UST a acordat titlul de Doctor Honoris Causa profesorului universitar Anatol Gremalschi

Astăzi, 29 octombrie 2021 Universitatea de Stat din Tiraspol (UST) a acordat înalta sa distincție și anume titlul de DOCTOR ONORIS CAUSA domnului prof. univ., dr. hab. Anatol Gremalschi, o personalitate recunoscută în comunitatea științifică drept o autoritate incontestabilă în domeniul învățământului.

Ședința festivă în cadrul careia a fost decernat titlul de DOCTOR ONORIS CAUSA a avut loc în Sala de festivități a UST. Ședința a fost prezidată de către prof. univ., dr. Eduard Coropceanu, rectorul UST.

În Laudatio, prezentat de către dr., conf. univ. Andrei Braicov, decanul Facultății de Fizică, Matematică şi Tehnologii Informaţionale UST, au fost relatate importante date biografice și menționate realizările remarcabile ale activității științifice și profesionale ale domnului prof. univ., dr. hab. Anatol Gremalschi.

Cuvânt de felicitare au luat dr. habilitat, Liubomir Chiriac, șef Catedra Informatică și Tehnologii Informaționale, UST, dr. hab., prof. univ. Ilie Lupu, profesor Valeriu Cabac, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi și dr. Andrei Chiciuc, președinte ANACEC.

UST aduce sincere felicitări domnului Anatol Gremalschi!

Versiunea integrala (video) a evenimentului este disponibilă aici.