Proiectul GEOBIZ – 610225-EPP-1-2019-1-HR-EPPKA2-CBHE-JR

Proiectul GEOBIZ – Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics/ Învățarea bazată pe probleme, ghidată de mediul de afaceri pentru excelență academică în Geoinformatică

Manager de proiect în cadrul UST: asist. univ. Vitalie DILAN

Membri ai echipei de implementare din partea UST:

 • asist. univ. Lucia CĂPĂȚÎNĂ, asistent manager de proiect
 • conf. univ. dr. Gherman BEJENARU, consultant
 • conf. univ. dr. Tudor CASTRAVEȚ, consultant

Proiectul GEOBIZ – Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics/ Învățarea bazată pe probleme, ghidată de mediul de afaceri pentru excelență academică în Geoinformatică – este finanțat din Programul ERASMUS+ a UE, Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior.

Codul proiectului GEOBIZ: 610225-EPP-1-2019-1-HR-EPPKA2-CBHE-JP .

Proiectul a fost lansat în Noiembrie, 2019 cu o durată de implementare de 3 ani (15 noiembrie, 2019-14 noiembrie, 2022).

Site-ul oficial al Proiectului GEOBIZ: http://geobiz.eu/

Consorțiumul de implementare a proiectului este format din 18 parteneri și 5 parteneri asociați din țările partenere (Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Republica Moldova și Muntenegru) și țările participante la program (Belgia, Croația, Germania și Serbia). Proiectul este coordonat de Universitatea din Zagreb, Croația.

Coordonatorul Proiectului GEOBIZ: P01-Universitatea din Zagreb

Partenerii Proiectului GEOBIZ:

 • P02-Universitatea Catolică din Leuven
 • P03-Universitatea din Split
 • P04-Universitatea de Științe Aplicate din Bochum
 • P05-Universitatea din Belgrad
 • P06-Universitatea din Novi Sad
 • P07-Gilab Ltd Belgrad
 • P08-Universitatea Politehnică din Tirana
 • P09-Universitatea din Tirana
 • P10-Land & Co Ltd din Tirana
 • P11-Universitatea din Banja Luka
 • P12-Universitatea din Sarajevo
 • P13-Gauss Ltd Tuzla
 • P14-Universitatea „Hasan Prishtina” din Pristina
 • P15-Universitatea de Afaceri și Tehnologie
 • P16-Universitatea Tehnică a Moldovei
 • P17-Universitatea de Stat din Tiraspol
 • P18-Universitatea din Muntenegru

Parteneri asociați:

 • Administrația Federală de Afaceri Geodezice și Imobiliare din Federația Bosnia si Herțegovina
 • Administrația Imobiliară din Muntenegru
 • Agenția pentru Relații Funciare și Cadastru din Republica Moldova
 • Autoritatea de Stat de Informații Geospațiale
 • Agenția de Cadastru din Kosovo

Obiectivul principal al proiectului GEOBIZ este consolidarea capacității instituțiilor academice pentru a răspunde la necesitățile domeniului geoinformaticii din țările partenere implicate, fiind orientat pe următoarele aspecte:

 • stabilirea de forme noi și inovatoare de cooperare între mediul academic și mediul de afaceri ca suport în procesele de predare/învățare în Geoinformatică;
 • crearea unei platforme comune mediul de afaceri – mediul academic ca suport pentru excelența academică în Geoinformatică;
 • elaborarea de programe inovatoare pentru formarea cadrelor didactice, metodologii practice de predare/învățare, precum și conținuturi ale cursurilor bazate pe tehnologie în Geoinformatică, ținând cont de cerințele mediului de afaceri din domeniul geoinformaticii;
 • implementarea tehnicilor de ultimă generație în procesul de predare a cursurilor din domeniul geoinformaticii.

Activitățile planificate și rezultatele scontate ale proiectului pentru grupurile țintă sunt:

 • pentru studenții din instituțiile de învățămînt superior – vor fi implementate cursuri moderne în domeniul geoinformaticii orientate pe studii de caz bazate pe probleme ghidate de mediul de afaceri;
 • pentru cadrele didactice din instituțiile de învățămînt superior – peste 50 de cadre didactice vor participa la formarea avansată în geoinformatică pe diverse subiecte specifice. Echipamentele achiziționate vor permite cadrelor didactice să implementeze cursurile elaborate;
 • instituțiile de învățămînt superior care oferă studii în geoinformatică (și domenii conexe) – își vor consolida capacitățile interne și vor dezvolta un grad de atractivitate mai mare pentru abiturienți pentru înscrierea la programele de studiu din domeniul geoinformaticii și domenii conexe;
 • companii din domeniul geoinformaticii- vor îmbunătăți cooperarea cu sectorul academic și vor contribui la elaborarea curriculumului în instituțiile de învățămînt superior;
 • specialiștii din domeniul geoinformaticii și din sectoarele conexe – favorizarea creșterii domeniului geoinformaticii și sectoarelor conexe prin comunicarea bidirecțională cu suportul din partea instituțiilor guvernamentale și publice;
 • autoritățile guvernamentale, agențiile și administrația publică – vor permite furnizarea de produse și servicii de calitate superioară din domeniul geoinformaticii pentru societate.

Disclaimer:
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.