Centrul Tehnologii Informaționale

I. Informații generale

Tatiana Veverița

Dr., Lector universitar
Șef Centrul Tehnologii Informaționale

Centrul Tehnologii Informaţionale este o subdiviziune universitară care asigură infrastructura informatică, accesul la sursele informaționale în procesul de educație şi în cercetarea științifică.

Obiective strategice ale Centrului Tehnologii Informaționale sunt:

  1. Dezvoltarea Infrastructurii digitale.
  2. Crearea și Dezvoltarea spațiului Informațional Instituțional.
  3. Formarea și dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice universitare.

Aceste obiective presupun soluționarea următoarelor probleme:

  • dotări cu echipamente moderne specializate destinate suportului procesului educațional;
  • crearea repozitoriului de resurse digitale educaționale ;
  • modernizarea suporturilor de curs;
  • elaborarea mecanismelor de formare a competențelor digitale pentru cadrele didactice preuniversitare și universitare;
  • instruirea cadrelor didactice universitare pentru formarea competenței digitale.

II. Lista angajaților

Veverița Tatiana, dr., lector universitar

Activează în cadrul Facultății Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale începând cu anul 2003.

Studii absolvite:
Studii de licență, Facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, specialitatea Informatică și limbi străine aplicate, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău.
Studii de master, Facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, specialitatea Matematică, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău.
Studii de doctorat în Didactica școlară (pe trepte și discipline de învățământ), specialitatea Pedagogia universitară.

Domenii de competență științifico-didactică:
didactica informaticii; implementarea TIC în procesul didactic; programare web; geometrie computațională; analiza și proiectarea algoritmilor; tehnici de programare.

Publicații științifice:
15 publicaţii: 5 articole ştiinţifice în reviste naţionale de categoriile B şi C; 10 Materiale/ teze  la forurile ştiinţifice.

Participări în proiecte științifice naționale și internaționale:
Membru al proiectului  ERASMUS +2015-2018 „Creating Moldovan E-network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional education” (TEACH ME).
Membru al proiectului WITNESS: Wide InTegration of Sensor Networks to Enable Smart Surveillance”, 2018 – 2020.

Terenti Mihail, inginer-programator

Activează în cadrul Centrului Tehnologii Informaționale începând cu anul 2015.

Studii absolvite:
Studii de master la facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, specialitatea Tehnologii Informaționale în Educație, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău.

Abilități tehnice:
Competențe în diferite limbaje de programare: Pascal, C, Delphi, HTML, CSS, JavaScript (jQuery), nodejs, PHP și SGDB MsAcces, Oracle, MySQL;

Cunoașterea sistemelor de operare Windows și Linux.

Zalinschi Gheorghe, inginer-programator

Activează în cadrul Centrului Tehnologii Informaționale începând cu anul 2018.

Studii absolvite:
Studii de master la facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, specialitatea Tehnologii Informaționale în Educație, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău.

Abilități tehnice: 
Cunoașterea avansată a limbajelor de programare WEB: PHP & MySQL, JavaScript, HTML5 și CSS3 (SASS), și cunoașterea CMS-ului WordPress.

Experiență de lucru cu Adobe Photoshop.

Galben Vasile, inginer-programator

Activează în cadrul Centrului Tehnologii Informaționale începând cu anul 2018.

Studii absolvite:
Studii de master la facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, specialitatea Tehnologii Informaționale în Educație, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău.
Studii de licență la facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, specialitatea Fizică, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău.

Abilități tehnice: 
Proiectarea, configurarea și administrarea rețelelor de calculatoare-LAN, WAN, INTERNET, sisteme de operare pentru rețea UNIX, LINUX, NOVELL, WINDOWS NT / 2000 SERVER ; Sisteme de gestiune baze de date relaționale; inginerie de sistem;

Aptitudini pentru activități de mentenanță și service pentru echipamente electronice și de automatizare, calculatoare de proces industrial, manipulatoare și roboti industriali, tehnica de calcul.

Malaniuc Angela, inginer-programator

Activează în cadrul Centrului Tehnologii Informaționale începând cu anul 2019.

Studii absolvite:
Studii de licență la Facultatea Matematică și Cibernetică, specialitatea Matematician, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău.

Abilități tehnice: 
Cunoașterea avansată a limbajelor de programare WEB: PHP & MySQL, JavaScript, HTML5 și CSS3 (SASS), și cunoașterea CMS-ului WordPress.

Experiență de lucru cu sistemul de management al conținutului  Joomla.

III. Documente reglatorii