UST lansează Apelul pentru depunerea propunerilor de proiecte interne de cercetare pentru studenții ciclului I și II

Departamentul Cercetare, Inovare și Relații Internaționale (DCIRI) al UST lansează Apelul pentru depunerea propunerilor de proiecte interne de cercetare pentru studenții ciclului I și II. În cadrul ședinței Consiliului de Administrație al UST din 06.12.2021, proces-verbal nr.14, a fost aprobată decizia de lansare a concursului proiectelor de cercetare. Regulamentul cu privire la concursul proiectelor de cercetare pentru studenți și masteranzi este publicat aici.

Depunerea propunerilor de proiect va avea loc până la 25 decembrie 2021. Formularul propunerii de proiect este accesibil aici. Formularele propunerilor de proiect vor fi depuse într-un exemplar pe suport hârtie la DCIRI, biroul 211, orele 09:00-16:00, în zilele lucrătoare și în format electronic la adresa: cercetare@ust.md.

Evaluarea propunerilor va avea loc în perioada 25.12.2021 – 15.01.2022.

NB: Echipa executorilor proiectului va conține obligatoriu și studenți de la ciclul II!