SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE PEDAGOGICE ÎN CONSILIUL ȘTIINȚIFIC SPECIALIZAT D 531.01 – 64

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Consiliul Științific Specializat

Candidat: NOUR Alexandra

Conducător ştiinţific: PANICO Vasile, doctor în științe pedagogice,

conferențiar universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 531.01 – 64

Tema tezei: Bazele psihopedagogice de formare a atitudinilor de învățare la elevii de vârstă școlară mică prin individualizarea și diferențierea instruirii

Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației

Data: 21 iunie 2019

Ora: 1400

Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, blocul 1, sala 108,

str. Gh. Iablocikin, 5, or. Chişinău, MD-2069.

Membrii Consiliului Științific Specializat D 531.01 – 64:

  1. COJOCARU Victoria, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat dinTiraspol – preşedinte
  2. MÎSLIȚCHI Valentina, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol – secretar științific
  3. ANDRIȚCHI Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar, Institutul de Științe ale Educației
  4. SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
  5. ȘEVCIUC Maia, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova

Referenţii oficiali:

  1. DANDARA Otilia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
  2. GARȘTEA Nina, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Teza de doctor şi autoreferatul pot fi consultate la Biblioteca Științifică, pagina Web a Universităţii de Stat din Tiraspol (www.ust.md) şi pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).