Anunțuri

Alegerea decanului Facultății de Biologie și Chimie

Joi, 30 septembrie 2021, ora 15:00, în regim online va avea loc adunarea generală a colectivului didactico-ştiinţific şi al reprezentanților studenților Facultății de Biologie și Chimie privitor la alegerea decanului facultății. Votarea va avea loc în sala 404 de la ora 15:30.

În conformitate cu Regulamentul privind ocuparea posturilor și alegerea persoanelor în funcțiile de conducere în UST (decan, șef catedră) aprobat de către Senatul UST din 15.06.2021, proces verbal nr. 11 şi Carta US Tiraspol, art.7.8., punct a., Comisia de Concurs a Universităţii a înregistrat o singură candidatură a dlui ALUCHI Nicolai, doctor în biologie, conferențiar universitar.

Comisia de concurs

23.09.2021

Medalie de aur la Salonul de Carte de la Iași

În cadrul Salonului de Carte de la Iași monografia Study of useful properties of some coordination compounds containing oxime ligands a fost apreciată de către juriul internațional cu medalie de aur. Autorii monografiei sunt Eduard COROPCEANU (Universitatea de Stat din Tiraspol), Alexandra CILOCI (Institutul de Microbiologie și Biotehnologie), Anastasia ȘTEFÎRȚĂ (Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor), Ion BULHAC (Institutul de Chimie). Monografia cuprinde o sinteză a studiilor colectivelor de cercetare în domeniul stabilirii efectelor de biostimulare a proceselor fiziologice la microrganisme și plante superioare de cultură în baza mediilor cu adaos de compuși coordinativi ai metalelor tranziționale. Monografia a tipărită în anul 2020 la editura germană „Academica Greifswald”.

Felicitări cu susținerea tezei de doctor!!!

Colectivul facultății Biologie și chimie a UST aduce cele mai sincere felicitări Dlui Vasile LOZOVAN cu ocazia susținerii tezei de doctor în științe chimice la specialitatea 141.01 Chimie anorganică cu titlul „Sinteza și caracterizarea polimerilor coordinativi ai Zn(II) și Cd(II) în baza liganzilor punte azinici și azometinici” la 18 iunie 2021.

Materialul expus în teza de doctor a Dlui Vasile LOZOVAN include o cerectare de valoare, înalt apreciată de membrii Comisiei de susținere publică a tezei, bazată pe o serie logică de activități care începe cu sinteza liganzilor organici azinici și azometinici, în baza cărora au fost asamblați 42 de compuși coordinativi noi, dintre care 39 sunt cu structură polimerică.
Dl Vasile LOZOVAN a adaptat și modelat condițiile de sinteză în dependență de caz pentru a favoriza obținerea produselor finale programate, dar și a spori randamentul reacției, precum și a favoriza procesul de cristalizare.

Noutatea lucrării este axată pe dezvoltarea orizontului cunoașterii prin sinteza noilor compuși coordinativi cu compoziție și structură originală, precum și studiul particularităților legate de competiția între liganzi în procesul de coordinare, factorii ce influențează geometria moleculară, precum și proprietățile manifestate de produșii reacțiilor.

Valoarea științifică constă în elaborarea prin adaptări particulare a strategiilor individuale de sinteză a noilor compuși coordinativi, compoziția și structura cărora au fost elucidate prin metode de investigație logic utilizate, care scot în evidență unele particularități condiționate de natura generatorului de complex, a specificului liganzilor utilizați, solvenților etc.

Valoarea aplicativă este argumentată prin rezultatele studiilor practice, care au permis obținerea rezultatelor valoroase cu elaborarea cererii de brevet de invenție privind schimbul de solvent și activitate fotoluminescentă.

Dl Vasile LOZOVAN este un sintetician capabil să realizeze nu numai sinteze în domeniul chimiei coordinative, dar și în domeniul obținerii noilor molecule organice, care ulterior pot fi utilizate în calitate de agenți de coordinare – calitate destul de valoroasă pentru un sintetician contemporan.

Felicitări sunt aduse și conducătorilor științifici: Eduard COROPCEANU – dr., prof. univ. și Marina FONARI – dr., conf. cercet.

