Universitatea de Stat din Tiraspol – performanță prin tradiții

Conform indicatorilor bibliometrici ai cercetătorilor cu afilieri în Republica Moldova, care au 10 și mai multe publicații incluse în baza de date Web of Science, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) se află în Top 3 al universităților din Republica Moldova după numărul de documente (publicații) care măsoară productivitatea cercetătorilor, iar după indicatorul Hirsh dintre universitățile subordonate organelor constituționale din Republica Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol se află în Top 4 al universităților din Republica Moldova, care se regăsesc în acest clasament.

          Rectorul Universității de Stat din Tiraspol, Eduard Coropceanu, doctor, profesor universitar interimar se află printre cei mai performanți 50 de cercetători din Republica Moldova, fiind în Top 10 al cercetătorilor din universitățile din Republica Moldova. Printre cercetătorii din Republica Moldova (inclusiv și institutele de cercetare) cu vârsta de până la 50 de ani, Domnia sa este în Top 3 și #1 dintre cercetătorii din universitățile din Republica Moldova cu vârsta de până la 50 de ani. Conform sursei [1], este #1 Rector-cercetător din Republica Moldova.

          Este semnificativă și prezența absolvenților Universității de Stat din Tiraspol – tineri cercetători, care se regăsesc în topul celor mai performanți 50 de cercetători. Este vorba de Doamna Dr. Lilia Croitor – absolventa Universității de Stat din Tiraspol, facultatea Biologie și Chimie, specialitatea Chimie și fizică cu indicatorul Hirsh 12, care a realizat doctoratul sub conducerea Doamnei Dr. Marina Fonari și a Domnului Dr. Eduard Coropceanu.

          Felicitări cordiale, înaltă considerație, succese remarcabile în viitor dragă Alma Mater, dragi colegi!

[1]: https://cuciureanul.wordpress.com/2020/05/07/cei-mai-performanti-50-cercetatori-din-republica-moldova-versiunea-wos/?fbclid=IwAR18vWACR0veIVvGijR18oM3vaKwE3TpGHIZ0o5_sMbgCvFYPKrteWzoXlo