UST anunță deschiderea concursului pentru selectarea candidaților pentru Student Mobility for Training

Stimați studenți de la ciclul Masterat,

Universitatea de Stat din Tiraspol anunță deschiderea concursului pentru selectarea candidaților pentru stagiile de mobilitate a studenților cu scop de formare (Student Mobility for Training) de 2 luni în cadrul programului Erasmus+ KA107 la Universitatea “Științe ale vieții” din Praga, Cehia, în domeniul de formare 433 Științele ale Pământului, în anul academic 2022-2023 (de la data de 11/07/2022).

Dosarele candidaților vor fi depuse la Decanatul Facultății Geografie, până la 10/06/2022, iar în format scanat pdf color la email-ul relatii.internationale@ust.md.

Dosarul va fi pregătit în limba engleză și va cuprinde următoarele:
1. Curriculum Vitae (Europass);
2. Copia buletinului de identitate;
3. Copia pașaportului;
4. Scrisoare de motivație care va specifica: a.) Domeniul (educație) și ciclul de studii; b.) Obiectivele generale ale stagiului de mobilitate; c.) Rezultatele și impactul așteptat (de exemplu, asupra dezvoltării profesionale și personale a stagiarului);
5. Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic/superiorului subdiviziunii;
6. Certificat care atestă reușita academică a pretendentului (pentru studenții semestrului 1 la ciclul Masterat – copia diplomei de Licență și anexei);
7. Certificat care atestă statutul de student al pretendentului;
8. Certificat care atestă nivelul (B2) al competențelor de utilizare și cunoaștere a limbii engleze (sau cehă);
9. Alte diplome/certificate pe care le credeți relevante.
10. Copia asigurării medicale care acoperă cheltuielile de sănătate, accidente și răspundere civilă în cuantumul cerut de instituția-gazdă pe durata deplasării și stagiului de mobilitate va fi adăugată ulterior la dosar de beneficiarul de mobilitate.

Potențialele întrebări sunteți rugați să le adresați prin email relatii.internaționale@ust.md sau sunați la mob. 079350257.