Susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Consiliul Științific Specializat D 533.01–13, candidat GOREA Svetlana

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Consiliul Științific Specializat

Candidat: GOREA Svetlana
Conducător ştiinţific: SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie,
profesor universitar
Consiliul ştiinţific specializat: D 533.01–13
Tema tezei: Abordarea comunicativ-didactică a formării competenţei didactice a studenţilor pedagogi
Specialitatea: 533.01. Pedagogie universitară
Data: 24 octombrie 2019
Ora: 1400
Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, blocul 1, sala 108,
str. Gh. Iablocikin, 5, or. Chişinău, MD-2069.

Membrii Consiliului Științific Specializat D 533.01-13:

  • COJOCARU Victoria, președinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar;
  • MÎSLIȚCHI Valentina, secretar științific, doctor în pedagogie, conferențiar universitar;
  • PATRAȘCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar;
  • ANDRIȚCHI Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar;
  • LUNGU Viorelia, doctor în pedagogie, conferențiar universitar.

Referenţii oficiali:

  • GORAȘ-POSTICĂ Viorica, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar;
  • AXENTII Ioana-Aurelia, doctor în pedagogie, conferențiar universitar.

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Științifică, pagina Web a Universităţii de Stat din Tiraspol (www.ust.md) şi pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).