Centrul activități extracurriculare, ghidare și consiliere în carieră

I. Informații generale

Ana Gîțu

Șef Centru

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor universitare prevăzute de planurile de studii cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii studenților, a relaţiilor colegiale interactive, fapt care asigură o atmosferă în spirit inovator, creativitate didactică, atrăgându-i și motivându-i pe studenți să participe în activități nonformale, aceștia fiind principalii piloni pe care se bazează Centrul Activități extracurriculare, Consiliere și Ghidare în carieră.

Scopul principal al Centrului este de a susține interesele studenților și de a lăsa o urmă adâncă în memoria studenților despre anii la facultate.

Principalele structuri cu care colaborează Centrul sunt: 

Senatul studențesc UST – https://senatstudentesc.blogspot.com/

Comitetul Sindical studențesc UST

Pentru depășirea situațiilor dificile, dar și ghidare în carieră, studenții UST au acces gratuit la consiliere în cadrul Centrului de consiliere psihologică UST.

II. Planul de lucru