Teza de doctorat de excelență a anului 2020

În conformitate cu Ordinul ANACEC, nr. 14-A din 29 martie 2021, în rezultatul Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2020”, a fost desemnată cu premiul „Virgil Mândâcanu” pentru Teza de doctor de excelenţă GRADUL I (unu) „Metodologia de formare inițială a competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinar”, specialitatea 532.02. Didactică școlară (Chimie), autor Sergiu CODREANU, doctor în științe ale educației, conducător științific – Eduard COROPCEANU, dr., prof. univ.

Colectivul didactic al Universității de Stat din Tiraspol vine cu sincere felicitări și aprecieri considerabile! Fie ca această performanță să vă motiveze traseul de dezvoltare a carierei didactice și de cercetare a Domniilor voastre, motivându-vă să continuați activitatea profesională cu aceeași pasiune și competență!

Succese frumoase în continuare întru prosperarea facultăţii şi a universităţii!

Magna cum laude!