Informații generale

I. Scurt istoric

Facultatea Biologie şi chimie a fost înfiinţată în anul 1930. Din anul 1930 şi până în prezent au fost pregătiţi un număr impunător de specialişti biologi, ecologi, chimişti. Au absolvit facultatea circa 15 000 persoane.

În cadrul facultăţii în prezent funcţionează 3 catedre:

 1. Catedra Biologie vegetală
 2. Catedra Biologie animală
 3. Catedra Chimie.

II. Cadrele didactice

Facultatea dispune de un colectiv didactic experimentat. Circa 80% din profesorii facultăţii posedă titluri ştiinţifice de doctori habilitaţi şi doctori în ştiinţe biologice, chimice, ecologice, pedagogice şi agricole. Actualmente la catedrele de profil ale facultăţii activează 41 profesori.

Studenţi: Ciclul I – cca 500, ciclul II – cca 100.

III. Baza materială

În cadrul facultăţii lucrările de laborator sunt efectuate în prezent în următoarele laboratoare didactico-ştiinţifice:

 • Laboratorul de Sistematică Vegetală şi Biogeografie.
 • Laboratorul de Morfologie şi Anatomie a Plantelor.
 • Laboratorul de Agrobiologie şi Fiziologie Vegetală.
 • Laboratorul de Genetică şi Didactica Biologiei.
 • Laboratorul de Fiziologie „P. Pulbere”.
 • Laboratorul de Anatomie şi histoembriologie.
 • Laboratorul de Zoologie a vertebratelor şi Ecologie.
 • Laboratorul de Zoologie a nevertebratelor.
 • Laboratorul de Chimie organică.
 • Laboratorul de Chimie analitică.
 • Laboratorul de Chimie-fizică.
 • Laboratorul de Chimie anorganică.

Dotarea laboratoarelor corespunde cerinţelor procesului de studii la disciplinele respective. La facultate se realizează strategia de modernizare continuă a laboratoarelor catedrelor.

IV. Facilităţi şi competenţe

Absolvenţii facultăţii, care au studiat modulul psihopedagogic se pot angaja în câmpul muncii în calitate de profesori de biologie şi chimie în instituţiile de învăţământ gimnazial şi liceal din ţară. În afară de instituţiile de învăţământ domeniile de carieră sunt mult mai largi, ele includ: managementul educaţiei, ecologia, silvicultura, testarea calităţii mediului şi a diverselor produse (alimentare, petroliere, etc.), sanologia, industria producătoare de produse cosmetice, etc. Absolvenţii facultăţii au dobândit competenţe care sunt utile nu doar în sistemul educaţional, dar şi în diverse domenii ale economiei.

V. Relaţii internaţionale

Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea Biologie şi chimie colaborează cu un şir de instituţii:

 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România
 • Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România
 • Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”, Iaşi, România
 • Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, România
 • Universitatea Naţională din Camenţ-Podolsc, Ucraina
 • Universitatea din Genova
 • Universitatea Naţională „Iurii Fedkovici”, Cernăuţi, Ucraina
 • Universitatea „Jan Dlugosz”, Czestochowa, Polonia
 • Carmel College, Daliat Al-Carmel, Israel
 • Universitatea Pedagogică Cracow, Polonia
 • Universitatea Talin
 • Convenţie de Practică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Staţiunea Biologică „Petre Jitariu”, Potoci-Neamţ, România
 • Universitatea din Piteşti

VI. Cercetări ştiinţifice

Toate catedrele elaborează şi realizează Planurile de cercetare ştiinţifică, în care sunt specificate obiectivele de cercetare ale fiecărui cadru didactic. Investigaţiile pe care le întreprind membrii catedrelor se desfăşoară în sistem, formează o continuitate, prin aceasta sunt valoroase şi utile procesului educaţional. În cadrul Facultăţii, la catedra Chimie sunt efectuate cercetări ştiinţifice în Laboratorul ”Chimie experimentală”, la catedrele Biologie vegetală şi Biologie animală – în Laboratorul ”Biotehnologii ecologice”.

Cadrele stiinţifico-didactice ale facultăţi sunt membrii şcolii doctorale ”Ştiinţe ale Educaţiei” a consorţiului Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat din Cahul ”B.P.Haşdeu”, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei la specialităţile Didactica şcolară pe discipline (chimia, biologia).

Proiecte

Perioada Proiectul
2016-2019 ”Studiul acţiunii antropice asupra biodiversităţii, statusului fiziologic al populaţiei mun. Chişinău şi utilizarea rezultatelor în formarea competenţelor transdisciplinare în procesul educaţional”
2014-2015
 • ”Tehnologii facilitatoare ale adaptabilităţii copiilor la mediul şcolar” de comun acord cu catedra ”Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară”.
 • „Studiul ariei naturale din bazinul cursului inferior al râului Ichel în vederea conservării biodiversităţii şi protecţiei obiectelor geologice şi hidrologice”.
2010-2014 ”Sinteza şi studiul compuşilor coordinativi ai unor metale tranziţionale cu proprietăţi utile şi arhitectură supramoleculară” în baza Catedrei de Chimie.

Direcţiile de cercetare ale Catedrei Biologie vegetală:

 1. Identificarea, inventarierea şi studierea componenţei florei şi vegetaţiei unor sectoare şi monumenteale naturii din Republica Moldova.
 2. Studierea genofondului de cultură, mutant şi spontan a unor plante de cultură (culturi pomicole, tomate,porumb, etc.) cât şi evaluarea indicilor lor de producţie, calitate, rezistenţă la frig, arşiţă şi boli
 3. Evidenţierea metodelor moderne, cât şi utilizarea problematizării în motivarea şi dezvoltarea competenţelor intelectuale ale studenţilor, cât şi implicarea lor în cerecetare pe parcursul procesului instructiv-educativ.

Direcţiile de cercetare ale Catedrei Biologie animală:

 1. Structura şi dinamica populaţiilor de animale nevertebrate şi vertebrate din habitatele ecosistemului forestier al Codrilor Centrali.
 2. Rezervele funcţionale ele organismului. Etapa: Rezervele funcţionale ale creierului în diferite condiţii. Ritmurile biologice.

Direcţiile de cercetare ale Catedrei Chimie:

 1. Sinteza, studiul şi proprietăţile compuşilor coordinativi ai metalelor tranziţionale
 2. Chimia compuşilor naturali
 3. Chimie cuantică şi computaţională
 4. Chimia ecologică şi alimentară
 5. Didactica chimiei