Susținerea tezei de doctor în științe pedagogice în consiliul științific specializat D 531.01 – 12, candidat DARAWSHA Ahlam

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Consiliul Științific Specializat

Candidat: DARAWSHA Ahlam

Conducător ştiinţific: SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 531.01 – 12

Tema tezei: Dinamica motivaţiei de învăţare la elevii claselor primare

din Israel (sectorul arab)

Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației

Data: 23 aprilie 2019

Ora: 1200

Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, blocul 1, sala 304,

str. Gh. Iablocikin, 5, or. Chişinău, MD-2069.

Membrii Consiliului Științific Specializat D 531.01 – 12:

  1. LUPU Ilie, preşedinte, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar
  2. MÎSLIȚCHI Valentina, secretar ştiinţific, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar
  3. CUZNEȚOV Larisa, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar
  4. ANDRIȚCHI Viorica, doctor habilitat în științe pedagogice, conferențiar universitar
  5. ANTOCI Diana, doctor în psihologie, conferențiar universitar

Referenţii oficiali:

  1. GAGIM Ion, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar
  2. PANICO Vasile, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar

Teza de doctor şi autoreferatul pot fi consultate la Biblioteca Științifică, pagina Web a Universităţii de Stat din Tiraspol (www.ust.md) şi la pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).