Susținerea publică a tezei de doctorat în științele ale educației a dnei Lilia Buimestru

Școala Doctorală Științe ale Educației a Parteneriatului instituțiilor de învățământ superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și Institutul de Științe ale Educației

anunță susținerea publică a tezei de doctorat cu tema Coordonatele conceptuale ale sistemului național de formare a conducătorilor de autovehicule

specialitatea 531.01 – Teoria generală a educaţiei, autor Buimestru Lilia

conducător științific Pogolșa Lilia, doctor habilitat, conferențiar universitar 

Data: 27 aprilie 2021
Ora: 14. 00

Componența Comisiei de Susținere Publică:

Silistraru Nicolae, președinte, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, UST Afanas Aliona, secretar științific, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, IȘE Andrițchi Viorica, membru, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, UST
Guțu Vladimir, membru,doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, USM
Vicol Nelu, membru, doctor în filologie, conferențiar universitar, IȘE
Ceban Victor, membru, doctor în științe tehnice, conferențiar universitar, UTM

Referenți oficiali:

Patrașcu Dumitru, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, UPS ,,Ion Creangă”
Onceanu Vasile, doctor în științe tehnice, conferențiar universitar, UASM

 

Teza de doctorat poatet fi consultată online aici.
Rezumatul (română) poate fi consultat online aici.
Rezumatul (engleză) poate fi consultat online aici.

Susținerea publică a tezei de doctorat se va desfășura online, platforma Skype (SSP_UST_2021)

Link de acces: https://join.skype.com/IhoOzlimS6pY

Susținerea publică a tezei de doctorat se va desfășura online, Google Meet
Link de acces: https://meet.google.com/ogs-tfro-zoq

Link de acces la susţinerea tezei de doctor live: https://www.youtube.com/watch?v=F95fygr_WjQ