SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE PEDAGOGICE ÎN COMISIA DE SUSȚINERE PUBLICĂ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Comisia de susținere publică

Candidat: DETCOVA Anna

Conducător ştiinţific: LUPU Ilie, doctor habilitat, profesor universitar                                                                      

Tema tezei: Impactul matematicii în însuşirea disciplinelor profesionale în sistemul învăţămăntului secundar profesional

Specialitatea: 532.02. Didactică școlară (pe trepte și discipline de învățământ)

Data: 18 noiembrie 2019

Ora: 1400

Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, blocul 1, sala 304,

str. Gh. Iablocikin, 5, or. Chişinău, MD-2069.

Membrii Сomisiei de susținere publică:

  1. CIOBAN Mitrofan, preşedinte, doctor habilitat, academician
  2. CHIRIAC Liubomir, doctor habilitat, profesor universitar
  3. GLOBA Аngela, doctor, conferenţiar universitar
  4. AFANAS Dorin, secretar ştiinţific, doctor conferenţiar universitar

Referenţii oficiali:

  1. CALMUŢCHI Laurentiu, doctor habilitat, profesor universitar
  2. URSU Ludmila, doctor conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
  3. NEAGU Vasile, doctor habilitat, professor universitar, Universitatea de Stat din Moldova

Teza de doctor şi autoreferatul pot fi consultate la Biblioteca Științifică, pagina Web a Universităţii de Stat din Tiraspol (www.ust.md) şi pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).