Workshop „Tehnologii performante în educație”, ediția a II-a

La 20 iunie curent în cadrul Universității de Stat din Tiraspol s-a desfășurat cea de-a II-a ediție a Workshopului „Tehnologii performante în educație” la care au participat peste 600 de profesori din instituțiile preuniversitare din Republica Moldova.

Programul a inclus activități la cele 8 ateliere de lucru:

  1. Demonstrarea materialelor video în calitate de suport didactic (elaborate în cadrul laboratorului LERED);
  2. Utilizarea senzorilor în demonstrarea experimentelor în procesul educațional;
  3. Demonstrarea roboților în acțiune;
  4. Prezentarea lecțiilor la tabla interactivă Smart Notebook;
  5. Tehnici interactive de predare-învățare-evaluare;
  6. Educația de calitate prin asigurarea interdisciplinarității;
  7. Tehnici de dezvoltare a creativității practice;
  8. Metode de evaluare digitală off-line.

În cadrul Workshopului a avut loc și anunțarea câștigătorilor concursului Republican „Cea mai bună lecție SMART”, ediația II desfășurată în parteneriat cu compania Tridimensional TEC (fondul de premiere – 20000 lei).