aplicaţiile algebrei şi teoriei numerelor în didactica matematică. Rezultatele cercetărilor au fost comunicate la diferite conferinţe ştiinţifice şi sunt publicate în peste 60 de lucrări ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice.

Pe parcursul ultimilor ani a realizat formări profesionale în domeniul învăţământul superior atât în ţară cât şi peste hotare: Estonia, Danemarca, Portugalia, Germania, România, etc.

În anul 2014 a fost selectat prin concurs în componenţa primului Consiliu de Conducere al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional (ANACIP), unde a participat la elaborarea mai multor acte normative ale agenţiei noi create: regulamente, proceduri, metodologii de evaluare, etc. În anul 2019 este ales prin concurs în Consiliul de Conducere al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare (ANACEC).

La nivel naţional a participat în diferite grupuri de lucru, create prin ordinele MECC, pentru elaborarea diferitor acte normative, metodologii, inclusiv a Nomenclatorul domeniilor de formare profesională ţi al specialităţilor in învăţământul superior din Republica Moldova, a metodologiei de echivalare a actelor de studii şi calificărilor, etc.

Calmuţchi Laurenţiu Ion, doctor habilitat, profesor universitar

Născut la 20 ianuarie 1949, în satul Buda Mare, raionul Herţa, regiunea Cernăuţi, Ucraina.

Studiile: în anii 1956-1963 studiile gimnaziale, iar în anul 1966 absolveşte şcoala medie nr.10 din or. Cernăuţi şi este admis la Facultatea de Fizică şi Matematică a Institutului Pedagogic de Stat „Taras Şevcenco” din Tiraspol. După absolvirea facultăţii nominalizate deţine funcţia de profesor de matematică în şcoala medie din satul Caragaş, raionul Slobozia. În anii 1972-1973 se află la serviciul militar obligatoriu, iar din mai 1973 revine în satul Caragaş şi activează în calitate de profesor şcolar.

În anii 1979-1981 predă matematica la Colegiul de Industrie Alimentară din oraşul Tiraspol.

Din anul 1981 şi pînă în prezent activează în Universitatea de Stat din Tiraspol, susţinînd toate posturile universitare: lector universitar (1981-1988), lector superior universitar (1988-1989), conferenţiar universitar (1989-1992), şef catedră (1992-2003), decan al facultăţii  Fizică şi Matematică (1997-2003), vice-rector (2003-2009), iar în septembrie-decembrie 2002, 2009 – 2015 rector al Universităţii de Stat din Tiraspol.

Laurenţiu Calmuţchi promovează un stil profesional şi managerial eficient, îmbină activitatea didactică cu cea de cercetare.

În anul 1987 a susţinut teza de doctor în ştiinţe fizico – matematice, iar în 2007 susţine teza de doctor habilitat în ştiinţe fizico – matematice şi este ales membru al Asambleii Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Domeniul său de cercetar : vizează teoria extensiilor spaţiilor topologice. Laurenţui Calmuţchi a pus baza claselor sale de extensii care formează latice complete cu elemente maximale şi proprietăţi originale. Rezultatele cercetărilor sînt elucidate în monografia  „ Metode algebrice şi funcţionale în teoria extensiilor spaţiilor topologice”.

Activitatea  ştiinţifico-didactică: pe parcurs a publicat circa 200 de lucrări ştiinţifice şi didactice, inclusiv  monografii,  manuale. Aceste rezultate frumoase, în mare măsură, se datorează activităţii şcolii topologice a catedrei Algebră, Geometrie şi Topologie, condusă de academicianul Mitrofan Cioban.Distincţii: laureat al Premiului de Stat, Cavaler al Ordinului Gloria Muncii şi Ordinul de Onoare.

Hajdeu Mihaela, lector universitar

Născută la 16 ianuarie 1993, în satul Ghiliceni, raionul Teleneşti, Republica Moldova.

Studiile: 2012-2016 – Universitatea de Stat din Tiraspol, studii de licență, facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, specialitatea matematică; 2016 –2018- Universitatea de Stat din Tiraspol, studii la master, specialitatea: Matematici moderne şi tehnologii moderne de instruire; Psihologie socială şi a familiei.

Activitatea în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol începe la Catedra Algebră, Geometrie şi Topologie, în calitate de asistent universitar (anul 2018).

Rezultatele ştiinţifice principale: Activitatea ştiinţifică a început-o în anul 2015, fiind studentă. În anii de studenţie a publicat nouă articole ştiinţifice, atât în domeniul matematicii cât şi al psihologiei, care au stat la baza comunicărilor mai multor conferinţe ştiinţifice. Actualmente are publicate 14 lucrări didactice şi ştiinţifice. Importanţa acestor lucrări constă în cercetarea şi rezolvarea mai multor probleme, a anumitor tipuri de ecuaţii diofantice, demonstrarea unei metode de obţinere a exemplelor de grupuri ciclice, definite pe mulţimea soluţiilor complexe ale unei ecuaţii binome, etc. În lucrările publicate se mai pune accentul şi pe factorul uman, fiind descrise şi analizate mai multe competenţe ce stau la baza formării
personalităţii umane şi se arată rolul lor în formarea iniţială a viitorilor profesori de matematică şi informatică, cât şi a educatorilor şi învăţătorilor din ciclul preşcolar şi primar. De asemenea este descrisă eficienţa unor tehnologii educaţionale în procesul de predare – învăţare – evaluare a matematicii, care uşurează activitatea didactică a cadrului dar şi trezeşte interesul şi motivaţia elevului pentru matematică.

