Anunțuri

08.06.2022 – Lecția publică „Montmorillonite for removal and recovery of metals and dyes”

Marți7 iunie 2022, la ora 11:00, în cadrul facultății Biologie și Chimie, în format online, a avut loc prezentarea lecției publice Montmorillonite for removal and recovery of metals and dyesde cătreDr. Filippo Parisi, University of Trieste, Italy.

La eveniment au fost prezenți studenți, masteranzi și profesori din cadrul Facultății Biologie și chimie.

07.06.2022 – Lecția publică „Montmorillonite for removal and recovery of metals and dyes”, Dr. Filippo Parisi, University of Trieste, Italy

Stimați colegi și studenți!

Marți, 7 iunie 2022, la ora 11:00, în cadrul facultății Biologie și Chimie în aula 404 va avea loc prezentarea lecției publice „Montmorillonite for removal and recovery of metals and dyes” de către Dr. Filippo Parisi, University of Trieste, Italy.

Link:  https://meet.google.com/pbw-dpzf-zqt

Sunt invitați toți studenții și profesorii doritori.

04.06.2022 – Felicitare!

Colectivul facultății Biologie și chimie aduce sincere felicitări Dlui prof. univ., dr. Eduard COROPCEANU pentru obținerea celor două diplome de merit de la ANACEC pentru coordonarea științifică a tezelor de doctor:

 1. Sinteza și caracterizarea polimerilor coordinativi ai Zn(II) și Cd(II) în baza liganzilor punte azinici și azometinici (autor Vasile LOZOVAN), teză de doctor de excelență de gradul I;
 2. Compuși coordinativi ai unor metale tranziționale cu liganzi polidentați ce conțin azot, oxigen și sulf. Sinteză, arhitectură structurală, proprietăți (autor Aliona VITIU), teză de doctor de excelență de gradul II.

Mult succes în activitatea de cercetare a conducătorului științific și a discipolilor – absolvenți ai facultății Biologie și chimie a UST.

03.06.2022 – Seminarul științific național „Pavel Pulbere – promotor al didacticii biologiei în Republica Moldova”

La data de 27 mai 2022, în cadrul Facultății Biologie și chimie, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul în municipiul Chișinău), s-a desfășurat seminarul științific național „Pavel Pulbere – promotor al didacticii biologiei în Republica Moldova”. La seminar au participat circa 50 de persoane, cadre didactice din învățământul general și universitar, studenți ai UST.

Cuvânt de salut pentru auditoriu a adresat Rectorul UST, Eduard COROPCEANU, dr., profesor universitar – Pavel Pulbere – promotor al didacticii Biologiei în Republica Moldova. Dl E. COROPCEANU s-a axat pe aportul indubitabil al profesorului Pavel Pulbere la dezvoltarea didacticii de biologie în țara noastră. A accentuat erudiția sa și rezultatele remarcabile ale muncii depuse de Pavel Pulbere în calitate de cercetător în domeniul fiziologiei omului.

Raportorii evenimentului au fost:

 • Lora MOȘANU-ȘUPAC, dr., conf. univ. – Pavel Pulbere – profesor, manager prin vocație, exemplu de bonomie – a realizat o prezentare în stil de basm, unde a relatat despre copilăria lui Pavel Pulbere, formarea sa ca cercetător, pedagog, manager. Au fost remarcate calitățile umane deosebite – bonomie, amabilitate, altruism, optimism, sociabilitate, calități de lider etc.
 • Aurelia CRIVOI, dr. hab, prof. univ., USM – Pavel Pulbere – patriot al neamului – care a relatat despre experiența colaborării dintre USM și UST prin intermedierea domnului Pavel Pulbere în perioada de evacuare a Universității de Stat din Tiraspol în Chișinău.
 • Valentina CIOCHINĂ, dr., conf. cerc., Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie – Contribuția doctorului în biologie, conferențiarului universitar Pavel Pulbere în dezvoltarea Fiziologiei omului și animalelor în Republica Moldova – care a depănat amintiri despre orele captivante de Fiziologia omului predate de Pavel Pulbere, interesul deosebit manifestat de studenți pentru cercetare.
 • Nina LIOGCHII, dr., conf. univ., Institutul de Ecologie și Geografie – Profesorul trăiește prin discipolii săi – care a accentuat atenția la calitățile umane ale domnului Pulbere, la erudiția vastă, harul și talentul său pedagogic.
 • Pavel PÎNZARU, dr., conf. cerc., cercetător științific superior, Grădina Botanică Națională (Institut) ˮAlexandru Ciubotaruˮ – Pavel Pulbere un om erudit și pedagog cu vocație – a consacrat familiei Pulbere o specie de plantă nouă descoperită de dumnealui – Centaureea pulberiana.
 • Odetta ȚÎGANAȘ, dr., conf. univ., IPLT ˮSpiru Haretˮ – Abordări metodologice în predarea biologiei – s-a axat pe calitățile remarcabile de pedagog ale domnului Pulbere, la abordările inedite ale problemelor de fiziologie la orele sale.
 • Grigore ANDREI, șeful arhivei AȘM, masterand UST – Amintiri despre Pavel Pulbere – și-a amintit de relația sa specială cu profesorul Pavel Pulbere în anii de studenție, de atitudinea extrem de binevoitoare a dlui Pulbere față de studenți.

