The XI International Autumn Tournament of Informatics “John Atanasoff” and International Workshop “Methodology for preparing the competitors for the programming competitions” 20 – 24.11.2019, Shumen, Bulgaria

În perioada 20 – 24.11.2019 în orașul Shumen, Bulgaria și-a desfășurat lucrările Turneul Internațional de Informatică, unde în calitate de team lideri ai echipelor de seniori/juniori din Republica Moldova au fost desemnați Sergiu Corlat, șeful Laboratorului Elaborarea resurselor digitale educaționale și Angela Globa, conferențiar universitar, doctor, prorector, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău). Din echipă au mai făcut parte: Victor Melinceanu (Instituţia Publică Liceul Teoretic ”Mircea Eliade”, mun. Chișinău), Mihai Spinei, Victor Purice, Alexandru Andrei (Liceul Teoretic ”Orizont”, or. Durleşti). La finalul celor două zile de concurs, în baza rezultatelor obținute, a fost medaliat cu bronz elevul clasei XII – Victor Melinceanu. Acest turneu are un puternic impact internațional, fiind unul dintre cele mai dificile. Circa 200 de concurenți din Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Kazahstan, Moldova, România, Rusia, Serbia etc. și-au demonstrat nivelul de performanță în domeniul programării competitive.

Anual, în aceeași perioadă, își desfășoară lucrările Workshop-ul Internațional, organizat de către Universitatea ”Konstantin Preslavsky” din Shumen, Bulgaria, care, în acest an a derulat sub genericul “Methodology for preparing the competitors for the programming competitions”, unde profesorii noștri au participat cu rapoartele „Didactic aspects regarding to creating test sets for competition problems” și ” Problems of junior contestants training for participation in national and international programming competitions”.

În cadrul workshop-ului la care au participat: rectorul Universității ”Konstantin Preslavsky” din Shumen, profesor, doctor habilitat, Gheorghii Kolev; decanul facultății Matematică și Informatică, conferențiar universitar, doctor, Vedji Hasanov; viceprimarul de Shumen, doctor, Svetlana Markova; peste 40 de cadre didactice universitare și preuniversitare din diferite țări a fost prezentată și promovată la nivel internațional revista Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) – Acta et Commentationes, Științe ale Educației la elaborarea căreia și-au adus aportul Krassimir Manev, profesor, doctor, New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria, Președintele Olimpiadei Internaționale de Informatică în perioada 2014 – 2017, co-fondator și Președintele  Olimpiadei Europene de Informatică pentru Juniori;  Biserka Yovcheva, doctor, Președintele Comitetului de Organizare al IATI din Shumen, co-fondator al   Olimpiadei Europene de Informatică pentru Juniori, manager al Școlii A&B din Shumen, antrenor în domeniul programării competitive pentru cei mai buni elevi din Bulgaria, căreia i-a fost decernat, de către Președintele Bulgariei Rumen Radev, premiul ”John Atanasov” la categoria „Inspirator și Creator de Talente”.

În baza acordului de colaborare, semnat în anul 2018, dintre Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și Universitatea ”Konstantin Preslavsky” din Shumen, Bulgaria a avut loc o întâlnire la care au participat din partea Universității de Stat din Tiraspol – Angela Globa, conferențiar, doctor, prorector pentru activitatea de creație, promovarea imaginii și dezvoltarea patrimoniului material și din partea Universității ”Konstantin Preslavsky” din Shumen – Gheorghi Kolev, profesor, doctor habilitat, rectorul universității; Stefca Kaleva, conferențiar, doctor, prorector pentru acreditare și asigurare a calității; Biserka Yovcheva, doctor, facultatea Matematică și Informatică. În cadrul întâlnirii au fost discutate diverse probleme legate de organizarea mobilității studenților (ciclul I, II, III), cât și a profesorilor, premisele pentru eliberarea diplomelor duble, formarea continuă a cadrelor didactice, proiecte Erasmus+ etc. Deja doi ani la rând au fost în mobilitate academică la Universitatea din Shumen profesorii Andrei Braicov, Angela Globa, Sergiu Corlat. De asemenea,  Doamna prorector Stefca Kaleva, filolog rus, care coordonează Centrul de Rusistică din cadrul Universității ”Konstantin Preslavsky” din Shumen, este interesată de direcțiile de cercetare ale cadrelor didactice universitare ale facultății de Filologie de la Universitatea de Stat din Tiraspol, care, în opinia sa, coincid în mare parte.

Astfel, colaborarea cu Universitatea ”Konstantin Preslavsky” din Shumen are un impact pozitiv pentru Universitatea de Stat din Tiraspol atât pentru cercetare în diverse domenii, cât și în realizarea mobilităților academice ale studenților și profesorilor.