SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE PEDAGOGICE ÎN COMISIA DE SUSȚINERE PUBLICĂ, candidat VEVERIȚA Tatiana

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Comisia de susținere publică

Candidat: VEVERIȚA Tatiana

Conducător ştiinţific: BRAICOV Andrei, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar

Tema tezei: Metodologia dezvoltării competenței digitale în procesul formării inițiale a cadrelor didactice filologi

Specialitatea: 532.02. Didactică școlară (pe trepte și discipline de învățământ)

Data: 7 octombrie 2019

Ora: 1500

Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, blocul 1, sala 304,

str. Gh. Iablocikin, 5, or. Chişinău, MD-2069.

Membrii Сomisiei de susținere publică:

  1. LUPU, Ilie – doctor habilitat în științe pedagogiсe, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol – preşedinte
  2. BRAICOV, Andrei – doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
  3. SILISTRARU, Nicolae – doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
  4. PAVEL, Maria – doctor în ştiinţe pedagogice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol

Referenţii oficiali:

  1. CIOBAN, Mitrofan – academician, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
  2. GREMALSCHI, Anatol – doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar, Institutul de Politici Publice
  3. CABAC, Valeriu – doctor habilitat în științe pedagogiсe, profesor universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Teza de doctor şi autoreferatul pot fi consultate la Biblioteca Științifică, pagina Web a Universităţii de Stat din Tiraspol (www.ust.md) şi pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).