Formele de studii

I. Studii superioare de licență (Ciclul I)

Specialităţi la secţia cu frecvenţă:

 • Limba şi literatura română şi limba engleză – 240 credite;
 • Limba şi literatura română şi limba franceză – 240 credite;
 • Limba şi literatura rusă şi limba engleză – 240 credite;

Specialităţi la secţia cu frecvenţă redusă:

 • Limba şi literatura română – 180 credite;
 • Limba şi literatura rusă – 180 credite.

Durata studiilor: învățământ cu frecvență – 4 ani, învățământ cu frecvență redusă – 4 ani.

     Admiterea se efectuează în baza diplomei de bacalaureat și diplomei absolvenților de colegiu. Absolvenților Ciclului I li se conferă titlul de Licențiat în Științe ale Educației.

     Specialistul este pregătit pentru activitatea pedagogică şi de investigaţie ştiinţifică. Calificarea obţinută permite absolventului să activeze în instituţii de învăţământ de diferite tipuri – şcoli de cultură generală, licee, colegii, instituţii de învăţământ superior, în sistemul mass-media şi alte ramuri ale economiei naţionale. Absolventul poate activa în calitate de: profesor de limbă şi literatură română (rusă, engleză, franceză), profesor de literatură universală, metodist, inspector în cadrul direcţiilor raionale şi municipale de învăţământ, cercetător ştiinţific, corector, translator, redactor la editură.

II. Studii superioare de master (Ciclul II)

 • Limba şi literatura română contemporană şi Tehnologii educaţionale – 120 credite;
 • Limba şi literatura rusă contemporană şi Tehnologii educaţionale – 120 credite.

Durata studiilor – 2 ani și se asigură numai la învățământ cu frecvență.

     Admiterea se efectuează în baza diplomei de studii superioare de licență. Absolvenților Ciclului II li se conferă titlul de Master profesional în Științe ale Educației.

     Specialistul este pregătit pentru activitatea în: învăţământul secundar liceal, profesional, superior; administraţie educaţională locală şi naţională; management educaţional; consiliere în învăţământ; servicii educaţionale; programe de leedership; învăţământ intercultural; evaluare educaţională.

III. Studii superioare de doctorat (Ciclul III)

 • 134.12. Fizică didactică
 • 531.01. Teoria generală a educației
 • 531.02. Management educațional
 • 531.04. Pedagogie socială
 • 532.01. Didactică preșcolară
 • 532.02. Didactică școlară (pe trepte și discipline de învățământ)