Departamentul știință și inovare

 

Diana Antoci

dr., conferențiar universitar
Prorector Activitate ştiinţifică şi RI

 

Lilia Balțat

dr., conferenţiar universitar
Secretar ştiinţific

ORGANIGRAMA DEPARTAMENTULUIÂ ȘTIINȚĂ ȘI INOVARE