Structura facultății biologie și chimie

I. CATEDRELE FACULTĂŢII

 1. Catedra Biologie Animală
 2. Catedra Biologie Vegetală
 3. Catedra Chimie

II. CONSILIUL FACULTĂȚII

 1. Aluchi Nicolai, Decan, Catedra Biologie vegetală
 2. Ţîganaş Ana, Prodecan, Catedra Biologie animală
 3. Coropceanu Eduard, Catedra Chimie
 4. Chiriac Eugenia, Şef catedră Biologia vegetală
 5. Coadă Viorica, Şef catedră Biologia animală
 6. Arsene Ion, Şef catedră Chimie
 7. Nedbaliuc Boris, Catedra Biologie vegetală
 8. Iurcu Elena, Catedra Biologie vegetală
 9. Grigorcea Sofia, Catedra Biologie vegetală
 10. Cârlig Tatiana, Catedra Biologie animală
 11. Coşcodan Diana, Catedra Biologie animală
 12. Chişcă Diana, Catedra Chimie
 13. Codreanu Sergiu, Catedra Chimie
 14. Cociu Vera, Lider sindical, grupa 204
 15. Gîrlă Valeria, Studentă, grupa 302
 16. Coşcodan Elena, Studentă, grupa 303
 17. Gîţu Ana, Masterandă, grupa MBa-I

