Rezoluția Conferinței internaționale „Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)” dedicată aniversării a 70 de ani de la nașterea Profesorului universitar Anatol Gremalschi

În perioada 29-30 octombrie, 2021 Universitatea de Stat din Tiraspol a găzduit conferința internațională „Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)” dedicată aniversării a 70 de ani de la nașterea Profesorului universitar Anatol Gremalschi.

Interesul pentru conferința respectivă a fost foarte mare depășind cu mult frontierele științifice naționale. Astfel, pentru a participa la lucrările Forului științific s-au înregistrat circa 1200 reprezentanți ai mediului academic, preuniversitar și universitar din Moldova, România, Ucraina, Bulgaria, Estonia, SUA, Rusia, Italia, Israel.

La deschiderea conferinței, Eduard Coropceanu, dr., prof universitar, rectorul Universității de Stat din Tiraspol (UST), a scos în evidență următoarele: ”Universitatea de Stat din Tiraspol  prin intermediul acestei conferințe ține să promoveze necesitatea implementării eficiente a conceptului STEAM în procesul de studiere a științelor reale. Faptul că foarte multă lume este interesată în această conferință denotă înregistrarea unui număr impresionant de participanți din diverse instituții și țări. Sperăm că conferința respectiva va fi de bun augur pentru profesori, cercetători, cadre didactice și toți acei care tind să cultive elevilor/studenților interesul pentru a îmbrățișa o carieră STEAM. Această conferința este asociată cu numele lui Anatol Gremalschi, fapt ce denotă respectul instituției noastre, a comunității academice în raport cu contribuția adusă de neobositul profesor la modernizarea sistemului educațional din țară. Prin decizia Senatului UST profesorului universitar Anatol Gremalschi i s-a decernat titlul de Doctor Honoris Causa al UST.”

În același context,  Anatolie Topală, Ministrul Educației și Cercetării, prezent la deschiderea conferinței, a menționat: ”Genericul Conferinței internaționale organizate în cadrul UST este unul de actualitate, deoarece abordările inter/transdisciplinare contribuie la readucerea prestigiului științelor reale, atrag tinerii talentați.  Aceste modalități de predare-învățare ne ajută să facem disciplinele reale mai interesante și mai ușor de înțeles. Trebuie să tindem să încurajăm și să stimulăm creativitatea, care este la fel de importantă ca și cunoștințele. În același timp, nu există adevăr științific fără critică rațională. Gândirea critică la rândul ei stimulează inovația, iar aceste calități pot fi dezvoltate tinerilor prin implementarea conceptului STEAM. Este logic și argumentat ca această abordare în educație să fie asociată cu numele profesorului Anatol Gremalschi, care este o notorietate pentru domeniul educație și pentru domeniul științelor reale și care a contribuit enorm la modernizarea sistemului educațional din Republica Moldova. Cred că acest for științific va fi un spațiu de dialog  în care savanții atât din țară cât și de peste hotare își vor împărtăși realizările recente, vor face un schimb de opinii privind experiența valoroasă și vor argumenta un șir de politici sau provocări actuale la nivel global și național. Vă urez să aveți în continuare rezultate remarcabile, performanțe vizibile în domeniul științelor reale , sănătate și multă inspirație!”.

Valentina Chicu, Consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul Educației și Cercetării a ținut să puncteze: „Sunt onorată să fiu astăzi aici, alături de dvs. Mi-ați amintit cum intru în cabinetul de matematică din școala mea natală, acolo unde mi-am petrecut studiile în satul natal și acolo, în spatele clasei era un citat foarte mare „Matematica este regina științelor”. Profesorul de matematică mi-a fost și conducător-diriginte de clasă și probabil unicul profesor care a rămas pentru o perioadă de timp supărat pe mine, pentru că n-am urmat facultatea de Matematică după absolvirea școlii. Am făcut filologie, așa a vrut soarta să se întâmple, dar supărarea i-a trecut atunci când am revenit în școală și am lucrat alături de dumnealui fiind el deja director de instituție. Mi-a făcut plăcere să am alături de mine profesorii mei și probabil asta m-a făcut să cresc. Probabil fiecare student al Dumneavoastră care trece prin universitate își amintește cum arăta laboratorul, ce-i spunea profesorul, și, cred, asta îl ajută să depășească acele momente grele cu care se confruntă atunci când stă în fața clasei, în fața elevilor săi și deopotrivă, îl ajută să încurajeze și să motiveze elevii să învețe în continuare. Eu de la experiența aceasta care am avut-o și de la citatul acela, azi, am înțeles că nu doar matematica, dar sinergia dintre toate aceste domenii constituie regina științelor și prin ea putem face anumite schimbări și putem face față provocărilor cu care ne confruntăm. Conferința științifică la inaugurarea căreia asistăm astăzi este o formă a dialogului și sinergiei între științe pe de o parte și între cercetare și practica pedagogică pe de altă parte. Diversitatea, complexitatea temelor care urmează să fie abordate astăzi constituie o dovadă a misiunii nobile pe care îl are fiecare for științific de a menține spiritul acesta dinamic/modern/inovator în educație și cercetare. Sper ca acest spirit să fie firul roșu pentru toate activitățile planificate pe parcursul acestor două zile. Sper ca aceste resurse se vor îmbogăți, se vor multiplica la dialogul care va fi pe parcursul acestor zile. Mizez pe faptul că tot ce va fi prezentat astăzi va avea o plus valoare în dezvoltarea pedagogiei, în dezvoltarea procesului de predare universitar cât și școlar”.

