Susținerea tezei de doctor în științe pedagogice în consiliul științific specializat D 36.531.01 – 04, candidat BOUTBOUL Michal

Candidat: BOUTBOUL Michal

Conducător ştiinţific: BOTNARI Valentina, doctor în pedagogie, profesor universitar interimar

Consiliul ştiinţific specializat: D 36.531.01 – 04

Tema tezei: Impactul mediului educațional asupra evoluției lingvistice a copiilor din instituțiile de învățământ preșcolar obișnuite și logopedice

Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației

Data: 16 aprilie 2019

Ora: 1400

Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, blocul 1, sala 108,

str. Gh. Iablocikin, 5, or. Chişinău, MD-2069.

Membrii Consiliului Științific Specializat D 36.531.01 – 04:

  1. SILISTRARU Nicolae, președinte, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
  2. MÎSLIȚCHI Valentina, secretar ştiinţific, doctor în pedagogie, conferențiar universitar
  3. GHICOV Adrian, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitarâ
  4. RACU Aurelia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
  5. LUNGU Viorelia, doctor în pedagogie, conferențiar universitar

Referenţii oficiali:

  1. PATRAȘCU Dumitru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
  2. BODORIN Cornelia, doctor în psihologie, conferențiar universitar

Teza de doctor şi autoreferatul pot fi consultate la Biblioteca Științifică, pagina Web a Universităţii de Stat din Tiraspol (www.ust.md) şi la pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).