10.05.2022 – Sedința cercului ,,Fiziologie umană”

La data de 10.05.2022 în cadrul Facultății Biologie și chimie a avut loc ședința cercului  de Fiziologie umană cu genericul ,,Hans Selye – fondatorul teoriei stresului. Stresul – partea indispensabilă a vieții omului contemporan”, la care au fost prezenți studenții anilor I și II, masteranzii. La începutul ședinței D-na dr., conf. univ.  Liogchii Nina, a prezentat istoria Laboratorului Pavel Pulbere.

În prima parte a ședinței au fost abordate subiectele: Mecanismul stresului (Isac Anastasia); Maladiile stresogene (Leșanu Ina); Hans Selye – fondatorul teoriei stresului (Nicolai Tatiana). Raportorii au atras atenția la creșterea numărului de maladii stresogene în rândurile populației, în special, la persoane tinere, condiționate de excesul de informație care influențează creierul uman, situația socio-economică în țară și la nivel global. A fost pus accentul pe necesitatea de măsuri profilactice pentru a diminua rolul stresului în rândurile tinerilor.

Partea a doua a ședinței a inclus aplicații practice. D-na dr., conf. univ.  Coșcodan Diana a demonstrat senzorul Neulog,  care determină proprietățile galvanice ale pielii. Studenții au testat senzorul în experimentul ,,Poligraful de minciuni”. A urmat realizarea testului „Determinarea nivelului de stres”, la care au participat toți cei prezenți în sală. S-a constatat, că aproximativ o treime din studenți nu suferă de stres, o altă treime au nivel moderat de stres, iar ceilalți rămași au nivel excesiv de stres. Raportorii au venit cu recomandări pentru  a diminua nivelul stresului.

06.05.2022 – Ședința cercului „Botanistul”

În data de 05.05.2022, în cadrul facultății Biologie și chimie, UST, s-a desfășurat ședința Cercului de Botanică cu tema: Lumea ciupercilor – de la micobioindicație la biotehnologii și enigme bionice. Au participat studenți din anii: I, II și III, de la specialitățile Biologie și chimie, Biologie, Ecologie, Chimie și biologie, Geografie și biologie, precum și elevii pasionați de Botanică  de la IPLT „Prometeu-Prim” din municipiul Chișinău și IPLT „A. Russo” din s. Cojușna, r. Strășeni. Un interes deosebit a avut comunicarea D-nei, Odetta Țiganaș, dr. în Biologie, grad didactic superior, IPLT „Spiru Haret”, municipiul Chișinău, referitor la învățarea interactivă a regnului Fungi. Ciupercile ca bioindicatori au fost prezentate cu pasiune și interes de către D-na Sofia Grigorcea, dr., conf. univ. și studenții – Silvia Căpățină (gr. 303, specialitatea Chimie și biologie), Lina Reaboi, Stelian Patrașca și Doinel Sărăcuță (gr. 302, specialitatea Geografie și biologie). Iar studenții -Anastasia Verdeș (gr. 303, specialitatea Chimie și biologie), Daniela Dudnic, Victor Luchian și  Timofei Memeț (gr. 302, specialitatea Geografie și biologie), îndrumați la fel de D-na Sofia Grigorcea, au prezentat informații interesante și utile referitor la utilizarea ciupercilor în industria farmaceutică. Studenta gr. 202, specialitatea Biologie și chimie, Mihaela Muștuc a adus noutăți despre ciupercile- gigante care impresionează prin dimensiuni, vârstă și mister. Un interes deosebit a avut „Ciuperca bionică” care prezintă înțelegerea științifică și interdisciplinară a microlumii biologice vii și nanomaterialelor bacteriene abiotice funcționale, vizând progresul nanobionicii, informație prezentată de D-na Eugenia Chiriac, dr., conf. univ. Cezara Vasilachi și Nicolae Rotarciuc – elevi ai clasei a X-a C, Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim” au venit cu informații interesante despre cel mai scump și rar întâlnit deliciu culinar – trufele, iar studenta grupei 202, specialitatea Biologie și chimie, Victoria Tumuruc a descris cu lux de amănunte momente inedite din cadrul Festivalului Trufelor care se organizează în Bucovina. Despre ciuperci și tradițiile poporului nostru au vorbit elevii clasei a X-a de la IPLT „Aleco Russo”, s. Cojușna, r. Strășeni, Victoria Juc și Evelina Turcanu, sub îndrumarea dnei Daniela Placinta, asist. univ., grad didactic superior. Un moment aparte în cadrul ședinței l-a avut studierea la microscopul fotonic a corpurilor de fructificație a unor specii parazite de ciuperci, care aduc daune culturilor agricole și multor specii de arbori. În acest context, Dl Boris Nedbaliuc, dr., conf. univ. împreună cu Eugeniu Ciobanu, asist. univ., drd, au prezentat și unele filmulețe, elaborate, referitoare la structura ciupercilor. Ședința s-a încheiat cu un divertisment biologic despre ciuperci, demonstrat printr-un joc online, elaborat și prezentat de către elevul clasei a IX-a Cătălin Gălușca, IPLT „Aleco Russo”, s. Cojușna, r. Strășeni și D-na Daniela Placinta.

Cu un cuvânt de felicitare a venit Decanul facultății Biologie și chimie, Dl Nicolai Aluchi, dr., conf. univ., aducând mulțumiri tuturor participanților la ședință, menționând faptul că fiecare vor fi apreciați cu diplome de excelență sau de participare.

Vă așteptăm cu drag la următoarele ședințe ale cercului!

