UST găzduiește profesori universitari ai Universității din Genova (Italia)

În perioada 12.07.2021 – 16.07.2021 facultatea FMTI a Universității de Stat din Tiraspol găzduiește o delegație a Universității din Genova (Italia), formată din profesorii universitari Guido Amoretti, Diana Spulber și Filippo Nurra.

Sunt derulate multiple activități de documentare, predare, formare și proiectare a planurilor de perspective.

Astăzi oaspeții au fost salutați de către administrația UST: rector, prof. univ. Eduard Coropceanu, vice-rectorii Valeriu Bordan, Angela Globa, Diana Antoci, Președintele Consiliului Științific al UST, prof. univ. Liubomir Chiriac, decani, șefi de catedre, etc.

Discuțiile s-au axat pe: Asigurarea calității educației, bunele practici în organizarea procesului de instruire, educația incluzivă, inter și trans-disciplinaritate.

Oaspeții au manifestat un interes deosebit față de Laboratorul de cercetare „Inteligența Artificială Creativă”, apreciind înalt modalitățile moderne de abordare STEAM în predarea științelor exacte și ale naturii.