Prelegerea publică a Prof. Dr. Habil. ing. Anton FICAI

La data de 16 iunie 2021 în cadrul Universității de Stat din Tiraspol, la Facultatea Biologie și chimie a avut loc prelegerea publică în regim online a Dlui Prof. Dr. Habil. ing. Anton FICAI de la Universitatea Politehnica din București, cu tema „Materiale compozite pe bază de colagen și hidroxiapatită: de la regenerare la tratament”.

În cadrul prelegerii au fost prezentate diverse materiale pentru tratamentul cancerului osos, cu activitate antitumorală și antimicrobiană. La prelegere au fost prezenți studenți, masteranzi, doctoranzi și profesori din cadrul Facultății Biologie și chimie și alte facultăți ale universității. Studiul cu aspect transdisciplinar în care sunt integrate: ingineria materialelor noi, medicina și metodele fizico-chimice moderne de analiză permite abordarea unor probleme actuale cu elaborarea unor soluții eficiente și inovative. Soluțiile inovative pentru diverse maladii ale țesutului osos sunt brevetate, prezentate la saloanele internaționale de inventică și publicate în reviste internaționale cu factor de impact.

Invitație la prelegerea publică prezentată de Prof. Dr. Habil. Ing. Anton FICAI, Universitatea Politehnica din București

Lecție deschisă “Rolul expertului judiciar din cadrul Centrului Național de Expertize Judiciare” cu ocazia Zilei profesionale a expertului judiciar

Lecție deschisă cu ocazia
”Zilei profesionale a expertului judiciar”
Tema: Rolul expertului judiciar din cadrul Centrului Național de Expertize
Judiciare

Data: 13 aprilie, ora 14.00
Moderatoare: Natalia Porubin, Specialist în comunicare, PNUD Moldova
Link acces: https://us02web.zoom.us/j/81638917569?pwd=ZG0xektjL0c0aFlHWmx4STZHVEpzQT09

AGENDA

13:45 – 14:00 Accesul și înregistrarea participanților
14:00 – 14:05 Instrucțiuni tehnice
14:05 – 14:10 Cuvânt de salut
14:10 – 14:30 Olga Cataraga, Directoare a Centrului Național de Expertize Judiciare, expert judiciar categorie superioară (chimist)
14:30 – 14:50 Anatol Lâsâi, șef Laboratorul Expertize Judiciare Inginero-Tehnic (fizician)
14:50 – 15:10 Viorica Trifăuțan, șefa Laboratorului Expertize Judiciare Materiale și Substanțe (biochimist)
15:00 – 15:15 Efim Obreja, expert judiciar categorie superioară, Laboratorul Expertize Judiciare Criminalistice (chimist

Invitație la prelegerea publică online AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE ALE PARAZITISMULUI, 17 februarie 2021

Invitație la prelegerea publică CHIMIE ECOLOGICĂ, 15 decembrie 2020

Invitație la prelegerea publică PEROXIDUL DE HIDROGEN ÎN MEDIUL AMBIANT, AGRICULTURĂ ȘI MEDICINĂ, 2 decembrie 2020

STRUCTURA PREZENTĂRII

Întroducere. În prelegerea Prof. Gheorghe Duca sunt prezentate proprietățile și utilitatea peroxidului de hidrogen (PH) în natură, tehnologie și medicină. În mare măsură lecția este rezultatul cercetărilor autorului într-o perioadă de 47 de ani. Cu 2,3 miliarde de ani în urmă PH dizolvat în apă a fost principalul oxidant biogen pană la apariția oxigenului în atmosferă.

Structura. Molecula de peroxid de hidrogen este extrem de polară, ceea ce duce la formarea de legături de hidrogen între molecule. Legătura O – O este fragilă, prin urmare, PH este un compus instabil și se descompune ușor, în deosebi sub influența luminii și în prezența ionilor de metale de tranziție.

Proprietăți. Peroxidul de hidrogen este cel mai simplu reprezentant al peroxizilor. Lichid incolor cu gust „metalic”, solubil în apă, alcool și eter. Soluțiile concentrate sunt explozibile. Peroxidul de hidrogen are proprietăți oxidante și reducătoare. Oxidează nitriții în nitrați, eliberează iodul din ioduri metalice, oxidează compușii nesaturați. Peroxidul de hidrogen reduce sărurile de aur și argint, precum și permanganatul de potasiu.

Mecanisme. Sunt prezentate mecanismele de descompunere a peroxidului de hidrogen sub influența luminii, ionilor de metale și a compușilor coordinativi, la fel ca și participarea PH în procesele de oxidare peroxidazică a diferitor substanțe chimice.

