UST anunță deschiderea concursului pentru selectarea candidaților pentru stagiile de mobilitate a personalului didactic cu scop de formare (Staff Mobility for Training)

Stimați colaboratori,

Universitatea de Stat din Tiraspol anunță deschiderea concursului pentru selectarea candidaților pentru stagiile de mobilitate a personalului didactic cu scop de formare (Staff Mobility for Training) în cadrul programului Erasmus+ KA107 la Universitatea de Științe ale vieții din Praga, Cehia, în domeniul de formare 433 Științele pământului, în perioada 12-22 iunie 2021.

Dosarele candidaților vor fi depuse la Departamentul Cercetare științifică și relații internaționale, biroul 221, până la 27 mai 2021, iar în format scanat pdf color la email-ul relatii.internationale@ust.md.

Dosarul candidaților va conține:

  • Cerere (Application form);
  • Copia buletinului;
  • Copia pașaportului valabil pentru cel puțin 6 luni;
  • CV în limba engleză;
  • Scrisoare de motivație;
  • Certificat/document care confirmă statutul de angajat în cadrul UST;
  • Certificat care confirmă nivelul C1/avansat al competențelor de limbă engleză sau cehă;
  • Acord de mobilitate de formare (Mobility Agreement for Training);
  • Copia asigurării medicale care acoperă cheltuielile pentru tratamentul Covid-19 pe durata deplasării și stagiului de mobilitate.

Potențialele întrebări sunteți rugați să le adresați la emailul relatii.internaționale@ust.md sau mob. 79350257.