Planul de activitate al consiliului facultății pentru anul de studii 2018-2019

1. SEPTEMBRIE Raportor
1.1 Alegerea secretarului Consiliului facultăţii Biologie şi chimie pentru anul de studii 2018 – 2019 N. Aluchi
1.2 Confirmarea noii componenţe a Consiliului facultăţii Biologie şi chimie (studenţi aleşi de colectivul studenţesc al facultăţii) N. Aluchi
1.3 Confirmarea planului de lucru al Consiliului facultăţii pe anul de studii 2018 – 2019 N. Aluchi
1.4 Aprobarea planului de activitate al facultăţii pe anul de studii 2018 – 2019 N. Aluchi
1.5 Aprobarea planului de lucru al CmAC pe anul de studii 2018 – 2019 A. Ţîganaş
1.6 Repartizarea spaţiului locativ în căminul studenţesc în anul de studii 2018 – 2019 N. Aluchi
1.7 Darea de seamă a studenţilor din proiectele studenţeşti Studenţii din proiecte
1.8 Diverse.
2. OCTOMBRIE Raportor
2.1 Aprobarea planului activităţilor în afara orelor de curs la facultate (cercuri, Ziua uşilor deschise, universiade, victorine, concursuri etc.). I.Arsene, S.Codreanu,
V.Coadă, E. Chiriac,
V. Cociu, A. Gîţu
2.2 Aprobarea ordinului referitor la bursele de studii la ciclul I şi II. N. Aluchi
2.3 Planul de acţiuni privind pregătirea pentru Amiterea 2019. A. Ţîganaş, I. Arsene,
V. Coadă, E. Chiriac
2.4 Informaţie referitor la angajabilitatea absolvenţilor în câmpul muncii. A. Ţîganaş, I. Arsene,
V. Coadă, E. Chiriac
2.5 Aprobarea planului de activităţi privind organizarea Seminarului Ştiinţifico-didactic ”Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, Ediţia VI. N. Aluchi,
E. Chiriac,
E. Coropceanu
2.6 Diverse.
3. NOEMBRIE Raportor
3.1 Darea de seamă pentru activitatea ştiinţifică a catedrelor facultăţii. I. Arsene, V. Coadă,
E. Chiriac
3.2 Despre formarea profesională continuă a cadrelor didactice a facultăţii. I. Arsene, V. Coadă,
E. Chiriac
3.3 Confirmarea tematicii tezelor de licenţă, masterat şi conducătorilor la secţia zi. A. Ţîganaş, I. Arsene,
V. Coadă, E. Chiriac
3.4 Informaţie referitor la înlăturarea obiecţiilor Comisiilor de acreditare (7 programe). Responsabilii de programe
3.5 Mobilitatea academică a studenţilor la facultatea Biologie şi chimie I. Arsene, V. Coadă,
E. Chiriac
3.6 Diverse.
4. DECEMBRIE Raportor
4.1 Informaţie despre totalurile practicii pedagogice la anul IV. A. Ţîganaş, metodiştii
4.2 Activitatea curatorilor de grupă la anul I şi II în semestrul I. Curatorii
4.3 Organizarea universiadelor republicane la Biologie şi Chimie. „I. Arsene, V. Coadă,
E. Chiriac
4.4 Diverse.
5. IANUARIE Raportor
5.1 Totalurile sesiunii de iarnă la secţia cu frecvenţă redusă şi propuneri referitoare la îmbunătăţirea calităţii procesului de instruire. N. Aluchi, A. Ţîganaş,
I. Arsene, V. Coadă,
E. Chiriac
5.2 Dezvoltarea relaţiilor cu instituţiile preuniversitare (baza de date, Alumni, manifestări comune). „N. Aluchi, I. Arsene,
V. Coadă, E. Chiriac
5.3 Confirmarea temelor tezelor de licenţă şi conducătorilor la secţia cu frecvenţă redusă. A. Ţîganaş, I. Arsene,
V. Coadă, E. Chiriac
5.4 Diverse.
6. FEBRUARIE Raportor
6.1 Darea de seamă (finală) a studenţilor din proiectele studenţeşti. Studenţii din proiecte
6.2 Totalurile sesiunii de iarnă la secţia zi. N. Aluchi, A. Ţîganaş,
I. Arsene, V. Coadă,
E. Chiriac
6.3 Organizarea lucrului individual cu studenţii la facultatea Biologie şi chimie. I. Arsene,V. Coadă ,
E. Chiriac
6.4 Organizarea Seminarului Ştiinţifico-didactic ”Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, Ediţia VI. N. Aluchi, A. Ţîganaş,
I. Arsene, V. Coadă,
E. Chiriac
6.5 Asigurarea cu suporturi de curs a programelor de studii. I. Arsene, V. Coadă,
E. Chiriac
6.6 Diverse.
7. MARTIE Raportor
7.1 Asigurarea calităţii la programele de master la chimie. I. Arsene
7.2 Repartizarea studenţilor Ciclului I şi II la catedrele de profil pentru realizarea tezelor de licenţă şi masterat. A. Ţîganaş
7.3 Informaţie despre totalurile practicii pedagogice şi de producţie la anul III. A. Ţîganaş, metodiştii
7.4 Diverse.
8. APRILIE Raportor
8.1 Realizarea activităţilor în afara orelor de curs la facultate (cercuri, Ziua uşilor deschise, universiade, victorine, concursuri, etc). I. Arsene, V. Coadă,
E. Chiriac, V. Cociu,
A. Gîţu
8.2 Rezultatele Conferinţei Ştiinţifice a studenţilor. I. Arsene, V. Coadă,
E. Chiriac
8.3 Informaţie despre susţinerea preventivă a tezelor de licenţă la anul IV şi masterat. I. Arsene, V. Coadă,
E. Chiria
8.4 Pregătirea facultăţii Biologie şi chimie pentru Admiterea 2019. N. Aluchi, I. Arsene,
V. Coadă, E. Chiriac,
A. Gîţu
8.5 Diverse.
7. MAI Raportor
9.1 Activitatea curatorilor de grupă la anul I şi II în semestrul II. Curatorii
9.2 Darea de seamă a CmAC a facultăţii. A. Ţîganaş
9.3 Darea de seamă pentru activitatea catedrelor în anul de studii 2018-2019. I. Arsene, V. Coadă,
E. Chiria
9.4 Darea de seamă pentru activitatea facultăţii în anul de studii 2018-2019. N. Aluchi
9.5 Diverse.

III. COMISIA CURRICULARĂ

Comisia de asigurare a calității

1 Ţîganaş Ana, Prodecan, lector superior, Preşedinte
2 Aluchi Nicolai, Decan, dr., Conf. univ., Vicepreşedinte
3 Chiriac Eugenia, dr., Conf. univ., Şef catedră Biologia vegetală
4 Coadă Viorica, dr., Conf. univ., Şef catedră Biologia animală
5 Arsene Ion, dr., Conf. univ., Şef catedră Chimie
6 Cociu Vera, Studentă, grupa 204, Liderul sindical studenţesc
7 Pelin Victor, Student, grupa 202
8 Gîţu Ana, Masterandă, grupa MBa-I
9 Placinta Daniela, Profesoară de biologie, grad I didactic, I.P. Liceul Teoretic ”Alecu Russo”, Cojuşna