UST anunță deschiderea concursului pentru selectarea candidaților pentru Staff Mobility for Training

Stimați colaboratori ai UST,

Universitatea de Stat din Tiraspol anunță deschiderea concursului pentru selectarea candidaților pentru stagiile de mobilitate a personalului didactic cu scop de formare (Staff Mobility for Training) de 10 zile + 2 zile transport (exceptand zilele de duminică) în cadrul programului Erasmus+ KA107 la Universitatea “Științe ale vieții” din Praga, Cehia, în domeniul de formare 433 Științele ale Pământului, în anul academic 2022-2023.

Dosarele candidaților vor fi depuse la Departamentul Cercetare, Inovare și Relații Internaționale, biroul 221, până la 10/06/2022, iar în format scanat pdf color la email-ul relatii.internationale@ust.md.

Dosarul candidaților va conține:

  • Cerere (Application form) https://drive.google.com/file/d/1njgPziLcF5bPkRa7su6oSjiVMQBOfoAM/view?usp=sharing;
  • Copia buletinului de identitate;
  • Copia pașaportului valabil pentru cel puțin 6 luni de la perioada intenționată a mobilității;
  • CV în limba engleză;
  •  Scrisoare de motivație în limba engleză;
  • Certificat/document care confirmă statutul de angajat în cadrul UST;
  • Certificat care confirmă nivelul C1/avansat al competențelor de limbă engleză;
  • Acord de Mobilitate de Formare (Mobility Agreement for Training);
  • Copia asigurării medicale care acoperă cheltuielile de sănătate în cuantumul cerut de instituția-gazdă pe durata deplasării și stagiului de mobilitate va fi adăugată la dosar de beneficiarul de mobilitate.

Potențialele întrebări sunteți rugați să le adresați prin email relatii.internaționale@ust.md sau sunați la mob. 079350257.