SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE PEDAGOGICE ÎN CONSILIUL ȘTIINȚIFIC SPECIALIZAT D 531.01–13, candidat STRATAN Victoria

AVIZ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Consiliul Științific Specializat

Candidat: STRATAN Victoria

Conducător ştiinţific: ANDRIȚCHI Viorica, doctor habilitat în pedagogie,

                                     conferențiar universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 531.01–13

Tema tezei: Evaluarea competențelor în învăţământul primar

            Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației

Data: 28 mai 2020

Ora: 1400

Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, blocul 1, sala 108,

str. Gh. Iablocikin, 5, or. Chişinău, MD-2069.

Membrii Consiliului Științific Specializat D 531.01-13:

1. SILISTRARU Nicolae, preşedinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol

2. MÎSLIȚCHI Valentina, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol

3. LUPU Ilie, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor universitar,

Universitatea de Stat din Tiraspol

4. BACIU Sergiu, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar,

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare

5. ACHIRI Ion, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar,

Institutul de Științe ale Educației

6. MARIN Mariana, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar,

Asociația Generală a Învățătorilor; șef al Cabinetului Ministrului, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

 Referenţii oficiali:

1.GORAŞ-POSTICĂ Viorica, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar,

Universitatea de Stat din Moldova

2. BOTNARI Valentina, doctor în pedagogie, profesor universitar interimar,

Universitatea de Stat din Tiraspol

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Științifică, pagina Web a Universităţii de Stat din Tiraspol (www.ust.md) şi pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).