Valorificarea parteneriatului între Universitatea de Stat din Tiraspol, Republica Moldova și Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava, România

În baza Acordului de cooperare încheiat la 18.09.2015 între Universitatea de Stat din Tiraspol, Republica Moldova și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România, în perioada 16-21 septembrie 2019 membrii Catedrei Psihopedagogie și Educație Preșcolară a UST, conf. univ. dr. Diana Antoci și conf. univ. dr. Valentina Mîslițchi realizează stagiul de cercetare și de mobilitate academică în cadrul USV.

În vederea valorificării Acordului de cooperare între Universitățile Partenere, a fost elaborat și semnat Planul de acțiuni comune între Catedra Psihopedagogie și Educație Preșcolară, Facultatea de Pedagogie, Universitatea de Stat din Tiraspol, Republica Moldova și Departamentul Științe ale Educației, Facultatea de Științe ale Educației, Departamentul Economie, Informatica economică și Gestiunea afacerilor, Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România.
Planul de acțiuni prevede realizarea în comun a diverselor activități, printre care se evidențiază:

  • participarea în comun a cadrelor didactice universitare și a studenților la forumurile științifice;
  • dezvoltarea de parteneriate funcționale pentru elaborarea și implementarea diverselor tipuri de proiecte naționale/internaționale;
  • publicarea în reviste și culegeri științifice naționale/internaționale a rezultatelor cercetărilor realizate de cadrele didactice universitare, studenții instituțiilor partenere;
  • realizarea stagiilor de cercetare, mobilitate academică de cadrele didactice universitare, studenți;
  • diseminarea rezultatelor proiectelor naționale/internaționale realizate de membrii Departamentelor și preluarea bunelor practici.