Proiectul Tempus: Dezvoltarea Asigurării Calităţii în Învăţămîntul Superior din Moldova (QUAEM)

Durata proiectului: 3 ani
Perioada: 2012 – 2014 

Descrierea Proiectului: 

Conform analizei asigurării calităţii în instituţiile de învăţămînt superior din Moldova, situaţia curentă în învăţămîntul superior din Moldova este preponderent eterogenă, în particular atunci cînd se compară universităţile publice cu cele private din Moldova. Un aspect comun pentru toate universităţile este nevoia pentru o strategie de dezvoltare a asigurării calităţii. Se aşteaptă ca Universităţile din Moldova să-şi ajusteze standardele de calitate la cele europene dintr-o serie de motive legate de strategia ţării cu privire la integrarea în UE. În acelaşi timp tendinţele importante de internaţionalizare, aşa cum ar fi numărul crescător al proiectelor internaţionale şi a aşteptărilor studenţilor internaţionali (în special cei de la universitatea medicală) reprezintă factori importanţi şi determinanţi pentru o evaluare minuţioasă a mecanismelor stabilite istoric în ceea ce priveşte asigurarea calităţii.

Scopul proiectului este întroducerea şi îmbunătăţirea proceselor de asigurare a calităţii în universităţile din Moldova, în concordanţă cu standardele şi ghidurile recunoscute de către agenţia din Moldova responsabilă pentru acreditarea instituţiilor superioare si pe baza studiilor premizelor pentru o bună funcţionare a mecanismelor de asigurare a calităţii din Moldova ( care urmează să fie organizate în cadrul proiectului). Mai mult, proiectele prevăd pregătirea participării a patru universităţi din RM pentru evaluarea şi acreditarea programelor de studiu selectate în domeniile medicinei, ştiinţelor umane şi sociale, precum şi a ştiinţele tehnice în conformitate cu standardele UE.

În acest context, proiectul va viza trei domenii de activitate:

 • Dezvoltarea capacităţii personalului
 • De la asigurarea calităţii la dezvoltarea strategiei
 • Asigurarea calităţii în cadrul programelor de studiu

Principalele obiective specifice ale proiectului:

 • Stabilirea şi actualizarea centrelor de asigurare a calităţii din cadrul tuturor universităţilor implicate din Moldova
 • Facilitarea, sprijinirea şi implementarea controlului calităţii interne şi a proceselor de creditare în cadrul tuturor universităţilor implicate din Moldova printr-un număr de măsuri (ex.training-uri)
 • Planificarea, dezvoltarea şi formularea strategiilor moderne de dezvoltare
 • Implementarea procedurilor de evaluare şi acreditare în cadrul tuturor universităţilor implicate din Moldova
 • Diseminarea şi asigurarea durabilităţii rezultatelor proiectului

Se prevede deasemenea şi un studiu final cu tematica “De la Planificarea Calităţii la Dezvoltarea Calităţii. Factorii determinanţi ai Asigurării Calităţii în Republica Moldova” vor fi elaborate pe baza activităţilor proiectelor şi a cercetărilor adiţionale.

 • Rezultatele scontate ale proiectului sunt:
 • Dezvoltarea instituţională şi a capacităţii în universităţile din Moldova
 • Procesele interne de asigurare a calităţii în universităţile din Moldova
 • Dezvoltarea strategiilor universitare
 • Evaluarea şi acreditarea programelor de studiu selectate în cadrul universităţilor în conformitate cu procedurile relevante
 • Monitorizarea şi controlul calităţii
 • Diseminarea
 • Durabilitatea
 • Studiul final care va constitui drept bază pentru cercetările ulterioare şi pentru proiectele care vor urma

Coordonatorul proiectului: Universitatea Leipzig, Germania

Parteneri:

 • Universitatea Tehnică din Bucureşti, Romania
 • CHE-Consult Gutersloh, Germania
 • Comitetul Austriac pentru Servicii Mondiale Universitare, Austria
 • Universitatea din Girona, Spania
 • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, Moldova
 • Universitatea de Stat din Moldova, Moldova
 • Universitatea de Stat “B.P. Haşdeu” din Cahul, Moldova
 • Universitatea de Sat “Al. Russo” din Bălţi, Moldova
 • Universitatea Tehnică din Moldova, Moldova
 • Universitatea de Stat din Tiraspol, Moldova
 • Consiliul Rectorilor, Moldova
 • Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova
 • Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova