Stagii de formare profesională continuă 2020

I. Stagii de formare profesională continuă, programe multimodulare (150 ore, 20 credite, 3 săptămâini)

 1. Matematica: înregistrare aici 
 2. Fizica: înregistrare aici   
 3. Informatica şi tehnologii WEB: înregistrare aici 
 4. Învăţământul preşcolar (educatori): înregistrare aici 
 5. Pedagogia învăţământului primar: înregistrare aici   
 6. Geografia: înregistrare aici 
 7. Chimia: înregistrare aici 
 8. Biologia: înregistrare aici 
 9. Limba şi literatura română: înregistrare aici 
 10. Managementul educaţional: înregistrare aici
 11. Limba şi literatura rusă  (contract): înregistrare aici 
 12. Istoria (contract): înregistrare aici 
 13. Educaţie civică (contract): înregistrare aici 
 14. Pedagogia învăţământului superior: înregistrare aici   
 15. Integrarea tehnologiilor digitale în procesul de predare-învăţare centrat pe elev. Instruirea web mediată: înregistrare aici 
 16. Limba engleză: înregistrare aici 
 17. Dezvoltare personală (contract): înregistrare aici 
 18. Psihopedagogie (cadre didactice din învățământul profesional tehnic (contract): înregistrare aici 

II. Stagii de formare profesională continuă la a doua specialitate (modul Didactica disciplinei), (75 ore contact direct, 10 credite)

 1. Matematica: înregistrare aici 
 2. Fizica: înregistrare aici 
 3. Informatica şi Tehnologii WEB: înregistrare aici 
 4. Biologia: înregistrare aici   
 5. Chimia: înregistrare aici 
 6. Geografia: înregistrare aici 
 7. Limba şi literatura română: înregistrare aici 
 8. Limba engleză: înregistrare aici 
 9. Managementul educaţional: înregistrare aici   
 10. Limba şi literatura rusă  (contract): înregistrare aici 
 11. Istoria (contract): înregistrare aici 
 12. Educaţie civică (contract): înregistrare aici 

III. Stagii de formare profesională continuă modulare (la solicitare), (1-3 credite/ ore contact direct)

La formarea grupului de 20 persoane

 1. Elaborarea planului de dezvoltare strategică a instituției de învățământ (contract): înregistrare aici 
 2. Evaluarea calității educației la nivel instituțional (contract): înregistrare aici 
 3. Monitorizarea implementării curricula școlare (contract): înregistrare aici 
 4. Strategia de formare profesională continua a cadrelor didactice la nivel instituțional (contract): înregistrare aici 
 5. Proiectarea curriculară în ÎPT* din perspectiva pedagogiei competențelor (contract): înregistrare aici 
 6. Evaluarea competențelor elevilor în învățământul profesional tehnic (contract): înregistrare aici 
 7. Elaborarea subiectelor pentru examenul de calificare în învățământul profesional tehnic (contract): înregistrare aici 
 8. Modalități psihosociale de comunicare eficientă în mediul educațional (contract): înregistrare aici 
 9. Strategii de dezvoltare a comunicării asertive a cadrelor didactice  (contract): înregistrare aici 
 10. Educația pentru media (contract): înregistrare aici 
 11. Strategii de optimizare a echilibrului emoțional a cadrelor didactice (contract): înregistrare aici 
 12. Valorificarea potențialului copilului de vârstă preșcolară prin jocurile cu nisip (contract): înregistrare aici 
 13. Tehnici de organizare a educației digitale în instituția preșcolară (contract): înregistrare aici 

IV. Stagii de formare profesională continuă, programe de durată medie (75 ore contact direct, 10 credite, 8 zile)

 1. Pedagogul versus exigențele atestării (contract):  înregistrare aici 
 2. Metodologia elaborării rapoartelor de autoevaluare/lucrărilor metodice (contract): înregistrare aici 
 3. Utilizarea tablei interactive Smart board în procesul de învățământ (contract): înregistrare aici 
 4. Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice (chimie, biologie, fizică) la distanță (contract): înregistrare aici 
 5. Educație pentru integrare europeană (contract):   înregistrare aici 
 6. Metodologia utilizării laboratorului digital în procesul de învățământ (contract): înregistrare aici 
 7. Dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului auxiliar din învățământ (contract): înregistrare aici 
 8. Metodologia elaborării proiectelor (contract): înregistrare aici 
 9. Politici educaționale europene  (contract): înregistrare aici 
 10. Tehnologii digitale pentru predare (contract): înregistrare aici 
 11. Abordari pedagogice inovative (contract): înregistrare aici 
 12. Legislaţia educaţiei (contract): înregistrare aici 
 13. Educația ecologică (contract):   înregistrare aici 
 14. Formarea formatorilor (contract): înregistrare aici 
 15. Managementul echipei (contract): înregistrare aici 
 16. Managementul instituțional (contract): înregistrare aici 
 17. Cercetarea pedagogică (contract):   înregistrare aici 
 18. Antreprenoriat educațional și social (contract): înregistrare aici 
 19. Educație prin cercetare (contract): înregistrare aici 
 20. Abordări STE(A)M în predarea științelor (90 ore, 12 credite) (contract): înregistrare aici 

V. Stagii de formare profesională continuă, programe de calificare suplimentară (450 ore, 60 credite, un an)

 1. Matematica
 2. Fizica 
 3. Informatica şi tehnologii WEB
 4. Biologia
 5.  Chimia
 6. Geografia
 7. Învăţământul preşcolar
 8. Pedagogia învăţământului prima
 9. Educația sanologică

Pentru înregistrare accesați următorul link.

Acte necesare:

 1. Copie buletin de identitate;
 2. Copie diplomă de licenţă;
 3. Scrisoare de motivaţie;
 4. Recomandare de la direcţia instituţiei de învăţământ, unde se va indica: potenţialul de dezvoltarea profesională a candidatului, importanţa cadrului didactic pentru comunitatea locală, necesitatea de recalificare în contextul managementului resurselor umane (şarja didactică care îi poate fi atribuită după absolvirea cursului).

Depunerea actelor va avea loc în aula 420, blocul de pe str. Gh. Iablocichin, 5, de la 8.30-17.00 (de luni până vineri). Informaţie suplimentară la tel. 079111708 sau pe site –www.ust.md

V. Oferta educațională 2020

VI. Planuri de studii