22.04.2022 – Conferinţa ştiinţifică studențească națională cu participare internațională

La data de 20 aprilie 2022, în cadrul Universității de Stat din Tiraspol, a avut loc Conferința științifică studențească națională cu participare internațională, ediția a LXXI-a. La Facultatea Biologie și chimie lucrările conferinței s-au desfășurat în 4 ateliere:

 • Biologie vegetală;
 • Biologie animală;
 • Studii interdisciplinare în Știința materialelor și Didactica chimiei;
 • Protecția mediului ambiant și tehnologii educaționale.

În cadrul atelierelor facultății la conferință au participat 153 de studenți și masteranzi și conducătorii lor de la Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău, Republica Moldova; Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova;  Universitatea Agrară se Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova; Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași, România.

Pe parcursul desfășurării forumului, studenții participanți au prezentat rapoarte din activitatea lor de cercetare, atât din domeniul științific cât și didactic. Participanții au dat dovadă de un nivel înalt de cunoștințe și abilități, corespunzătoare domeniului de studiu.

Participanții la Conferință au fost apreciați pentru rezultatele obținute și raportarea calitativă a acestora cu diplome de excelență de gradul I, II și III, certificate de participare.

21.04.2022 – Mobilitate academică la Facultatea Biologie și chimie

În perioada 11-19 aprilie 2022, în incinta Facultății Biologie și chimie a Universității de Stat din Tiraspol, a realizat un stagiu de mobilitate academică Liviu-Dan MIRON – profesor universitar, doctor, prorector al Universității pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, România. În cadrul stagiului au fost ținute în fața studenților Facultății Biologie și chimie o serie de lecții:

 • Physiology of anadomous fish.
 • Parasitic diseases of inland fishes.
 • Trout farming or conservation of aquatic ecosystems.
 • Parasitology of fish breeded in cages.
 • Aquaculture in the third millennium.

În cadrul întrunirii cu conducerea universității și facultății au fost trasate unele obiective pentru realizarea în continuare a colaborării în domeniul didactic și științific, colaborării în domeniul instruirii personalului științific și pedagogic, cooperării în domeniul activităților biblioteconomice, stipulate în Acordul de colaborare nr. 5092 din 08.04.2022 încheiat între Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (România) și Universitatea de Stat din Tiraspol (Chișinău, Republica Moldova).

12.04.2022 – Ziua Ușilor Deschise la Facultatea Biologie și chimie a Universității de Stat din Tiraspol

La 9 aprilie 2022, ora 10:00, Facultatea Biologie și chimie a Universității de Stat din Tiraspol a organizat ZIUA UȘILOR DESCHISE. Evenimentul a avut scopul de a disemina oferta educațională a UST și în special a Facultății Biologie și chimie elevilor claselor absolvente din liceele și colegiile din Republica Moldova. La eveniment au participat peste 200 de elevi și profesori.

În cadrul evenimentului a fost totalizat concursul „Tânărul cercetător” și înmânate cupe (premiul mare, cupa de aur, 2 cupe de argint și 3 cupe de bronz), medalii (5 medalii de aur, 10 medalii de argint și 15 medalii din bronz) și premii bănești acordate pentru primele 4 locuri de către prorectorului Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, Iași, România – Liviu-Dan MIRON, doctor, profesor universitar. La acest concurs internațional au participat 68 de echipe de elevi din Republica Moldova, România și Ucraina.

De asemenea în cadrul manifestării au fost anunțate rezultatele Universiadelor 2022 la Biologie și la Chimie. Participanții la Universiade au primit diplome de gradul I, II, III, diplome de mențiune și diplome de participare. La Seminarul științifico-metodic „Didactica Chimiei și Biologiei”, președinte al căruia este dr., prof. univ. Eduard COROPCEANU au fost prezenți profesori universitari și profesori din instituțiile preuniversitare din Republica Moldova și România. În cadrul seminarului au fost discutate mai multe subiecte: Produse de învățare la Biologie prin platforme de creare a jocurilor online; Plantele se protejează și ne protejează; Cultivarea trandafirilor pitici și multiplicarea lor in vitro. Participanții la seminar și-au manifestat dorința de a organiza mai multe evenimente de acest gen, care contribuie în mod direct la sporirea nivelului calificării profesionale și lărgirea orizontului cunoașterii.

11.04.2022 – Invitație la Conferința Științifică Internațională “Application of Chemistry in Nanosciences and Biomaterials Engineering (NanoBioMat)”

Pentru înregistrare: https://lnkd.in/dFgQKZ-w

06.04.2022 – Ziua Ușilor Deschise la Facultatea Biologie și chimie a Universității de Stat din Tiraspol

Facultatea Biologie și chimie a Universității de Stat din Tiraspol
organizează online
sâmbătă, 9 aprilie 2022, ora 10:00

Ziua Ușilor Deschise

Pentru conectare la eveniment accesați linkul:
https://us02web.zoom.us/j/89429770400?pwd=cFRnUEx0QUM2ZTVRZGdhSGpXdnc2Zz09
Meeting ID: 894 2977 0400
Passcode: 399595

PROGRAM

Cuvânt de deschidere

 • Nicolai ALUCHI, dr., conf. univ., Decan Facultatea Biologie și chimie

Cuvânt de salut

 • Eduard COROPCEANU, dr., prof. univ., Rector UST

Prezentarea filmului despre Facultatea Biologie și chimie

 • Diana CHIȘCA, dr., conf. univ., catedra Chimie

Demonstrarea prezentărilor participanților la concursul “Tânărul cercetător”, care au ocupat primele 4 locuri

 • Daniela PLACINTA, asistent universitar, drd., catedră Biologie Vegetală

Înmânarea cupelor și medaliilor învingătorilor Concursului ˮTânărul cercetătorˮ, organizat de Facultatea Biologie și chimie a Universității de Stat din Tiraspol la 20.03.2022

 • Eduard COROPCEANU, dr., prof. univ., Rector UST
  Nicolai ALUCHI, dr., conf. univ., Decan Facultatea Biologie și chimie

Secvențe din activitățile studenților la Cercul de Chimie

 • Sergiu CODREANU, dr., lector universitar, catedra Chimie

Secvențe din activitățile în afara orelor de curs la Biologie

 • Eugenia CHIRIAC, dr., conf. univ., șef catedră Biologie Vegetală
  Diana Coșcodandr., conf. univ., catedra Biologie Animală

Totalurile Universiadei 2022 la Chimie și Biologie

 • Ion ARSENE, dr., conf. univ., șef catedră Chimie
 • Viorica COADĂ, dr., conf. univ., șef catedră Biologie Animală
Seminarul științifico-metodic „Didactica Chimiei și Biologiei”, ora 12:30
Președinte – dr., prof. univ. Eduard COROPCEANU

PROGRAM

 1. Daniela PLACINTA, drd. Produse de învățare la Biologie prin platforme de creare a jocurilor online.
 2. Liliana SERGHEEV, grad didactic I. Plantele se protejează și ne protejează.
 3. Viorica TRIFĂUȚAN, dr. Cultivarea trandafirilor pitici și multiplicarea lor in vitro.
 4. Diverse.

23.03.2022 – Lista premiilor acordate în cadrul concursului „Tânărul Cercetător” 20 martie, 2022, Facultatea Biologie și Chimie, Universiutatea de Stat din Tiraspol

Universiutatea de Stat din Tiraspol

Nr. Echipa de cercetare Profesor coordonator Instituția Premiul acordat
1. DROGOMAN Cătălin CIUVAGA Victor IPLT „Constantin Stere”,
Soroca
Premiul Mare
2. SLIMOVSCHI Vlad
CALANCEA Alexandru
GÎNDEA Alexandra
GALESCU Valentina IPLT „Petre Ștefănucă”,
Ialoveni
Cupa de Aur
3. CEBAN Ilarion
PALANCIUC Lucian
SCUTELNIC Vlad 
CIUVAGA Victor IPLT „Constantin Stere”,
Soroca
Cupa de Argint
4. IGNAT Daniel CÎRJA Natalia IPLT „Budești” Cupa de Argint
5. ARNAUT Gabriela
VERSTIAC Doina
VERDÎȘ Lina
CAZACIOC Nadejda IPLT „Ștefan Cel Mare și Sfânt”,
Taraclia
Cupa de Bronz
6. GORGOS Gabriela
BRAȘOVEANU Nicolai
RUSU Veaceslav
BRAȘOVEANU Ala IP Gimnaziul ,,Diomid Gherman”,
Risipeni, Fălești
Cupa de Bronz
7. DROGOMAN Cătălin
BABĂRĂ Alexandru
CIUVAGA Victor IPLT ,,Constantin Stere”,
Soroca
Cupa de Bronz
8. BOLOHAN Beatrice
NICOARĂ Andreea
COȘCODAN Diana IP LTR ,,Aristotel”,
Chișinău
Medalia de Aur
9. BRADATAN Bogdana ONICIUC Liliana
DESPA Georgeta
Colegiul Național „Sfântul Sava”,
Bucureşti
Medalia de Aur
10. CONSTANTINOV Alexandru
SURCHICIN Nicoleta
ROȘCA Daniela
IORDAN Nadejda IPLT „Petru Zadnipru”,
Chișinău
Medalia de Aur
11. DEDOV Irina
DEDOV Nicoleta
CAZACIOC Nadejda
BURLAC Samira
IPLT „Ștefan Cel Mare și Sfânt”,
Taraclia
Medalia de Aur
12. DRAGOMIR Felicia VLAS Norinela
OSTAPOVICI Elena
Colegiul Agroindustrial,
Ungheni
Medalia de Aur
13. MODVAL Ciprian
UȚÎCA Nicoleta
SPÎNU Patricia
ÎNDOITU Andriana
OPREA-SOLTAN Laura
GRĂJDEANU Alexandra
ROȘCA Aliona LT „Gheorghe Palade”,
Puhoi, Ialoveni
Medalia de Argint
14. AGACHI Mirela
DOLINȚĂ Marinela
URSĂCHILĂ Evelina
PLOP Olesea IP Gimnaziul Pelinia,
Drochia
Medalia de Argint
15. BÂTCA Mihai
JALBA Adrian
CAZACIOC Nadejda IPLT „Ștefan Cel Mare și Sfânt”,
Taraclia
Medalia de Argint
16. BEREJANSCHI Olga
CIUBOTARU Elena
GORINCIOI Adrian LT ,,George Călinescu’’,
Chișinău
Medalia de Argint
17. CAZACIOC Mihaela
DEDOV Nicoleta
CAZACIOC Nadejda IPLT „Ștefan Cel Mare și Sfânt”,
Taraclia
Medalia de Argint
18. LIȘIȚĂ Daniel Constantin MARAVELA Anda Mădălina Colegiul Comercial „Carol I”,
Constanța
Medalia de Argint
19. MANIC Sergiu TATAMIROV Paula LT „George Călinescu”,
Chișinău
Medalia de Argint
20. PERJU Veronica
BORȘ Svetlana
CURARARI Vadim
PLOP Olesea IP Gimnaziul Pelinia,
Drochia
Medalia de Argint
21. PRIPA Alexandru
RUSU Daniel
POSTOLACHI Daniel
MORARU Cristian
PLOP Olesea IP Gimnaziul Pelinia,
Drochia
Medalia de Argint
22. SOFRONOVICI Mihaela
MACARENCO Marius
CĂTĂNOI Cătălin
MOISEI Nicoleta
BURLACU Maria LT ,,Mihai Eminescu”,
Căușeni
Medalia de Argint
23. CÎRLIG Tina CHIȘCA Diana LT ,,Mircea cel Batrân”,
Chișinău
Medalia de Bronz
24. ANDRIȚA David SAVA Aliona Mihaela Colegiul Național „Andrei Șaguna”,
Brașov
Medalia de Bronz
25. ZAGOREAN Alina
USTICĂ Cristina
USTICĂ Carolina
JIAN Daniela
EFIMENCO Eugenia
VLAICU Bianca
PROCA Agnesa Gimnaziul Codreanca,
Strășeni
Medalia de Bronz
26. AYAN Miha
ONICIUC Luca
ONICIUC Liliana Colegiul National „Nicu Gane”,
Fălticeni
Medalia de Bronz
27. BURLACU Cătălina
COBZAC Valeria
MOTRUC Ala
DONȚU Valentina  
IPLT ,,Gaudeamus”,
Chișinău
Medalia de Bronz
28. БЕЛЬЧЕНКОВА Дарья
ШКАРЕБНЫЙ Дмитрий
МОРАРЬ Ксения
БАНАРЬ Татьяна Теоретический Лицей „Александр Пушкин”,
Дондушень
Medalia de Bronz
29. CHIRIAC Victor LOZINSCHI Mariana  IPLT „UNIVERSULˮ,
Chișinău
Medalia de Bronz
30. DANILOV Mădălina CULBEC Magdalena Dorina Liceul Tehnologic Economic de Turism,
Iaşi
Medalia de Bronz
31. GUIVAN Egor
COJOCARI Ana
BANARI Elisei
GRIGORAȘ Bianca
BOȚOROGA Ana IP Gimnaziul Cotova,
Drochia
Medalia de Bronz
32. КИЧИКОВА Евгения
ПИСКУH Ксения
РОГОЖНИКОВА Олеся МОУ „ТСШ № 3 им. А.П. Чехова”,
г. Тирасполь
Medalia de Bronz
33. IONESCU Yael
RICAN Toma Mihai
RADU Larisa Simona Școala Gimnazială Spectrum,
Constanța
Medalia de Bronz
34. LISNIC Victoria
FURDUI Ludmila
SARANCIUC Ana IPLT ,,Mihai Eminescu”,
municipiul Bălți
Medalia de Bronz
35. POTÎNGĂ Iana
PROCOPENCO Maria Elaria
ȘEREMET Ileana-Simona LT ,,Mihai Eminescu”,
Căușeni
Medalia de Bronz
36. РОТАР Станислав ПОПЕСКУ Р.В. Буківський НВК Чернівецької обл.,
Україна
Medalia de Bronz
37. TUCALIUC Emanuela
ȘERBAN Teona Gabriela
IGNĂTESCU Valerica LT Filadelfia,
Suceava
Medalia de Bronz

