UST anunță deschiderea concursului pentru selectarea candidaților pentru stagiile de mobilitate de studii a studenților

Stimați studenți de la ciclul I (licență), specialitățile Biologie, Biologie și chimie, Chimie și biologie, Ecologie,

Universitatea de Stat din Tiraspol anunță deschiderea concursului pentru selectarea candidaților pentru stagiile de mobilitate de studii a studenților (Student Mobility for Study) pe o perioadă de un semestru în cadrul programului Erasmus+ KA107 la Universitatea de Științe ale Vieții  „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, România, în semestrul 2 al anului academic 2021-2022.

Dosarele candidaților vor fi depuse la Decanatul Facultății Biologie și Chimie, până la 26 noiembrie 2021 și în forma scanată color (format pdf) la email-ul relatii.internationale@ust.md.

Dosarul va fi pregătit în limba engleză și va cuprinde următoarele:

  1. Curriculum Vitae (Europass);
  2. Copia buletinului de identitate;
  3. Copia pașaportului;
  4. Scrisoare de motivație care va specifica:

a.) specialitate și ciclul de studii;
b.) obiectivele generale ale stagiului de mobilitate;
c.) rezultatele și impactul așteptat (de exemplu, asupra dezvoltării profesionale și personale a stagiarului);

  1. Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic de la programul de studiu;
  2. Certificat care atestă statutul actual al studentului candidat;
  3. Certificat care atestă reușita academică a studentului candidat;
  4. Certificat care atestă nivelul (B2) al competențelor de cunoaștere și utilizare a limbii engleze;
  5. Alte diplome/certificate pe care le credeți relevante pentru participare în cadrul concursului;

Notă: Copia asigurării medicale care acoperă cheltuielile de sănătate (inclusive tratament COVID), accidente și răspundere civilă în cuantumul cerut de instituția-gazdă pe durata deplasării și stagiului de mobilitate va fi adăugată ulterior la dosar de beneficiarul de mobilitate

Potențialele întrebări sunteți rugați să le adresați la emailul relatii.internaționale@ust.md sau tel. mob. 79350257.