Orarul la facultatea de Filologie

Ciclul I – Licență
(IF) Cu frecvență
(IFR) Cu frecvență redusă
Ciclul II – Masterat