Structura facultății biologie și chimie

ORGANIGRAMA FACULTĂȚII

II. CONSILIUL FACULTĂȚII

 1. Aluchi Nicolai, Decan, Catedra Biologie vegetală
 2. Ţîganaş Ana, Prodecan, Catedra Biologie animală
 3. Coropceanu Eduard, Catedra Chimie
 4. Chiriac Eugenia, Şef catedră Biologia vegetală
 5. Coadă Viorica, Şef catedră Biologia animală
 6. Arsene Ion, Şef catedră Chimie
 7. Nedbaliuc Boris, Catedra Biologie vegetală
 8. Grigorcea Sofia, Lider sindical, Catedra Biologie vegetală
 9. Placinta Daniela, Catedra Biologie vegetală
 10. Cârlig Tatiana, Catedra Biologie animală
 11. Coşcodan Diana, Catedra Biologie animală
 12. Chişcă Diana, Catedra Chimie
 13. Codreanu Sergiu, Catedra Chimie
 14. Caimac Nicoleta, Lider sindical, grupa 303
 15. Verdeș Anastasia, Studentă, grupa 203
 16. Miron Dorina, Studentă, grupa 403
 17. Coşcodan Elena, Masterandă, grupa MCe-I

Planul de activitate al Consiliului facultății pentru anul de studii 2020-2021

III. COMISIA CURRICULARĂ

 1. Ţîganaş Ana – prodecan, președintele Comisiei
 2. Aluchi Nicolai – dr., conf. univ., decanul facultății, vicepreședintele Comisiei
 3. Chiriac Eugenia – dr., conf. univ., șeful catedrei Biologie vegetală
 4. Coadă Viorica – dr., conf. univ., șeful catedrei Biologie animală
 5. Arsene Ion – dr., conf., șeful catedrei Chimie
 6. Caimac Nicoleta – studentă, gr. 303, președintele comitetului sindical studențesc
 7. Pelin Victor – student, gr. 402
 8. Crangaci Elena – masterandă – gr. MBm-I
 9. Placinta Daniela – profesoară de biologie, grad didactic I, LT „ Alecu Russo”, Cojușna