23.03.2022 – Comunicat Conferinţa ştiinţifico-practică internațională “Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, ediția a IX-a

La 19-20 martie 2022, în cadrul Facultății Biologie și Chimie a Universității de Stat din Tiraspol (Republica Moldova, Chişinău, str. Drumul Viilor 26A) a avut loc a IX-a ediție a Conferinţei ştiinţifico-practice internaționale „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”.

La Conferință au participat peste 600 de participanți din Republica Moldova, România, Germania și Ukraina. Au fost prezentate comunicări în baza experienței didactice, rapoarte științifice în baza cercetărilor realizate, care au fost abordate în ședința în plen și cele 5 secții:  Tendințe actuale ale didacticii (Științele vieții); Tendințe actuale ale didacticii (Științe exacte); Realizări actuale ale chimiei și protecția mediului; Biodiversitate și ecologie; Materiale noi și biotehnologii. Materialele conferinței sunt reflectate în 3 volume, care cuprind peste 700 de pagini, fiind disponibile în varianta electronică pe site-ul UST, www.ust.md.

În cadrul conferinței a fost organizat concursul „Tânărul cercetător”, unde au fost prezentate rezultatele celor 68 de proiecte de cercetare ale elevilor din instituțiile de învățământ din Republica Moldova, România și Ukraina. 

17.03.2022 – Conferinţa ştiinţifico-practică internațională “Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, ediția a IX-a

AVIZ!

La 19-20 martie 2022 Facultatea Biologie și Chimie a Universității de Stat din Tiraspol (Republica Moldova, Chişinău, str. Drumul Viilor 26A) organizează în regim online Conferinţa ştiinţifico-practică internațională “Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, ediția a IX-a.

Programul Conferinței îl găsiți aici.

20.01.2022 – Seminarul științifico-metodic „Didactica Biologiei și Chimiei”

La 20 ianuarie 2022, ora 15.00, la facultatea Biologie și Chimie a UST a avut loc Seminarul științifico-metodic „Didactica Biologiei și Chimiei”, la care au participat peste 500 profesori din Republica Moldova și din România.