Sali Larisa, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar

Data naşterii: 09.09.1962

Studii: Facultatea Fizică şi Matematică, Institutul Pedagogic de Stat din Tiraspol; Specialtatatea: Matematică şi Fizică, profesor de Matematică şi Fizică, diplomă de studii superioare cu menţiune.

Master în Matematică: Facultatea Fizică şi Matematică, Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău.

Din 05 iulie 2016 – secretar Ştiinţific a Seminarului de profil la Profilul: 532. Didactica ştiinţelor (exacte), Specialitatea: 532.02. Didactică şcolară pe trepte şi discipline de învăţământ.

Participări în proiecte instituţionale:

 • Metodologii de formare continuă asistată de calculator a profesorilor de matematică şi informatică;
 • Fundamentarea teoretică şi implementarea metodologiei de pregătire a cadrelor didactice pentru lucrul cu elevii dotaţi şi supradotaţi la matematică şi informatică;
 • Calitatea învăţământului superior – concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice;
 • Proiectarea şi implementarea tehnologiilor moderne de predare-învăţare-evaluare în învăţământul superior.

Participări în proiecte internaţionale:
”Quality Assurance for the Higher Education in Moldova”; ”Creating Moldovan E-network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional education/ TEACH ME”.

Autor a circa 80 de publicaţii.

Gurdiş Aliona, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar (interimar)

Născută la 12 iulie 1983, în satul Rădenii-Vechi, raionul Ungheni, Republica Moldova.

Studiile: În anul 2005 a absolvit Universitatea de Stat din Tiraspol, iar în anul 2006 a obţinut gradul de magistru în matematică.
În martie 2010 a susţinut teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice.

Activitatea în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol începe la Catedra Analiză şi Algebră (anul 2005), iar din anul 2007 – la Catedra Algebră, Geometrie şi Topologie, în calitate de asistent universitar, mai apoi doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar (interimar).

Caracteristica ştiinţifică: A publicat mai multe lucrări ştiinţifice, în care se examinează condiţii de finititudine în diverse clase de bucle.

Bălăţel Elena, asistent universitar

Născută la 23 aprilie 1978, în satul Drăguşeni, raionul Străşeni, Republica Moldova.

Studiile: În anul 1993 a absolvit şcoala medie necomplectă din satul natal, iar în anul 1997 – Şcoala Profesional-Tehnică nr.79 din Orhei. După absolvirea şcolii profesionale, îşi urmează studiile la Universitatea de Stat din Tiraspol, pe care o absolveşte în anul 2002, iar în anul 2003 a obţinut gradul de magistru în matematică.

Activitatea în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol, începe în anul 2002, la catedra Analiză şi Algebră, iar din anul 2007 – la catedra Algebră, Geometrie şi Topologie, în calitate de asistent universitar.

IV. Lista disciplinelor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Delectus doloremque quae quasi, sint illum numquam eum repudiandae iure quos voluptatibus distinctio consectetur similique soluta iusto accusantium, reiciendis recusandae nam veniam.

V. Laboratoare

Începând cu anul 1962 în cadrul catedrei funcţionează seminarul ştiinţific „Structuri topologo-geometrice şi algebrice”. În cadrul catedrei este organizat laboratorul „ştiinţific”.

Principalele domenii ştiinţifice de cercetare sunt:

 • Topologia.
 • Algebra.
 • Didactica matematicii.
 • Istoria matematicii.

Metodele de cercetare elaborate se aplică la studierea structurilor cu caracter topologoalgebric, ce ţin de următoarele domenii:

 • Analiza funcţională.
 • Teoria probabilităţilor.
 • Sisteme dinamice.
 • Teoria automatelor.

Colaboratorii laboratorului au activat în proiecte ştiinţifice „Modele matematice de optimizare ale proceselor tehnologice” (1975 – 1981), „Metode topologo – probabiliste de determinare a calităţii materialelor plastice” (1981 – 1986), „Cercetări fundamentale topologice”(1987 – 1995), „Spaţii şi structuri topologice, funcţii şi extinderi” (1996 – 2000), „Structuri cu convergenţă şi aplicaţiile lor” (2001 – 2003), „Metode Algebrice şi funcţionale în tehnologie” (2001 – 2005) şi altele.

VI. Activitatea didactică

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Delectus doloremque quae quasi, sint illum numquam eum repudiandae iure quos voluptatibus distinctio consectetur similique soluta iusto accusantium, reiciendis recusandae nam veniam.

VII. Planul de lucru a catedrei

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Delectus doloremque quae quasi, sint illum numquam eum repudiandae iure quos voluptatibus distinctio consectetur similique soluta iusto accusantium, reiciendis recusandae nam veniam.