Secția Specială pentru dezvoltarea patrimoniului

Botezatu Ion

Șef secție

  Secția Specială pentru Dezvoltarea Patrimoniului – se ocupă de asigurarea procesului de instruire și educație. În acest scop se duce evidența și controlul efectuării curățeniei în încăperile din blocurile de studii, în căminul studențesc precum și a terenurilor adeacente, menținerea spațiilor în starea lor funcțională și pe cât este posibil îmbunătățirea lor.

     În afară de aceasta, Secția susnumită, se ocupă de elaborarea planurilor de achiziții anuale, face studiu minuțios al pieței, și se ocupă de achiziționarea bunurilor și serviciilor, în scopul îmbunătățirii asigurării procesului de instruire și educație.