Programul s-a axat pe următoarele subiecte:

 1. Daniela PLACINTA, doctorand. Aplicații digitale în rezolvarea problemelor de genetică;
 2. Ion ARSENE, dr., conf. univ., șeful catedrei Chimie, UST. Modelarea moleculară în cursul de chimie;
 3. Maria DUCA, masterand. Aplicații practice la biologie de prevenire și profilaxie a afecțiunilor de statică a coloanei vertebrale la elevi;
 4. Nadejda CAZACIOC, doctorand. Repere metodologice ale conceptului educațional STEAM;
 5. Organizarea Conferinței științifico-practice internationale „Instruire princercetare pentru o societate prosperă” și a concursului „Tânărul cercetător”.
Mulțumim mult tuturor participanților și în primul rând – persoanelor care au prezentat subiecte actuale, interesante și relevante tendințelor actuale din domeniul Științe ale educației și Științe ale naturii.

09.11.2021 – Seminarul științifico-didactic „Profesorul universitar Vasile Grati – 80 de ani de la naștere și 60 de ani de activitate didactico- științifică”, 09 noiembrie 2021

Vineri, 19.11.21, ora 14:00, în cadrul facultății Biologie și chimie, UST (str. Drumul viilor 26A) va avea loc on-line (Zoom) Seminarul științifico-didactic „Profesorul universitar Vasile Grati – 80 de ani de la naștere și 60 de ani de activitate didactico-științifică

Program: Cuvânt de felicitareEduard Coropceanu, dr., prof. univ., rector Universității de Stat Tiraspol
 1. Savantul – Vasile Grati la vârsta frumoaselor realizări – ref., Nadejda Mihnea, dr. hab., cercetător conferențiar, Laboratorul de Genetică aplicată, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor.
 2. Contribuția cercetătorului Vasile Grati la pregătirea specialiștilor de înaltă calificare din cadrul Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru” – ref., Aliona Miron, dr., cercetător științific coordonator, Laboratorul Geobotanică și Silvicultură, director-adjunt pentru Activitatea științifică, GBN(I) „Alexandru Ciubotaru”.
 3. Profesorul universitar, doctor habilitat Vasile Grati la a 80-a aniversare – Eugenia Chiriac, dr., conferențiar universitar, șef catedră Biologie vegetală, UST.

  Diverse.
Join Zoom Meeting:   https://us02web.zoom.us/j/88430567610?pwd=TWlPM3BjVzRVb1VEUVVGTWhueS9xZz09 Meeting ID: 884 3056 7610 Passcode: 048640

20.10.2021 – Seminarul științifico-metodic „Didactica Biologiei și chimiei”

Facultatea Biologie și Chimie a Universității de Stat din Tiraspol organizează online miercuri, 20 octombrie 2021, ora 15:00, Seminarul științifico-metodic „Didactica Biologiei și chimiei”.

Subiecte pentru discuție: 

 1. Educația nonformală la chimieTatiana Stahi, prof. de chimie GD I, Gimnaziul ,,Slobozia-Dușca”, r. Criuleni.
 2. Aspecte ale conceptului educațional STEAM în rezolvarea problemelor la chimieNadejda Cazacioc, doctorand.
 3. Dezvoltarea competenței de a învăța să înveți în cadrul lecțiilor de biologie, Valentina Hîncu, profesor de biologie, GD I, IPLT ,,Vasile Alecsandri”, mun. Chișinău.
 4. Organizarea Conferinţei ştiinţifico-practice internaționale “Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, Ediția a IX-a, Diana Chișca, doctor, președintele Comitetului organizatoric al conferinței.
 5. Concursul internațional ,,Tânărul cercetător”, Natalia Rotari, doctorand.
 6. Diverse.

Join Zoom Meeting –  https://us02web.zoom.us/j/84518444602?pwd=ZzNNdDJScEpVY1dlckk3YmR4cVJHZz09

Meeting ID: 845 1844 4602
Passcode: 833077

30.08.2021 – Alegerea decanului Facultății de Biologie și Chimie

Joi, 30 septembrie 2021, ora 15:00, în regim online va avea loc adunarea generală a colectivului didactico-ştiinţific şi al reprezentanților studenților Facultății de Biologie și Chimie privitor la alegerea decanului facultății. Votarea va avea loc în sala 404 de la ora 15:30.

În conformitate cu Regulamentul privind ocuparea posturilor și alegerea persoanelor în funcțiile de conducere în UST (decan, șef catedră) aprobat de către Senatul UST din 15.06.2021, proces verbal nr. 11 şi Carta US Tiraspol, art.7.8., punct a., Comisia de Concurs a Universităţii a înregistrat o singură candidatură a dlui ALUCHI Nicolai, doctor în biologie, conferențiar universitar.

Comisia de concurs

23.09.2021

22.05.2021 – Medalie de aur la Salonul de Carte de la Iași

În cadrul Salonului de Carte de la Iași monografia Study of useful properties of some coordination compounds containing oxime ligands a fost apreciată de către juriul internațional cu medalie de aur. Autorii monografiei sunt Eduard COROPCEANU (Universitatea de Stat din Tiraspol), Alexandra CILOCI (Institutul de Microbiologie și Biotehnologie), Anastasia ȘTEFÎRȚĂ (Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor), Ion BULHAC (Institutul de Chimie). Monografia cuprinde o sinteză a studiilor colectivelor de cercetare în domeniul stabilirii efectelor de biostimulare a proceselor fiziologice la microrganisme și plante superioare de cultură în baza mediilor cu adaos de compuși coordinativi ai metalelor tranziționale. Monografia a tipărită în anul 2020 la editura germană „Academica Greifswald”.

18.06.2021 – Felicitări cu susținerea tezei de doctor!!!

