Formele de studii

I. Studii superioare de licență (Ciclul I)

Învăţământ cu frecvenţă:

 • Biologie
 • Ecologie
 • Biologie şi chimie
 • Chimie
 • Chimie şi biologie
 • Chimie şi tehnologii informaţionale
 • Chimie şi fizică
 • Securitate ecologică

Durata studiilor: 4 ani pentru specialităţile duble şi 3 ani pentru monospecialităţi.

Învăţământ cu frecvenţa redusă:

 • Biologie
 • Biologie şi sanologie
 • Chimie

Durata studiilor: 4 ani.

     Amiterea se efectuează în baza diplomei de bacalaureat şi diplomei de colegii. Absolvenţilor Ciclului I li se conferă titlul de licenţiat. Calificarea obţinută este relevantă pentru piaţa muncii şi le permite absolvenţilor să activeze în domneiul de formare profesională.

II. Studii superioare de master (Ciclul II)

 • Biologie modernă şi tehnologii în instruire
 • Biologie aplicată
 • Biologie şi psihologia sănătăţii
 • Chimie contemporană şi tehnologii educaţionale
 • Chimie ecologică

Durata studiilor: 2 ani, învăţământ cu frecvenţă.

      Amiterea se efectuează în baza diplomei studiilor superioare de licenţă. Absolvenţilor Ciclului II li se conferă titlul de master. Calificarea obţinută de către absolvenţi este relevantă pentru piaţa de muncă la un nivel de calificare superior şi le permite să activeze în domeniul didacticii şi/sau cercetării.