Centrul Tehnologii Informaționale

I. Informații generale

Tatiana Veverița

Lector universitar
Șef Centrul Tehnologii Informaționale

Centrul Tehnologiilor Informaţionale este o subdiviziune universitară care asigură infrastructura informatică, accesul la sursele informaționale în procesul de educație şi în cercetarea științifică.

Obiective strategice ale Centrului Tehnologii Informaționale sunt:

  1. Dezvoltarea Infrastructurii digitale.
  2. Crearea și Dezvoltarea spațiului Informațional Instituțional.
  3. Formarea și dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice universitare.

Aceste obiective presupun soluționarea următoarelor probleme:

  • dotări cu echipamente moderne specializate destinate suportului procesului educațional;
  • crearea repozitoriului de resurse digitale educaționale ;
  • modernizarea suporturilor de curs;
  • elaborarea mecanismelor de formare a competențelor digitale pentru cadrele didactice preuniversitare și universitare;
  • instruirea cadrelor didactice universitare pentru formarea competenței digitale.

II. Lista angajaților

Veverița Tatiana, lector universitar

Activează în cadrul Facultății Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale începând cu anul 2003.

Studii absolvite:
Facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, specialitatea Informatică și limbi străine aplicate, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău. Doctorat în Didactică școlară (pe trepte și discipline de învățămînt) (Informatica).

Domenii de competență științifico-didactică:
didactica informaticii; implementarea TIC în procesul didactic; programare web; geometrie computațională; analiza și proiectarea algoritmilor; tehnici de programare.

Publicații științifice:
15 publicaţii: 5 articole ştiinţifice în reviste naţionale de categoriile B şi C; 10 Materiale/ teze  la forurile ştiinţifice.

Participări în proiecte științifice naționale și internaționale:
Membru al proiectului  ERASMUS +2015-2018 „Creating Moldovan E-network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional education” (TEACH ME).
Membru al proiectului WITNESS: Wide InTegration of Sensor Networks to Enable Smart Surveillance”, 2018 – 2020.

Terenti Mihail, inginer-programator

Activează în cadrul Centrului Tehnologii Informaționale începând cu anul 2015.

Studii absolvite:
Studii de master la facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, specialitatea Tehnologii Informaționale în Educație, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău.

Abilități tehnice:
Competențe în diferite limbaje de programare: Pascal, C, Delphi, HTML, CSS, JavaScript (jQuery), nodejs, PHP și SGDB MsAcces, Oracle, MySQL;

Cunoașterea sistemelor de operare Windows și Linux.

Zalinschi Gheorghe, inginer-programator

Activează în cadrul Centrului Tehnologii Informaționale începând cu anul 2018.

Studii absolvite:
Studii de master la facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, specialitatea Tehnologii Informaționale în Educație, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău.

Abilități tehnice: 
Cunoașterea avansată a limbajelor de programare WEB: PHP & MySQL, JavaScript, HTML5 și CSS3 (SASS), și cunoașterea CMS-ului WordPress.

Experiență de lucru cu Adobe Photoshop.

III. Documente reglatorii