Colectivul facultății Biologie și chimie a UST aduce cele mai sincere felicitări Dlui Vasile LOZOVAN cu ocazia susținerii tezei de doctor în științe chimice la specialitatea 141.01 Chimie anorganică cu titlul „Sinteza și caracterizarea polimerilor coordinativi ai Zn(II) și Cd(II) în baza liganzilor punte azinici și azometinici” la 18 iunie 2021.

Materialul expus în teza de doctor a Dlui Vasile LOZOVAN include o cerectare de valoare, înalt apreciată de membrii Comisiei de susținere publică a tezei, bazată pe o serie logică de activități care începe cu sinteza liganzilor organici azinici și azometinici, în baza cărora au fost asamblați 42 de compuși coordinativi noi, dintre care 39 sunt cu structură polimerică.
Dl Vasile LOZOVAN a adaptat și modelat condițiile de sinteză în dependență de caz pentru a favoriza obținerea produselor finale programate, dar și a spori randamentul reacției, precum și a favoriza procesul de cristalizare.

Noutatea lucrării este axată pe dezvoltarea orizontului cunoașterii prin sinteza noilor compuși coordinativi cu compoziție și structură originală, precum și studiul particularităților legate de competiția între liganzi în procesul de coordinare, factorii ce influențează geometria moleculară, precum și proprietățile manifestate de produșii reacțiilor.

Valoarea științifică constă în elaborarea prin adaptări particulare a strategiilor individuale de sinteză a noilor compuși coordinativi, compoziția și structura cărora au fost elucidate prin metode de investigație logic utilizate, care scot în evidență unele particularități condiționate de natura generatorului de complex, a specificului liganzilor utilizați, solvenților etc.

Valoarea aplicativă este argumentată prin rezultatele studiilor practice, care au permis obținerea rezultatelor valoroase cu elaborarea cererii de brevet de invenție privind schimbul de solvent și activitate fotoluminescentă.

Dl Vasile LOZOVAN este un sintetician capabil să realizeze nu numai sinteze în domeniul chimiei coordinative, dar și în domeniul obținerii noilor molecule organice, care ulterior pot fi utilizate în calitate de agenți de coordinare – calitate destul de valoroasă pentru un sintetician contemporan.

Felicitări sunt aduse și conducătorilor științifici: Eduard COROPCEANU – dr., prof. univ. și Marina FONARI – dr., conf. cercet.

16.06.2021 – Prelegerea publică a Prof. Dr. Habil. ing. Anton FICAI

La data de 16 iunie 2021 în cadrul Universității de Stat din Tiraspol, la Facultatea Biologie și chimie a avut loc prelegerea publică în regim online a Dlui Prof. Dr. Habil. ing. Anton FICAI de la Universitatea Politehnica din București, cu tema „Materiale compozite pe bază de colagen și hidroxiapatită: de la regenerare la tratament”.

În cadrul prelegerii au fost prezentate diverse materiale pentru tratamentul cancerului osos, cu activitate antitumorală și antimicrobiană. La prelegere au fost prezenți studenți, masteranzi, doctoranzi și profesori din cadrul Facultății Biologie și chimie și alte facultăți ale universității. Studiul cu aspect transdisciplinar în care sunt integrate: ingineria materialelor noi, medicina și metodele fizico-chimice moderne de analiză permite abordarea unor probleme actuale cu elaborarea unor soluții eficiente și inovative. Soluțiile inovative pentru diverse maladii ale țesutului osos sunt brevetate, prezentate la saloanele internaționale de inventică și publicate în reviste internaționale cu factor de impact.

16.06.2021 – Invitație la prelegerea publică prezentată de Prof. Dr. Habil. Ing. Anton FICAI, Universitatea Politehnica din București

13.04.2021 – Lecție deschisă “Rolul expertului judiciar din cadrul Centrului Național de Expertize Judiciare” cu ocazia Zilei profesionale a expertului judiciar

Lecție deschisă cu ocazia
”Zilei profesionale a expertului judiciar”
Tema: Rolul expertului judiciar din cadrul Centrului Național de Expertize
Judiciare

Data: 13 aprilie, ora 14.00
Moderatoare: Natalia Porubin, Specialist în comunicare, PNUD Moldova
Link acces: https://us02web.zoom.us/j/81638917569?pwd=ZG0xektjL0c0aFlHWmx4STZHVEpzQT09

AGENDA

13:45 – 14:00 Accesul și înregistrarea participanților
14:00 – 14:05 Instrucțiuni tehnice
14:05 – 14:10 Cuvânt de salut
14:10 – 14:30 Olga Cataraga, Directoare a Centrului Național de Expertize Judiciare, expert judiciar categorie superioară (chimist)
14:30 – 14:50 Anatol Lâsâi, șef Laboratorul Expertize Judiciare Inginero-Tehnic (fizician)
14:50 – 15:10 Viorica Trifăuțan, șefa Laboratorului Expertize Judiciare Materiale și Substanțe (biochimist)
15:00 – 15:15 Efim Obreja, expert judiciar categorie superioară, Laboratorul Expertize Judiciare Criminalistice (chimist

17.02.2021 – Invitație la prelegerea publică online AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE ALE PARAZITISMULUI

15.12.2020 – Invitație la prelegerea publică CHIMIE ECOLOGICĂ

02.12.2022 – Invitație la prelegerea publică PEROXIDUL DE HIDROGEN ÎN MEDIUL AMBIANT, AGRICULTURĂ ȘI MEDICINĂ

STRUCTURA PREZENTĂRII

Întroducere. În prelegerea Prof. Gheorghe Duca sunt prezentate proprietățile și utilitatea peroxidului de hidrogen (PH) în natură, tehnologie și medicină. În mare măsură lecția este rezultatul cercetărilor autorului într-o perioadă de 47 de ani. Cu 2,3 miliarde de ani în urmă PH dizolvat în apă a fost principalul oxidant biogen pană la apariția oxigenului în atmosferă.

