SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE PEDAGOGICE ÎN CONSILIUL ȘTIINȚIFIC SPECIALIZAT D 531.01–90, candidat LAȘCU Lilia

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Consiliul Științific Specializat

Candidat: LAȘCU Lilia
Conducător ştiinţific: BOTNARI Valentina, doctor în pedagogie, profesor universitar interimar
Consiliul ştiinţific specializat: D 531.01–90
Tema tezei: Formarea competenței de self-management a activității de învățare la studenți
Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației
Data: 11 octombrie 2019
Ora: 14:00
Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, blocul 1, sala 108,
str. Gh. Iablocikin, 5, or. Chişinău, MD-2069.

Membrii Consiliului Științific Specializat D 531.01-90:

 1. PATRAȘCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar – preşedinte
 2. MÎSLIȚCHI Valentina, doctor în pedagogie, conferențiar universitar – secretar științific
 3. SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
 4. ANDRIȚCHI Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar
 5. GONȚA Victoria, doctor în psihologie, conferențiar universitar
  Referenţii oficiali:
 6. BACIU Sergiu, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar,
  Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM)
 7. DARII Ludmila, doctor în pedagogie, conferențiar universitar,
  Universitatea de Stat din Moldova (USM)

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Științifică, pagina Web a Universităţii de Stat din Tiraspol (www.ust.md) şi pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).