Răspândirea. Se aduc date despre raspândirea PH pe planeta noastră, in atmoasfera (apa de ploae), hidrosferă (oceane, mări, lacuri, râuri, ape subterane ect), In organisme vii etc.

În mediul ambiant PH este echivalentul oxdativ principal în procesele de autopurificare chimică a mediului ambiant. Datorită proprietăților oxidante puternice, peroxidul de hidrogen este utilizat pe scară largă în industrie, de exemplu ca înălbitor în industria textilă și la fabricarea hârtiei, în producția de materiale poroase. Este folosit ca combustibil (oxidant) pentru rachete. Este utilizat în chimia analitică, agent de hidrogenare și de epoxidare a olefinelor.

În medicină soluțiile de peroxid de hidrogen sunt utilizate ca antiseptic. Sub influența catalazei PH se descompune cu eliberarea de oxigen, care favorizează coagularea sângelui și creează condiții nefavorabile pentru dezvoltarea microorganismelor. Peroxidul de hidrogen este foarte eficient pentru tratarea zgârieturilor mici, în special la copii – nu „ustură”. Cu toate acestea, poate provoca o ușoară senzație de arsură în zona plăgii deschise. Peroxidul de hidrogen și-a găsit o mai mare aplicație în chirurgie, ca agent antiseptic, dezinfectant și deodorant. Pentru uz intern, ca profilaxie împotriva multor boli, se folosește doar o soluție slab concentrată de peroxid de 3% și nu mai mult de o dată pe zi. Deoarece peroxidul de hidrogen din corpul uman este produs de leucocite și granulocite, el devine necesar pentru metabolismul normal. PH joacă un rol important în consolidarea sistemului imun din organismele vii, ceea ce poate servi în lupta contra diferitor maladii, inclusiv COVID-19; Peroxidul este utilizat la tratarea rănilor purulente, tăieturilor, zgârieturilor, leziunilor etc. Sterilizează suprafața pielii, previne apariția puroiului pe aceasta, contribuind astfel la vindecarea sa rapidă. Peroxidul este utilizat și pentru a trata alergiile, bronșita cronică, herpes, hipertensiunea, gripa, accidentul vascular cerebral, tumorile maligne, boala Parkinson, artroza, scleroza multiplă, bolile de piele, scabia, caria, nevralgia și multe altele. Peroxidul de hidrogen este un antiseptic de neînlocuit pentru curățarea sângelui și pentru tratamentul bolilor infecțioase. Peroxidul de hidrogen este utilizat pentru decolorarea părului și albirea dinților.

În agricultură PH este larg utilizat în sisteme de irigații, dezinfectarea solului, prelucrarea plantelor, producția hidroponică, conservare, dezinfectarea semințelor și a halelor de reproducție de păsări, bovine, porci, oi, iepuri, la abatoare, măcelării, prelucrarea cărnii etc. Peroxidul de hidrogen în concentrații mici nu este toxic, iar soluțiile sale concentrate, în contact cu pielea, membranele mucoase și căile respiratorii, provoacă arsuri. Doza letală de 30% soluție de peroxid de hidrogen este 50-100 ml.

În industria alimentară soluțiile de peroxid de hidrogen sunt utilizate pentru dezinfectarea suprafețelor tehnologice ale echipamentelor care sunt în contact direct cu produsele. În plus, la întreprinderile pentru producția de produse lactate și sucuri, soluțiile de peroxid de hidrogen sunt utilizate pentru dezinfectarea ambalajelor în tehnologia Tetra Pak.

În scopuri tehnice, peroxidul de hidrogen este utilizat în producția și sterilizarea echipamentelor electronice.

Pentru uz casnic PH se folosește în baie, bucătărie și în orice altă parte a casei pentru dezinfecta jucăriilor, suprafețelor și tualetelor, prelucrarea fririgederului, mașininilor de spălat, înălbirea rufelor, curățirea covoarelor, oglinzilor, plăcilor ceramice, distrugerea mucegaiului, curățirea tigăilor și oalelor. PH este util în curățarea fructelor și legumelor pentru a le ajuta să rămână proaspete; ajută sa scapi de căpușe și mirosul urât al hainelor, accelereaza creșterea florilor de cameră, înlătură algele din acvarium.