Ziua ușilor deschise la Facultatea de Geografie

Sâmbătă, 24 aprilie 2021, Facultatea de Geografie a Universității de Stat din Tiraspol a organizat on-line evenimentul Ziua Ușilor Deschise, la care au participat, în calitate de invitați, elevi, studenți, cadre didactice din licee, gimnazii, Centre de Excelență, absolvenți și părinți.

Cuvânt de salut au avut rectorul UST, prof. univ., dr. Eduard COROPCEANU și decanul facultății, conf. univ., dr. Ion MIRONOV, care au prezentat istoria și structura Facultății de Geografie a primei instituții de învățământ superior din Republica Moldova. S-a menționat că Facultatea de Geografie este unica facultate din țară și joacă un rol primordial în pregătirea specialiștilor de înaltă calificare pentru economia națională: cadre didactice pentru învățământul general și profesional tehnic, cercetători științifici, geografi, specialiști în servicii publice, manageri de agenții de turism, ghizi de turism, cadre didactice pentru învățământul superior, manageri de instituții etc.

Viitorii abiturienți au avut posibilitatea să se informeze din „prima sursă” despre oferta educațională a facultății și a universității, despre conținuturile predate la facultate. Astfel, Tudor CASTRAVEȚ, dr. la Catedra Geografie Generală, a prezentat o lecție de Geologie, iar Anatol PUȚUNTICĂ, dr. la aceeași catedră, a moderat activitatea de observații instrumentale meteorologice la care au participat studenți care au povestit, au demonstrat și au explicat cum realizează principiul legăturii teoriei cu practica, cum efectuează observații instrumentale la unitatea de curs Meteorologie-Climatologie, cum procesează informația obținută de la Platformele meteorologice amenajate în curtea universității.

Lucia CĂPĂȚÎNĂ, lector la Catedra de Geografie Umană, Regională și Turism a prezentat activitățile extracurriculare ale studenților la specialitatea Servicii hoteliere, turism și agrement.

Lectorii Gherman BEJENARU și Vitalie MAMOT au prezentat secvențe din organizarea și desfășurarea aplicațiilor practice de teren și au argumentat importanța acestor aplicații în formarea viitorilor specialiști.

Dr. Tudor CASTRAVEȚ a menționat că învățarea în cadrul Facultății de Geografie se face prin cercetare, facultatea coordonând pe parcursul ultimilor ani proiecte naționale și internaționale care au furnizat și continuă să furnizeze rezultate, inclusiv aplicative, de transfer tehnologic.

Vitalie DILAN a prezentat Laboratorul de Sisteme Informaționale Geografice și Programul de master Geoinformatica, unicul program de master din republică și a vorbit despre implicarea și meritul studenților în aceste cercetări, despre forurile științifice naționale, internaționale la care studenții facultății participă cu succes.

Aliona ISAC, Tudor TRIFAN și Petru BOTNARI, studenți și masteranzi ai Facultății, au prezentat secvențe din viața studențească la facultate, despre activitățile extracurriculare din universitate, care le permit să se dezvolte atât profesional, cât și personal.

Stela MOROZAN, absolventa facultății, a relatat cu mare satisfacție despre mobilitățile ei academice în diferite universități din Europa. Ea a atras atenția că profesorii și studenții din acele universități au remarcat buna pregătire a studenților și masteranzilor Facultății de Geografie.

Alți tineri absolvenți de succes ai Facultății de Geografie, doctoranzi, bursieri ai Guvernului Republicii Moldova 2021 – Daniela FIODORCIUC, Angela BOIAN, Igor ROȘCA, Igor NICOARĂ, Nicon MEREUȚĂ, Ghenadie SPĂTARI, Sergiu și Marina STĂVILĂ – au reiterat despre calitatea studiilor la Facultatea de Geografie și rolul lor în formarea unui cercetător competitiv pe plan internațional; au subliniat nivelul înalt de pregătire a studenților atât la licență, cât și la masterat. Sergiu STĂVILĂ a evidențiat aceste aspecte prin propriul exemplu, dar și prin alte detalii, menționând că diplomele UST sunt recunoscute în Europa, Canada și SUA.

La final, Elena SOCHIRCĂ, dr., șef catedră Geografie Umană, Regională și Turism, a prezentat rezultatele Victorinei geografice Călătorie prin statele și orașele lumii, organizată în contextul comemorării a 80 de ani de la nașterea geografului moldovean Sezont CIUBARĂ, doctor în geografie, conferențiar universitar, decan al Facultății de Geografie. La victorină au participat peste 354 de elevi, dintre care 16 au beneficiat de diplome de gradul I, 54 de elevi – de diplome de gradul II, 81 de elevi – de diplome de gradul III, iar 203 elevi au primit mențiune.