SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE PEDAGOGICE ÎN CONSILIUL ȘTIINȚIFIC SPECIALIZAT DE SUSȚINERE PUBLICĂ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Consiliul Științific Specializat de susținere publică

Candidat: POPOV Lidia

Conducător ştiinţific: Liubomir Chiriac, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar

Tema tezei: Formarea şi dezvoltarea competenţelor digitale la studenţii din domeniul socio-juridic prin utilizarea tehnologiilor interactive

Specialitatea: 533.01 – Pedagogie universitară

Data: 20 ianuarie 2020

Ora: 1300

Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, blocul 1, sala 304, str. Gh. Iablocikin, 5, or. Chişinău, MD-2069.

Componenţa Consiliului Ştiinţific Specializat: 

 1. LUPU ILIE, preşedinte al CŞS, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor
  universitar;
 2. PAVEL MARIA, secretar ştiinţific al CŞS, doctor în ştiinţe pedagogice, confe-
  renţiar universitar;
 3. CIOBAN MITROFAN, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor
  universitar, academician;
 4. PATRAȘCU DUMITRU, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar;
 5. CABAC VALERIU, doctor în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar.

Referenţi oficiali:

 1. GREMALSCHI ANATOL, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar, Universitatea Tehnică din Moldova/Institutul de Politici Publice;
 2. GLOBA ANGELA, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol.

Teza de doctor şi Rezumatul tezei de doctor pot fi consultate la Biblioteca Științifică, pe pagina Web a Universităţii de Stat din Tiraspol (www.ust.md) şi pe pagina Web a ANACEC (www.cnaa.md).