Susținerea tezei de doctor în științe pedagogice în Consiliul Științific Specializat D 531.01 – 23

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Consiliul Științific Specializat

Candidat: ATAMNI Kamli

Conducător ştiinţific: ZUBENSCHI Ecaterina, doctor în pedagogie, conferențiar                               universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 531.01 – 23

Tema tezei: Managementul programelor de tutorat pentru incluziunea elevilor cu   tulburări emoționale și de comportament în școala de cultură generală din Israel

Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației

Data: 05 aprilie 2019

Ora: 1300

Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, blocul 1, sala 108,

str. Gh. Iablocikin, 5, or. Chişinău, MD-2069.

            Membrii Consiliului Științific Specializat D 531.01 – 23:

  1. BACIU Sergiu, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar
  2. MÎSLIȚCHI Valentina, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferențiar universitar
  3. ANDRIȚCHI Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar
  4. RACU Aurelia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
  5. PETROV Elena, doctor în filosofie, conferențiar universitar

Referenţii oficiali:

  • 1. BUCUN Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar
  • 2. BOTNARI Valentina, doctor în pedagogie, profesor universitar interimar

Teza de doctor şi autoreferatul pot fi consultate la Biblioteca Științifică, pagina Web a Universităţii de Stat din Tiraspol (www.ust.md) şi la pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).

Atașamente