UST anunță deschiderea concursului pentru selectarea candidaților pentru stagiile de mobilitate a studenților-doctoranzi

Call for PhD Student Mobility for Research

 

Dear PhD students of the Doctoral School “Educational Sciences” of Tiraspol State University,

Hereby, Tiraspol State University announces the opening of the competition for the selection of candidates for one 5 month-mobility for the PhD students of the Doctoral School “Educational Sciences” of TSU within the Erasmus + KA107 programme at the University of Leipzig, Germany, in the academic year 2021-2022.

The candidate’s file will be submitted to the Doctoral School “Educational Sciences”, TSU, office 216, until June 15, 2021, and in colour pdf scanned format via the e-mail relatii.internationale@ust.md .

The candidates’ file will contain:

 • Application form https://drive.google.com/file/d/1v5fpHAhRld8RVZHe0D5xtThTKDJWfhN6/view?usp=sharing
 • Copy of the identity card;
 • Copy of passport valid for at least 6 months after the expiration of the mobility period;
 • CV in English;
 • Letter of motivation in English;
 • The activity plan for the mobility period (in Romanian and English) signed by the scientific leader;
 • Certificate confirming the academic situation of the doctoral student;
 • Certificate confirming minimum language skills of level B1 in English (level A2 for German is strongly recommended) or in German;
 • Other certificates that you think are relevant.

All questions are welcomed via the email relatii.internaionali@ust.md  or mob. 79350257.

 

 

 

Stimați doctoranzi ai Școlii Doctorale Științe ale Educației a UST,

Universitatea de Stat din Tiraspol anunță deschiderea concursului pentru selectarea candidaților pentru stagiul de mobilitate de 5 luni a studenților-doctoranzi ai Școlii Doctorale Științe ale Educației a UST în cadrul programului Erasmus+ KA107 la Universitatea din Leipzig, Germania, în anul academic 2021-2022.

Dosarele candidaților vor fi depuse la Școala Doctorală Științe ale Educației, UST, biroul 216, până la 15 iunie 2021, iar în format scanat pdf color la email-ul relatii.internationale@ust.md .

Dosarul candidaților va conține:

 • Cerere (Application form) https://drive.google.com/file/d/1v5fpHAhRld8RVZHe0D5xtThTKDJWfhN6/view?usp=sharing
 • Copia buletinului;
 • Copia pașaportului valabil pentru cel puțin 6 luni după expirarea perioadei de mobilitate;
 • CV în limba engleză;
 • Scrisoare de motivație în limba engleză;
 • Planul de activitate pentru perioada de mobilitate semnat de conducătorul științific;
 • Certificat care confirmă situația academică a doctorandului;
 • Certificat care confirmă competențe lingvistice de nivelul B2 la limba engleză (nivelul A2 pentru limba germană este recomandat cu tărie) sau la limba germană;
 • Alte certificate pe care le credeți relevante.

Potențialele întrebări sunteți rugați să le adresați la emailul relatii.internaționale@ust.md sau mob. 79350257.