Stagii de formare profesională continuă 2019

I. Stagii de formare profesională continuă, (150 ore, 20 de credite, 3 săptămâni)

 • Matematica (buget/contract): : înregistrare aici 
 • Fizica (buget/contract): înregistrare aic
 • Informatica și Tehnologii WEB (buget/contract): înregistrare aici 
 • Biologia (buget/contract): înregistrare aici
 • Chimia (buget/contract): înregistrare aici 
 • Geografia (buget/contract): înregistrare aici
 • Limba română (buget/contract): înregistrare aici  
 • Limba rusă (contract): înregistrare aici
 • Limba engleză (buget/contract): înregistrare aici
 • Limba franceză (contract): înregistrare aici
 • Învățământ preșcolar (educatori) (buget/contract): înregistrare aici
 • Pedagogia în învățământul primar (buget/contract): înregistrare aici
 • Managementul educațional (buget/contract): înregistrare aici
 • Istoria (contract): înregistrare aici
 • Educație civică (contract): înregistrare aici
 • Matematică și robotică (buget/contract): înregistrare aici
 • Fizică și robotică (buget/contract): înregistrare aici
 • Informatică și robotică (buget/contract): înregistrare aici
 • Pedagogia învățământului superior (contract): înregistrare aici
 • Integrarea tehnologiilor digitale in procesul de predare – invatare centrat pe elev. Instruirea web mediată (buget/contract): înregistrare aici
 • Abordări STEM în predarea științelor (contract): înregistrare aici

II. Stagii de formare profesională continuă, (225 ore, 30 de credite, 23 zile)

 • Matematică și informatică (contract): înregistrare aici 
 • Matematică și fizică (contract): înregistrare aici 
 • Fizică și informatică (contract): înregistrare aici 
 • Biologia și chimie (contract): înregistrare aici  
 • Geografie și biologie (contract): înregistrare aici

III. Stagii de formare profesională continuă, (75 ore, 10 de credite, 8 zile)

 • Formarea formatorilor locali (contract): înregistrare aici   
 • Pedagogul versus exigențele atestării (contract): înregistrare aici  
 • Metodologia elaborării rapoartelor de autoevaluare/lucrărilor metodice (contract): înregistrare aici  
 • Utilizarea tablei interactive Smart board în procesul de învățământ (contract): înregistrare aici  
 • Educație pentru integrarea europeană (contract): înregistrare aici  
 • Metodologia utilizării laboratorului digital în procesul de învățământ (contract): înregistrare aici  
 • Dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului auxiliar din învățământ (contract): înregistrare aici 
 • Metodologia elaborării proiectelor (contract): înregistrare aici  
 • Politici educaționale europene (contract): înregistrare aici  
 • Tehnologii digitale pentru predare (contract): înregistrare aici 
 • Abordari pedagogice inovative (contract): înregistrare aici  
 • Legislaţia educaţiei (contract): înregistrare aici  
 • Managementul echipei(contract): înregistrare aici  
 • Managementul instituțional (contract): înregistrare aici  
 • Cercetarea pedagogică (contract): înregistrare aici  
 • Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice (chimie, biologie, fizică) (contract): înregistrare aici  

IV. Stagii de recalificare

1800 ore, 60 de credite, 1 an, cu finanțare prin CONTRACT (3000 lei)

 • Pedagogia preșcolară: înregistrare aici   
 • Geografie: înregistrare aici  
 • Chimie: înregistrare aici 

Acte necesare:

 1. Copie buletin de identitate;
 2. Copie diplomă de licenţă;
 3. Scrisoare de motivaţie;
 4. Recomandare de la direcţia instituţiei de învăţământ, unde se va indica: potenţialul de dezvoltarea profesională a candidatului, importanţa cadrului didactic pentru comunitatea locală, necesitatea de recalificare în contextul managementului resurselor umane (şarja didactică care îi poate fi atribuită după absolvirea cursului).

Depunerea actelor va avea loc în aula 420, blocul de pe str. Gh. Iablocichin, 5, de la 8.30-17.00 (de luni până vineri). Informaţie suplimentară la tel. 068155955, 079111708 sau pe site –www.ust.md

V. Planuri de studii