Structura. Molecula de peroxid de hidrogen este extrem de polară, ceea ce duce la formarea de legături de hidrogen între molecule. Legătura O – O este fragilă, prin urmare, PH este un compus instabil și se descompune ușor, în deosebi sub influența luminii și în prezența ionilor de metale de tranziție.

Proprietăți. Peroxidul de hidrogen este cel mai simplu reprezentant al peroxizilor. Lichid incolor cu gust „metalic”, solubil în apă, alcool și eter. Soluțiile concentrate sunt explozibile. Peroxidul de hidrogen are proprietăți oxidante și reducătoare. Oxidează nitriții în nitrați, eliberează iodul din ioduri metalice, oxidează compușii nesaturați. Peroxidul de hidrogen reduce sărurile de aur și argint, precum și permanganatul de potasiu.

Mecanisme. Sunt prezentate mecanismele de descompunere a peroxidului de hidrogen sub influența luminii, ionilor de metale și a compușilor coordinativi, la fel ca și participarea PH în procesele de oxidare peroxidazică a diferitor substanțe chimice.

Răspândirea. Se aduc date despre raspândirea PH pe planeta noastră, in atmoasfera (apa de ploae), hidrosferă (oceane, mări, lacuri, râuri, ape subterane ect), In organisme vii etc.

În mediul ambiant PH este echivalentul oxdativ principal în procesele de autopurificare chimică a mediului ambiant. Datorită proprietăților oxidante puternice, peroxidul de hidrogen este utilizat pe scară largă în industrie, de exemplu ca înălbitor în industria textilă și la fabricarea hârtiei, în producția de materiale poroase. Este folosit ca combustibil (oxidant) pentru rachete. Este utilizat în chimia analitică, agent de hidrogenare și de epoxidare a olefinelor.

În medicină soluțiile de peroxid de hidrogen sunt utilizate ca antiseptic. Sub influența catalazei PH se descompune cu eliberarea de oxigen, care favorizează coagularea sângelui și creează condiții nefavorabile pentru dezvoltarea microorganismelor. Peroxidul de hidrogen este foarte eficient pentru tratarea zgârieturilor mici, în special la copii – nu „ustură”. Cu toate acestea, poate provoca o ușoară senzație de arsură în zona plăgii deschise. Peroxidul de hidrogen și-a găsit o mai mare aplicație în chirurgie, ca agent antiseptic, dezinfectant și deodorant. Pentru uz intern, ca profilaxie împotriva multor boli, se folosește doar o soluție slab concentrată de peroxid de 3% și nu mai mult de o dată pe zi. Deoarece peroxidul de hidrogen din corpul uman este produs de leucocite și granulocite, el devine necesar pentru metabolismul normal. PH joacă un rol important în consolidarea sistemului imun din organismele vii, ceea ce poate servi în lupta contra diferitor maladii, inclusiv COVID-19; Peroxidul este utilizat la tratarea rănilor purulente, tăieturilor, zgârieturilor, leziunilor etc. Sterilizează suprafața pielii, previne apariția puroiului pe aceasta, contribuind astfel la vindecarea sa rapidă. Peroxidul este utilizat și pentru a trata alergiile, bronșita cronică, herpes, hipertensiunea, gripa, accidentul vascular cerebral, tumorile maligne, boala Parkinson, artroza, scleroza multiplă, bolile de piele, scabia, caria, nevralgia și multe altele. Peroxidul de hidrogen este un antiseptic de neînlocuit pentru curățarea sângelui și pentru tratamentul bolilor infecțioase. Peroxidul de hidrogen este utilizat pentru decolorarea părului și albirea dinților.

În agricultură PH este larg utilizat în sisteme de irigații, dezinfectarea solului, prelucrarea plantelor, producția hidroponică, conservare, dezinfectarea semințelor și a halelor de reproducție de păsări, bovine, porci, oi, iepuri, la abatoare, măcelării, prelucrarea cărnii etc. Peroxidul de hidrogen în concentrații mici nu este toxic, iar soluțiile sale concentrate, în contact cu pielea, membranele mucoase și căile respiratorii, provoacă arsuri. Doza letală de 30% soluție de peroxid de hidrogen este 50-100 ml.

În industria alimentară soluțiile de peroxid de hidrogen sunt utilizate pentru dezinfectarea suprafețelor tehnologice ale echipamentelor care sunt în contact direct cu produsele. În plus, la întreprinderile pentru producția de produse lactate și sucuri, soluțiile de peroxid de hidrogen sunt utilizate pentru dezinfectarea ambalajelor în tehnologia Tetra Pak.

În scopuri tehnice, peroxidul de hidrogen este utilizat în producția și sterilizarea echipamentelor electronice.

Pentru uz casnic PH se folosește în baie, bucătărie și în orice altă parte a casei pentru dezinfecta jucăriilor, suprafețelor și tualetelor, prelucrarea fririgederului, mașininilor de spălat, înălbirea rufelor, curățirea covoarelor, oglinzilor, plăcilor ceramice, distrugerea mucegaiului, curățirea tigăilor și oalelor. PH este util în curățarea fructelor și legumelor pentru a le ajuta să rămână proaspete; ajută sa scapi de căpușe și mirosul urât al hainelor, accelereaza creșterea florilor de cameră, înlătură algele din acvarium.