SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE PEDAGOGICE ÎN CONSILIUL ȘTIINȚIFIC SPECIALIZAT D 531.01–91, candidat MUNTEANU Tamara

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Consiliul Științific Specializat

Candidat: MUNTEANU Tamara

Conducător ştiinţific: PANICO Vasile, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 531.01 – 91
Tema tezei: Formarea atitudinilor morale la copii în cadrul familiei

Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației

Data: 03 octombrie 2019
Ora: 14:00

Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, blocul 1, sala 108,
str. Gh. Iablocikin, 5, or. Chişinău, MD-2069.

Membrii Consiliului Științific Specializat D 531.01 – 91:

  • SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol – preşedinte al C.Ș.S.
  • MÎSLIȚCHI Valentina, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol – secretar științific al C.Ș.S.
  • GUȚU Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova.
  • ANDRIȚCHI Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar, Institutul de Științe ale Educației.
  • CHIRICĂ Galina, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol.
  • Referenţii oficiali:
  • CUZNEȚOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.
  • LUNGU Viorelia, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică din Moldova.

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Științifică, pagina Web a Universităţii de Stat din Tiraspol (www.ust.md) şi pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).