În cadrul Conferinței, timp de două zile,  au funcționat 4 secții:

  1. Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM); moderator Dorin Afanas, conferențiar;
  2. Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM; moderator Maria Pavel, conferențiar;
  3. Implementarea inter/transdisplinaritații în procesul de predare-învățare a fizicii și științelor tehnice (concept STEAM); moderator Igor Postolachi, conferențiar;
  4. Integrarea STEAM în procesul de studiere a biologiei, chimiei și geografiei; moderator Elena Sochircă, conferențiar.

”În cadrul celor 4 secții au fost ținute mai bine de 110 comunicări științifice-didactice, de către profesori,  cercetători și practicieni, în care au fost prezentate noi idei privind aplicarea interdisciplinarității, au fost promovate inițiative didactice și metodologii inedite de implementare a TIC-ului în procesul de predare-învățare a științelor reale prin prisma interdisciplinarității (conceptului STEAM)”, a declarat Liubomir Chiriac, dr. habilitat, profesor universitar, președintele Comitetului Științific.

Organizatorii conferinței consideră că prin intermediul conferinței a fost făcut un prim pas concret care va contribui la lansarea și dezvoltarea de noi abordări metodice și produse didactice astfel încât să crească interesul elevilor și studenților în raport cu studierea științelor reale, să conștientizeze conexiunile interdisciplinare (STEAM) și să le poată aplica la soluționarea diverselor probleme practice, inclusiv care țin de economia reală.

Totodată, în data de 29 octombrie, în cadrul conferenței, a avut loc ceremonia de înmânare a însemnelor de Doctor Honoris Causa a instituției, dlui Anatol Gremalschi, doctor habilitat, profesor universitar, ex-ministru al Educației, cunoscut și apreciat expert în domeniul educației și didacticii științelor reale.

În tradiţionalul Laudatio, prezentat de Andrei Braicov, dr., conferențiar universitar, decanul facultății Fizică Matematică și Tehnologii Informaționale, s-a accentuat că,  titlu este acordat cunoscutului și apreciatului profesor în semn de înaltă preţuire a contribuţiei sale personale la îmbunătățirea și perfecționarea sistemului de învățământ din Moldova.

Anatol Gremalschi, în remarcabila sa alocuțiune, a punctat cele mai esențiale probleme și posibilele soluții care se referă la modernizarea și europenizarea sistemului educațional din Republica Moldova.

Profesorii Eduard Coropceanu, Liubomir Chiriac, Ilie Lupu, Valeriu Cabac, Andrei Chiciuc au salutat contribuția Profesorului Anatol Gremalschi la dezvoltarea sistemului educațional din țară, aportul personal adus  în cadrul școlii doctorale UST, unde s-a remarcat prin abordarea unor teme de cercetare de mare actualitate pentru sistemul educațional din Republica Moldova, contribuind astfel în pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare.

Prin decretul Președintelui Republici Moldova  pentru muncă prodigioasă în domeniul învățământului, corectitudine și profesionalism, pentru implementarea politicilor educaționale și merite deosebite în educarea tinerei generații, profesorului universitar Anatol Gremalschi i s-a conferit înalta distincție de stat „Ordinul de Onoare”.

Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat din Tiraspol este o distincţie care onorează un mare om de ştiinţă și pedagog.

”Felicit Universitatea de Stat din Tiraspol pentru organizarea impecabilă a conferinței respective. Un astfel de eveniment de anvergură, care a întrunit participanți din diverse țări din cele mai prestigioase centre universitare, a facilitat enorm schimbul viu de idei, opinii, viziuni și realizări. Totodată desfășurarea conferinței a demonstrat forța și capacitatea instituției respective de ași asuma responsabilitatea pentru organizarea unor astfel de evenimente internaționale cât și seriozitatea și maturitatea cercetărilor în cadrul UST”, a subliniat A. Davidenco, dr. habilitat, prof. universitar la Institutul Regional Pedagogic din Cernigov și Universitatea Națională ”Taras Shevchenco” din Kiev, Ucraina. 

Universitatea de Stat din Tiraspol a fost constituită în anul 1930 și este prima instituție de învățământ superior din țară. În urma războiului transnistrean din 1992 a fost izgonită de forțele separatiste  din orașul Tiraspol și evacuată în Chișinău, unde continuă să activeze până în prezent.  În cadrul instituției respective au fost pregătiți circa 100 de mii de specialiști de înaltă calificare pentru economia națională, inclusiv pentru sistemul educațional din Republica Moldova.

Conferința științifică internațională este organizată în cadrul proiectului de cercetări științifice „Metodologia implementării TIC în procesul de studiere a științelor reale în sistemul de educație din Republica Moldova din perspectiva inter/transdisciplinarității (concept STEAM)”, inclus în „Program de stat” (2020-2023), Prioritatea IV: Provocări societale, cifrul 20.80009.0807.20, cu suportul financiar oferit de Agenția Națională pentru Dezvoltare și Cercetare.